Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

præsenterer

DEN DANSKE TEGNESERIETRADITION
- et århundredes danske tegneserier

wpe2F.jpg (8569 bytes) 

se også: Tema - Danske serier (i: Rackham)

I takt med at opblomstringen af en stor gruppe talentfulde, danske tegneserieskabere, steg antallet af danskproducerede tegneserieudgivelser i 1980erne.
På tærsklen til det nye årtusinde leder en ny gruppe fortællelystne danske tegneserieskabere efter udgivere til deres tegneserier.
De skal løfte arven efter årtiers bidragydere til den danske tegneserietradition. En tradition, der er ligeså gammel som århundredet, og som primært har givet udtryk for dansk humor.

Carl Røgind og Storm-P.

Den barokke humorist og multikunstner Storm-P. (1882-1949) regnes som den danske tegneseries første målrettede udøver med avisstrips som De tre små mænd og Nummermanden startet i 1913 og Peter og Ping startet i 1922.
Sidstnævnte tegnede Storm-P. med international succes indtil sin død i 1949.
Ofte betegnes Storm P. som skaber af den danske tegneserietradition, på trods af at den 10 år ældre københavnske tegnelærer Carl Røgind (1871-1933) allerede leverede humoristiske tegneserieforløb til danske børneblade og satiriske magasiner i århundredets første årti.

Oscar Knudsen og klassikerne

Ligesom Carl Røgind leverede Oscar Knudsen (1898-1971) fra 1920'erne tegneserieforløb til danske børneblade. Enkelte af disse havde humoristisk indfaldsvinkel til sit stof, men Oscar Knudsens kendetegn blev lange, spændingsladede tegneserieføljetoner, som i flere tilfælde hentede sit stof fra litteraturens klassikere.
I 1930'erne begyndte det københavnske pressebureau P.I.B. ligeledes at udvikle og distribuere dansk skabte tegneserieudgaver af bl.a. Dumas, Marryat, Cooper, Scott og Andersens litterære klassikere.
Ligesom Oscar Knudsens fremtrådte disse tegneserier i en klassisk, velillustrerende streg og med udførlig tekst under billedrammerne - en stil, som fulgte den danske, episke tegneserie frem til 1960erne.

wpe6B.jpg (21130 bytes)

Humor

I 20rne og 30rne fik Storm P. følgeskab på avisernes tegneseriesider af tegnere, som i enkle stripforløb - og for fleres vedkommende inspireret af amerikanske forbilleder - leverede daglige eller ugentlige humoristiske pointer med udspring i danskernes hverdag eller mentalitet.
Blandt disse finder man Helge Hall (1907-83), Ingvar (1908-51), Kaj Engholm (1906-88) og Arne Ungermann (1902-81). Det internationale trumfkort fra denne periode blev Henning Dahl-Mikkelsen (1915-82), som under pseudonymet Mik startede verdenssuccessen Ferd'nand i 1937.
I 40rne og 50rne begyndte endnu en gruppe tegnere at arbejde indenfor den humoristiske striptraditions forskellige genrer. Blandt disse var Jørgen Mogensen
(f. 1922), Cosper Cornelius (f. 1911), Henning Gantriis (1918-89) og Erik Bille (f.1926), som alle udsprang af gruppen omkring det "uartige" humorblad Hudibras (startet 1943), og Holger Philipsen (1912-93). Under fællespseudonymet MOCO fik Jørgen Mogensen og Cosper international succes med dagstrip'en Alfredo.
Sidste "skud" på denne stamme er den Mort Walker- inspirerede Werner Wejp Olsen/WOW (f.1938), Henrik Rehr (f.1964), Torben Osted (f.1945) og Bo Secher (f.1946), mens Carsten Graabæk (f.1947), Ivar "Olfax" Gjørup (f. 1945), Nikoline Werdelin (f. 1960) Phillip Stein Jönsson (f.1960) og Karsten Hansen (f.1949) har erstattet den enkle humor med en mere sofistikeret i deres hverdagsstrips.

wpe6C.jpg (19189 bytes)
Arne Ungermann:
Hanne Hansen

Dansk humor?

