Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PER
VADMAND

http://home0.inet.tele.dk/perve/

wpe42.jpg (6106 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Per Vadmand blev født den 11.2.1944 i København. Han blev uddannet som musikpædagog. I en årrække har han saxofon i forskellige orkestre, bl.a. i jazzgruppen "Swingsox" 1988-89. Saxofonen betjener han stadig, bl.a. i Basie Trust Big Band, hvor hans fornemste opgave dog er at være orkesterleder.  Samtidig regnes han som en af Danmarks bedste tegneserieforfattere.
Hans debut indenfor tegneseriemediet kom i 1974-75, hvor han både skrev og tegnede to hæfter med serien Ole og Linda, udgivet af tegneserieantikvariatet Pegasus. Disse to blev fulgt op af Troldmanden på Slotsholmen, hvor Per Vadmand i en morsom og underholdende historie retter sin satire mod både højre- og venstrefløj, og hvor han leverer sit bedste tegnearbejde til dato.
Samme år udgav amatørforlaget Herriman den korte Ole og Linda-historie På sporet, hvor Vadmand havde Frank Madsen som rentegner.
I 1992 udgav forlaget Tellerup albummet om Ole og Lindas oplevelser i børne- og ungdomsårene, Byen hvor alt kan ske.
Seriens foreløbigt sidste opus er Agenter for Galaxopol, som forlaget Høner udgav i 1997.
I 1979 leverede Per Vadmand desuden bidrag til Balder & Brages På stribe nr.1 og i 1985 til Herrimans Lystige skrifter.
Som forfatter og tegner har han desuden bidraget til Interpresses Mad i 80'erne, og i 1987 leverede han Da vi sprængte Forum i luften til Bogfabrikkens antologi København.
Fra 2. Valhalla-album, Thors brudefærd, i 1980 kom hans humoristiske iderigdom til at præge Peter Madsens successerie som medlem af forfatterteamet sammen med Henning Kure og Hans Rancke-Madsen.
Da Ole Munk Rasmussen i 1983 vendte tilbage til Jan Lööfs Felix som tegner, var det med Per Vadmand som iderig og fantasifuld forfatter. Som sådan fortsatte han indtil december 1986, hvor han og tegneren Mårdøn Smet leverede seriens sidste strip.
1984-85 skrev han manuskript til eventyrserien Indlandsisens hemmelighed, tegnet af Frank Madsen og publiceret i dennes seriehæfte Stegte striber. Det blev dog kun til en lovende start på denne serie, inden hæftet stoppede.
Da Jørgen Mogensens mangeårige assistent Mogens Dalgård døde i 1989, overtog Per Vadmand arbejdet som idégiver på den humoristiske familiestrip Poeten og Lillemor. Samme funktion har han på Niels Rolands tegneserier Gunnar og Kanaliteter.
Endelig skrev Vadmand i 1986 manuskript til Peter G. Heydenreichs Eddie, som blev publiceret i dagbladet B.T.
Fra 1982 blev Per Vadmands manuskripter og tegninger til på tegnestuen Gimle, hvor han delte huslejen med bl.a. Freddy Milton, Sussi Bech, Frank Madsen, Michael Jensen, Kræsten Krum Byskov, Torben Osted, Niels Roland og Gorm Transgaard.
Per Vadmand har i øvrigt bidraget med satiriske tekster til Interpresse-magasinet Kystbane Komix 1981-84 og til årshæftet Hugormen, som dog kun udkom i 1984.
Han er også en af Danmarks flittigste og mest kompetente oversættere af tegneserier som Achille Talon (August Julius), Spirou et Fantasio (Splint &. Co.) og Les Tuniques Blues (Blåfrakkerne) samt tegneserier af Giménez, Gotlib og Brétecher.
I 1986 udgav forlaget Donnas Carlt ... nemli', en antologi med Holger Philipsens mesterlige daanske tegneserie redigeret og med forord af Per Vadmand


Orkesterlederen Per Vadmand foran Basie Trust Big Band

 

Per Vadmand was born in 1944. He was educated as a music teacher and for years has played the saxophone as a member of several jazz groups. At the same time, he is considered one of Denmark’s best comics writers.
His debut within the comics medium came in 1974-75, when he wrote, drew and published two comic books with the series Ole and Linda (Ole og Linda). These two were followed by The Sorcerer of Slotsholm Castle (Troldmanden på Slotsholmen), an amusing and entertaining story, where Per Vadmand aims his satire at both the right and left wings and produces his best drawing work to date. The same year, amateur publishers Herriman released the short Ole and Linda story On the Track Of (På sporet), where Frank Madsen was responsible for the inking. In 1992 the Tellerup publishers released the album about Ole and Linda’s experiences as children and youths, The City Where Anything Can Happen (Byen hvor alt kan ske). Most recent the Ole and Linda adventure Agents of Galaxopol (Agenter for Galaxopol) has been published by Forlaget Høner.
In the 1970’s and 1980’s Per Vadmand made single contributions to different amateur fanzines. As a writer and artist he also contributed to the Danish Mad in the 1980’s, and in 1987 he produced When We Blew Up the Forum (Da vi sprængte Forum i luften) for the anthology Copenhagen (København).
Starting with the second Valhalla album, Thor’s Wedding (Thors brudefærd), in 1980, Per Vadmand came to influence Peter Madsen’s successful series as a member of the team of writers also comprised of Henning Kure and Hans Rancke-Madsen.
When in 1983 Ole Munk Rasmussen returned to Jan Lööf’s Felix as the artist, it was with Per Vadmand as the inventive and imaginative writer. Vadmand continued with Felix until December, 1986, when he and the artist Mårdøn Smet produced the last strip of the series.
From 1984-85 Vadmand wrote the manuscript for the adventure series The Secret of the Ice Cap (Indlandsisens hemmelighed), drawn by Frank Madsen and published in Madsen’s comic book series Fried Strips (Stegte striber). The series got as far as a promising start, until the comic book stopped.
When Jørgen Mogensen’s assistant of many years, Mogens Dalgård, died in 1989, Per Vadmand took over as gag writer for the popular family comic strip, The Poet and the Little Woman (Poeten og Lillemor). He is also the writer of Niels Roland’s comics Gunnar. Vadmand also wrote the story for Peter G. Heydenreich’s Eddie, which was published in the newspaper B.T.
Since 1982 Per Vadmand’s manuscripts and drawings have been produced at Gimle Studio, where he shares the rent with several other established Danish comics artists. He contributed to the anthology Gerner Schmidt and the last Fabergé-egg (Gerner Schmidt, Det sidste Fabergé-æg) published by Forlaget Høner. He is also one of Denmark’s most industrious and competent comics translators.