Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

præsenterer

FRA TEGNESERIEMUSEETS ARKIVER

- en monografiserie, hvis første hæfte udkom i 1994, udgivet med støtte fra Gørlev kommunes kulturfond. Senere er fulgt endnu 2 hæfter, der ligesom det første oplyser om mindre kendte sider af den danske tegneseriehistorie og supplerer Anders Hjorth-Jørgensen: De danske tegneseriers historie, udgivet af Stavnsager i 1985.
Med seriens fjerde udgivelse september 1999 blev formatet ændret til Cd-rom. 
Fra Tegneseriemuseets arkiver bd.4 indeholder museets website og er en slags statusopgørelse over museets forskning pr. 1. august 1999. Titlen er Tegneseriemuseet i Danmark. Website 1999.
Bd.5, Illustrerede Klassikere's hvem-hvad-hvornår?, udkom december 2000. 
I december 2003 fulgte Frederik Bramming - nisser her, der og alle vegne.
Flere bind i Cd-rom format er under forberedelse.
wpe2F.jpg (8887 bytes)

wpe27.jpg (12115 bytes)

wpe33.jpg (9486 bytes)

Udkom september 1999:
Published September 1999:

Udkom december 2000:
Published December 2000:

wpe151.jpg (16227 bytes)

wpe154.jpg (17931 bytes)

Udkom december 2003:
Published December 2003:

Udkommer juni 2004:
To be published June 2004:

Besøg Tegneseriemuseets Butik
for yderligere information

Visit The Comics Museum's Shop
for further information
.

Landet's tegneserier. Centropress.
P.I.B.'s klassikere

wpe3E.jpg (19120 bytes)

 

 

 

Med støtte fra Gørlev Kommunes Kulturfond udgav Tegneseriemuseet
i december 1994 første bind i serien Fra Tegneseriemuseet arkiver.
I forordet skrev Anders Hjorth-Jørgensen:

wpe42.jpg (9265 bytes)

wpe36.jpg (9293 bytes)

wpe41.jpg (4691 bytes)

 

Da jeg marts 1985 skrev forord til De danske tegneseriers historie, gjorde jeg opmærksom på, at bogen sikkert var præget af flere forglemmelser. En del af disse blev jeg præsenteret for allerede i maj samme år, da jeg "arvede" en omfattende samling af ugebladet Landet fra perioden 1940-56.
Under udarbejdelsen af bogen havde jeg kun haft adgang til nogle få numre fra starten af 40rne, men nu viste det sig, at Landet havde givet plads til langt flere danske tegneserier end først antaget.
Et par måneder senere resulterede en oprydning på pressebureauet P.I.B. i, at jeg fik en del støvet arkiv-materiale fra det hedengangne danske pressebureau Centropress forærende.
En tilsvarende oprydning fem år senere anbragte alt eksisterende arkiv- og originalmateriale fra P.I.B.s illustrerede klassikere i min varetægt.
I begge tilfælde afslørede materialet huller og behov for supplerende tekst i min historiske præsentation.
Formålet med denne udgivelse er at sammenfatte de igennem 10 år indhentede oplysninger og fortsætte kortlægningen af den danske tegneserietradition, som blev påbegyndt i De danske tegneseriers historie.
Spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med supplementshæftet, vil for en dels vedkommende kunne besvares via navneregisteret i hovedbindet.
De danske tegneseriers historie. Supplement 1 markerer samtidig starten på skriftserien Fra Tegneseriemuseets arkiver, som har til formål at registrere og synliggøre den danske tegneseriekulturarv.

Anders Hjorth-Jørgensen:
De danske tegneseriers historie. Supplement 1.