Både Storm-P. og Helge Hall stjal hæmningsløst ideer og humoristiske pointer fra udenlandske kolleger.
Mik og MOCO fik international succes med deres pantomime-strips ved at være tilpas almene i deres humoristiske indfaldsvinkler. Det samme var både Ingvar og Engholm - og tildels Philipsen.
I dag fortsætter WOW, Rehr, Osted og Secher denne linie.
Hvis man skal indkredse en speciel dansk humor bliver det hos Ungermann, Mogensen og Gantriis, som med stille underfundighed tager udgangspunkt i danskernes hverdag og særheder. Eller det bliver hos Graabæk, Werdelin og Olfax i deres aktuelt ironiske og satiriske blotlægning af dansk mentalitet og selvhøjtidelighed.
Hos disse tegneserieskabere møder man det, der kendetegner megen dansk humor: afvæbnende selverkendelse.

wpe76.jpg (37315 bytes)
Harry Nielsen:
Willy på eventyr

Spænding og eventyr

I 1940rne og -50erne så en række episke avis- og ugebladsserier dagens lys. Inspirationen kom først og fremmest fra amerikanske adventurestrips, men også Danmarks oldtidshistorie leverede stof til disse serier.
2.verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark var med til at sætte denne produktion i gang, fordi det var svært at skaffe tegneserier fra Storbritanien og USA.
Siden 1923 havde det danske ugeblad Illustreret Familiejournal gjort engelske Walther Booths spændingseventyrserie Rob the Rover til en institution i bladet under den danske titel Willy på Eventyr.
Da papirrestriktioner i 1941 stoppede serien i England blev den fortsat i Danmark af illustratoren Harry Nielsen (f.1896). Samtidig videreførte han ligeledes i Illustreret Familiejournal den eventyrinspirerede småbørnstegneserie Bamse og Dukke Lise.
I 1942 måtte ugebladet Dansk Familieblad for en tid tage afsked med Flash Gordon. Som erstatning skrev Paul Hilsø Styrmand Rask, som Helge Hansen (f. 1911 ) omsatte til tegneserie.
Eventyr, spænding og romantik fandt man ligeledes i Svend Ottos (f.1916) Børnene på Sydhavsøen i ugebladet Hjemmet fra 1941, mens ugebladet Landet i højere grad dyrkede de nationale dyder i episke serier med temaer fra Danmarks glorværdige fortid.
Flere af disse serier fortsatte i årene efter Tysklands nederlag i 1945 og fik følgeskab af en række andre episke serier i 1950erne, -60'erne og -70'erne - udført af bl.a. Helge Hansen, Willy Nielsen (f.1899), Birthe og Henning Aksby (f.1919), Robert Viby (f.1929), WOW, Thomas Arnel (f.1922) , Knud V. Larsen (1930-2002) og den i Danmark bosiddende spanier Jaime Vallvé (f.1929).
Willy Nielsens vidtfavnende historiske epos fra Danmarks oldtid, Egene, blev i 1950'erne en institution i tegneseriemagasinet Skipper Skræk, mens Knud V. Larsens mysteriestrip fra 1870'ernes Europa, Dr. Merlind, fandt en stor læserskare i det danske dagblad Berlingske Tidende  i 1970'erne.
Dermed havde den episke danske avisstrip stort set udspillet sin rolle. Til gengæld stod en stor gruppe unge tegnere parat til at overføre traditionen til albumformat.

wpe73.jpg (22807 bytes)
Harry Nielsen:
Bamse og Dukke Lise

Sjove dyr

Også den episke "funny animal"-tradition fandt vej til aviser og ugeblade, bl.a. i form af Carla (f.1906) og Vilhelm Hansens (1900-92) hyggelige børnestrip Rasmus Klump, som siden starten af 1951 også er blevet en succes udenfor Danmarks grænser - ikke mindst i Tyskland under titlen Petzi.
I 1950'erne forsøgte Kjeld Simonsen at give Vilhelm Hansen konkurrence med dagstrip'en Eventyrklubben. Hvad angik eventyr, fantasi, komik og udtryksfuld figurtegning var den Rasmus Klump overlegen. Men læserne foretrak i det lange løb den "hyggeligere" Rasmus Klump.
I dag videreføres denne genre af Gil Johansen (f.1932) i en hyggelig, rund og børnevenlig steg og af Mårdøn Smet (f.1961), som med udspring i det traditionsbundne har trådt nye, personlige stier for de sjove dyr.
Også Jonas Wagner (f.1964) har med held forsøgt sig indenfor genren med den vellykkede børnesolidariske albumserie Frøken og Flyver. Det samme har Peter Kielland-Brandt (f.1960), hvis tekstløse Fisk udnytter funny animal-genrens udtryksfulde elementer.

 

 

 

wpe66.jpg (12172 bytes)
Storm P.:
De tre små mænd
og nummermanden

wpe68.jpg (9978 bytes)
Storm P:
Peter & Ping

wpe6A.jpg (13408 bytes)
Carl Røgind:
Fyrtårnet og Bivognen

wpe7F.jpg (9916 bytes)
Oscar Knudsen:
Fyrtøjet

wpe7E.jpg (14499 bytes)
Helge Hall:
Hans og Grete

wpe7D.jpg (14884 bytes)
Helge Hall:
Nullerten

wpe7C.jpg (22031 bytes)
Ingvar:
Prins Pilfinger

wpe7B.jpg (7979 bytes)
Kaj Engholm:
Fedthas

wpe7A.jpg (11924 bytes)
Kaj Engholm:
Far til fire

wpe6D.jpg (12063 bytes)
Henning Gantriis:
Livets gang i Lidenlund

 

 

 

wpe77.jpg (14231 bytes)
Helge Hansen:
Styrmand Rask

 

wpe72.jpg (12763 bytes)

 

wpe78.jpg (12777 bytes)

wpe79.jpg (16357 bytes)


lillegut

wpe74.jpg (20407 bytes)
Birthe & Henning Aksby:
Lillegut

 

wpe75.jpg (11707 bytes)
Kjeld Simonsen:
Eventyrklubben


Egmont

Tidligt begyndte Egmont H. Petersens forlag Gutenberghus (nu Egmont/Serieforlaget) i København at udgive tegneserier. Den store succes kom i 1949 med udgivelsen af månedshæftet Anders And & Co. Sidst i 1950erne blev det til en ugentlig tilbagevendende begivenhed.
Siden starten af 70erne har forlaget haft en større egenproduktion i gang af Disney- tegneserier til dette hæfte udført primært af udenlandske forfattere og tegnere. I dag har forlaget også danske tegneserieskabere på lønningslisten. Blandt disse befinder sig Flemming Andersen (f. 1968), hvis streg står i gæld til den italienske Disney-stil. Alligevel erkender han klart sin inspiration af Carl Barks.
Det samme gør Freddy Milton (f.1948) i sine Søren Spætte, Gnuff  og Anders And- tegneserier. Mens han ikke har haft svært ved at finde udgivere til de to første i Danmark, har han videre kun fået få af sine Anders And-episoder publiceret i det danske Anders And & Co. Den blødt politiske stillingtagen, som Miltons serier udtrykker, er Egmont helst fri for. Til gengæld har hans Disney-serier fundet et marked både i Holland og USA.

Mellem tradition og fornyelse

60'er- og 70'er-ungdommens interesse for amerikanske superhelteserier og fransk/belgiske tegneserier og den ballast af mindeværdige danske tegneserieoplevelser, de medbragte fra barndommen, resulterede i 1980'erne i en række gode udøvere af mediet. I dag, hvor de igennem to årtier har fået mulighed for at markere sig med en række bemærkelsesværdige tegneseriealbum, udgør de grundstammen af etablerede, danske tegneserieskabere.
Denne gruppe er også leveringsdygtig i både traditionelle og nyskabende tegneserier, underfundig humor og spændingsmættet action og logiske, velstrukturerede episke forløb indenfor strip- og albumtraditionen for børn, unge og voksne. Disse tegneserieskabere gør sig desuden bemærket gennem vedkommende beskrivelser af den verden, de er vokset op i, og de mennesker, som befolker den - både i historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.
Blandt dem finder man - foruden bl.a. Milton, Smet, Kielland, Rehr, Graabæk, Olfax og Werdelin - tegneserieskabere som Sussi Bech (f.1958), René Birkholm (f.1957), Kræsten Krum Byskov (f.1957), Peter G. Heydenreich (f.1962), Flemming Jeppesen (f.1955), Rune Kidde (f.1957), Orla Klausen (f. 1946), Paul Arne Kring (f.1953), Frank Madsen (f.1962), Peter Madsen (f.1958), Ingo Milton (f.1954), Hans Ovesen (f. 1943), Ole Pihl (f.1952), Niels Roland (f. 1958) og Bo Torstensen (f.1960).
Blandt periodens mest markante og mest danske tegneserieskabere befandt sig også Claus Deleuran (1946-96), som rakte fra den politisk underfundige satire i episke tegneserier som Thorfinn  og Rejsen til Saturn til bred, mesterlig og kærlig skildring af Danmarks historie fra "big bang" til vikingetiden i Illustreret Danmarkshistorie for folket.

Fra 1990'erne ind i fremtiden

Ved tærkslen til det nye årtusinde er mængden af talentfulde danske tegneserieskabere så stor som aldrig før. Samtidig oplever man, at konkurrencen fra de nye medier om publikums gunst gør det sværere for tegneserieforlagene at satse på omkostningtunge nationale produktioner.
1980'ernes etablerede generation - suppleret med bl.a.  Lars Horneman (f.1966) og Rune Fleischer (f.1967) - er i 1990'erne fortsat med at give publikum gode, engagerende og vedkommende tegneserieoplevelser indenfor de kendte rammer.
Etablerede tegneserieskabere som Mårdøn Smet, Peter Kielland Brandt, Bo Torstensen og Peter Madsen søger samtidig nye veje for tegneseriernes indhold og form. I disse bestræbelser har de i 90'ernes første halvdel fået følgeskab af Ole Comoll Christensen (f.1964), Kim Hagen (f.1967), Rasmus Bregnhøi, Teddy Kristiansen (f.1964) og Peter Snejbjerg (f.1963).
For de to sidstnævnte har det betydet et afgørende gennembrud i USA, hvor også Henrik Rehr og Kim Hagen så småt er begyndt at udfolde sig.
Danske tegneseriefanzines som Achtung og Fahrenheit har i midten af 1990'erne fungeret som tumleplads for unge talenter som Thomas Warming, Rasmus Juul P., Jan Solheim, Søren G. Mosdal og Bjarne Hansen. Ligesom et andet ungt talent, Simon Fellah, er de i besiddelse af en bemærkelsesværdig tegneseriekunnen, som peger frem imod, at de på et tidspunkt får plads i de etableredes rækker.
På tegnebordet har de en række spændende projekter, som i større eller mindre omfang har fået støtte fra Kulturministeriets Tegneseriefond/Litteraturrådets Tegneseriepulje, der hvert år - indtil videre indtil 2002 - har uddelt 425.000 kr. til støtte for og udvikling af danske kvalitetstegneserier. Også Bregnhøi, Hagen, Fleischer, Smet og Torstensen har fået andel i fondsmidlerne til udvikling af tegneserier, som for et pars vedkommende har trådt nye stier for tegneserien. Andre er vellykkede forsøg på igen at give børn og unge tegneserier, som imødekommer og engagerer med vedkommende historier.
Umiddelbart har den snart 100-årige danske tegneserietradition det altså godt både på det traditionsbundne og på det nyskabende plan. Hvis forlag og publikum vil kunne den også have en fremtid i næste årtusinde!
Men vil de det? I 2004 tegner billedet sig noget dystert. Sussi Bech og Peter Madsen er på vej med nye Nofret- og Valhalla-album. Teddy Kristiansen og Peter Snejbjerg har stor succes i USA  - Bjarne Hansen og nu også Christian Højgaard endnu i mindre målestok. Thomas Thorhauge har vist flaget også i Frankrig. Men på  den danske forlagsfront er det stort set kun Fahrenheit, Modtryk og et par små forlag, der viser det danske flag, når det gælder albumudgivelser - i små oplag! Så lige nu er det svært at se en fremtid for danske tegneserier ud over dem, der publiceres i dagbladene.

THE COMICS MUSEUM IN DENMARK presents

THE DANISH
COMICS TRADITION

- a Century of Danish Comics

As a group of talented Danish graphic storytellers began to emerge, the number of Danish comics rose during the 1980s. On the threshold of the new millennium a new generation of imaginative Danish artists are looking for publishers. They are carrying on a comic tradition stretching back to the turn of this century which above all has distinguished itself as an expression of Danish humour.

Carl Røgind and Storm-P.

The absurd humorist and all-around artist Storm-P. (1882-1949) is usually regarded as the first professional Danish cartoonist with newspaper strips as De tre små mænd og Nummermanden from 1913 and Peter og Ping from 1922. Stom-P. continued to draw the latter strip with international success until his death in 1949.
Although Storm-P. is regarded as the instigator of the Danish comic tradition, Carl Røgind (1871- 1933), a drawing master from Copenhagen and Storm-P.s elder by ten years, had already been creating funny strips for so well Danish children's magazines as satirical magazines during the first decade of this century.

Oscar Knudsen and the Classics

Like Carl Røgind, Oscar Knudsen (1898-1971) created comic strips for Danish children's magazines during the 1920s. A few of these were humorous in content, but his hallmark became the long continuity strip of adventure usually based on literary classics.
During the 1930s the press bureau P.I.B. in Copenhagen began to develop and syndicate Danish comics editions of literary classics such as Dumas, Marryat, Cooper, Scott, and Andersen. Like those created by Oscar Knudsen, these comics were drawn with classic well-illustrated lines and they carried a detailed text under each panel - this feature was to continue in Danish epic comics until the 1960s.

Danish Humour

During the 1920s and 1930s a new generation of artists joined Storm-P. in the newspapers. Their strips, often based on American patterns, were mostly daily or weekly funny strips in which the source of humour was daily life and mentality of the Danes. Among these were Helge Hall (1907- 83), Ingvar (1908-51), Kaj Engholm (1906-88), and Arne Ungermann (1902-81). The most inter- nationally famous of them was Henning Dahl- Mikkelsen (1915-82), who under the pseudonym of Mik in 1937 created Ferd'nand, which became a world-wide success.
During the 1940s and 1950s yet another group of artists began working within the tradition of the various kinds of funny strips. Among these artists were Jørgen Mogensen (1922- ), Cosper Cornelius (1911- ), Henning Gantriis (1918-89), and Erik Bille (1926- ) who all began their career at a "girlie" magazine, Hudibras, begun in 1943. Another cartoonist of this generation was Holger Philipsen (1912- 93). Under their joint pseudonym of MOCO Jørgen Mogensen and Cosper created an internationally successfull daily strip Alfredo.
The last generation of cartoonists in the Danish funny strip tradition consists of Werner "WOW" Wejp Olsen (1938- ) who gets his inspiration from Mort Walker, Henrik Rehr (1964- ), Torben Osted (1945- ), and Bo Secher (1946- ), whereas Carsten Graabæk (1947- ), Ivar "Olfax" Gjørup (1945- ), Nikoline Werdelin (1960- ), Phillip Stein Jönsson (1960- ), and Karsten Hansen (1949- ) all use a more sophisticated form of humour in their daily strips.
Neither Storm P. nor Helge Hall showed any restraint whatsoever when it came to steal ideas and gags from foreign colleagues. Mik and MOCO succeeded internationally with their pantomime strips because their gags were universially recognizable. The same could be said for Ingvar and Engholm and to some extent for Holger Philipsen. Nowadays WOW, Rehr, Osted, and Secher continue in their footsteps.
To find a specific Danish sense of humour one must look either to Ungermann, Mogensen, and Gantriis who all look at everyday Danish life and foibles with an understated irony or to Graabæk, Werdelin, and Olfax who all are satirical in their exposure of Danish mentality and selfimportance. These cartoonists represent that which forms a large part of Danish humour - a disarming selfknowledge.

Adventure

During the 1940s and 1950s a number of daily and weekly continuity strips emerged in newspapers and magazines. They were mostly inspired by American adventure strips, but some were based on episodes from prehistoric Denmark.
World War II and the German occupation of Denmark meant a lift to Danish comic art, because of the difficulties of importing comics from Great Britain and the U.S.A.
From 1923 the Danish weekly Illustreret Familiejournal had published Walter Both's English adventure strip Rob the Rover with great success under its Danish title Willy på Eventyr. When restrictions on paper in 1941 put a stop to this strip in England, the Danish edition was continued by Harry Nielsen (1896-? ). He also continued Bamse og Dukke Lise, an adventure strip for young children, for the same magazine. In 1942 the weekly Dansk Familieblad had to take leave of Flash Gordon for a time. As a replacement Paul Hilsø wrote Styrmand Rask which Helge Hansen (1911- ) converted into a comic strip.
Adventure, action, and romance were also to be found in Svend Otto's (1916- ) Børnene på Sydhavsøen in the weekly Hjemmet from 1941, whereas another magazine Landet devoted itself to nationalism in continuity strips about Denmark's proud past. Many of these epic strips continued after the German defeat in 1945.
During the 1950s, -60s and 70s a number of new epic strips were published, created by, among others, Helge Hansen, Robert Viby (1929- ), WOW, Thomas Arnel (1922- ), Knud V. Larsen (1930-2002), and the Spanish artist Jaime Vallvé (1929- ) who lives in Denmark.
Willy Nielsen's (1899- ) historical cronicle from prehistoric Denmark Egene became a regular institution in the comic magazine Skipper Skræk during the 1950s, whereas Knud V. Larsen's action strip Dr. Merling set in Europe of the 1870s became very popular with the readers of the Danish newspaper Berlingske Tidende during the 1970s.
Although the Danish continuity strip seemed to have outlived itself in the newspapers a large group of young graphic artists were ready to continue this tradition in the form of comic books.

Funny Animals

The tradition of the "funny animal" comics likewise found its way to Danish newspapers and weekly magazines. One of these was Carla (1906- ) and Vilhelm Hansen's (1900-92) charming strip for young children Rasmus Klump, which since its first publication in 1951 has been an international success especially in Germany as Petzi.
During the 1950s Kjeld Simonsen's daily strip Eventyrklubben was a serious competitor to Vilhelm Hansen’s. But in the end the readers prefered "cosy" Rasmus Klump even though Eventyrklubben was superior both when it came to adventure, imagination, gags and expressive figure drawings.
Today this genre is continued by Gil Johansen (1932- ) using a frindly, round and child accomodating line and by Mårdøn Smet (1961- ) who, though steeped in tradition, has found new original ideas for the funny animals. Jonas Wagner (1964- ) succeded in this tradition with his comic book about Frøken og Flyver with which children can identify. Another successful cartoonist is Peter Kielland-Brandt (1960- ), whose silent comic Fisk uses all the expressive elements of the funny animal tradition.

 

Egmont

Egmont H. Petersen's publishing company, Gutenberghus (now Egmont/Serieforlaget), in Copenhagen began to publish comics early on. Their greatest success began in 1949 with the first issue of the monthly comic magazine Anders And & Co., which in the late fifties became a weekly magazine.
Since the early seventies Gutenberghus has produced its own Disney strips for this comic magazine. Most of these were formerly created by foreign cartoonists, but nowadays the firm also employs Danish cartoonists. Among these are Flemming Andersen (1968- ) whose style of drawing is indebted to the Italian Disney tradition as well as to the inspiration he has had from Carl Barks.
The same can be said for Freddy Milton's (1948- ) comics Søren Spætte, Gnuff, and Donald Duck. Though he easily found Danish publishers for his first two comics, he has so far only had a few Donald Duck stories published in in the Danish comic magazine Anders And & Co. The publishers, Egmont, is not keen to publish the slightly political views expressed in Miltons strips. In spite of this his Disney strips have found a market both in Holland and the U.S.A.

Between Tradition and Innovation

The interest of the youth of the sixties and seventies for American super hero strips and French and Belgian comics together with their memories of great Danish comics from their childhood crea- ted at number of good graphic artists during the eighties. Today after two decades during which they have been able to establish themselves by publishing a number of significant comic books these artists have made a name for themselves as the nucleus of Danish graphic storytellers. They stand for both traditional and innovative comics, subtle humour and thrilling action as well as logical, well constucted epic sequences in so well the comic strip as in the comic book tradtion for children, teenagers and adults.
These cartoonists are also remarkable for their concerning portrait of the world, in which they grew up, and its people past, present, and future. Among these are, apart from Milton, Smet, Kielland, Rehr, Graabæk, Olfax, and Werdelin, graphic storytellers such as Sussi Bech (1958- ), Rune Kidde (1957- ), René Birkholm (1957- ), Kræsten Krum Byskov (1957- ), Orla Klausen (1946- ), Flemming Jeppesen (1955- ), Ole Pihl (1952- ), Peter G. Heydenreich (1962- ), Paul Arne Kring (1953- ), Frank Madsen ( 1962- ), Peter Madsen (1958- ), Ingo Milton (1954- ), Hans Ovesen (1943- ), Niels Roland (1958- ), and Bo Torstensen (1960- ).
One of the most significant and Danish cartoonist of this period was Claus Deleuran (1946-96), who mastered the art of the political subtle satire in strips such as Thorfinn as well as the comprehensive, superb and loving description of Danish history from Big Bang to the vikings demonstrated by his Illustreret Danmarkshistorie for folket.

From the 1990s into the Future

On the threshold of a new millennium the number of talented Danish cartoonists are larger than ever. But the competion from new media for public favour makes it more difficult for the publishers to stake their money on producing Danish comics which are heavy in costs.
During the nineties the established generation of cartoonist from the eighties together with among others, Lars Horneman (1966- ) and Rune Fleischer (1967- ) still commit themselves to create good and imaginative comics in accordance with tradition.
At the same time well-known comic artist such as Mårdøn Smet, Peter Kielland-Brandt, Bo Torstensen, and Peter Madsen experiment with new ideas as to the content and form of comics. During the early nineties they have been joined in this by Ole Comoll Christensen (1964- ), Kim Hagen (1967- ), Rasmus Bregnhøi (1965- ), Teddy Kristiansen (1964- ), and Peter Snejberg (1963- ).
For the last two this meant a decisive break- through in the U.S.A., where Henrik Rehr and Kim Hagen also is becoming known.
In the mid-nineties Danish comic fanzines such as Achtung and Fahrenheit act as playground for the young talents Flemming Dupont (1972- ), Thomas Warming (1966- ), Rasmus Juul P. (1972- ), Jan Solheim (1971- ), Søren G. Mosdal (1972- ), and Bjarne Hansen (1966- ). Like another young talent, Simon Fellah (1971- ), they all have such a remarkable sense of comics that they are bound to become part of the comic profession.
They are working on a number of exciting projects, all of which have received support from Kulturministeriets Tegneseriefond, a fund, set up by the Danish Ministry of Culture, which each year support the publishing and development of Danish quality comics with 425.000 d.kr. Bregnhøi, Hagen, Fleischer, Smet, and Torstensen also received money from the fund so that they might develop new strips. Some of these strips open up new paths in the comic tradition while others are successful attemps to create meaningful and imaginative comics for children and teenagers.
At present the almost centenarian Danish comic tradition lives and thrives with both tradition and innovation. Publishers and audience willing, it also has a future in the new millennium.