Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

JØRGEN
MOGENSEN

wpe39.jpg (4559 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Jørgen Mogensen blev født i 1922 i Hillerød. I 1944 lærte han den danske vittighedstegner Cosper at kende og begyndte derefter at levere enkelttegninger og titelløse tegneserieforløb til dennes "uartige" humormagasin Hudibras.
Fra midten af 1946 rummede også dagbladet Politiken's søndagstillæg Magasinet tegneserieforløb med Mogensen-signatur. Overskriften var blot Jørgen Mogensen tegner, men under den finder man nogle af hans mest absurde, barokke og urkomiske indfald.
Allerede i 1948 begyndte Jøgen Mogensen dog selv at sætte begrænsninger for sit spillerum ved så småt at arbejde med faste figurer i pantomime-strip'en Violinvirtuosen Alfredo. Og han gjorde det i allerhøjeste grad, da Magasinet's redaktør, Arne Ungermann, i 1949 overtalte ham til at lave en dansk pendant til den franske tegner Peynets poetiske cartoons. Resultatet blev Poeten og Lillemor, der debuterede i Magasinet i 8.1.1950 som en enkelt strip i farver.
I perioden 1952-55 fik Mogensen i stedet afløb for sine mere barokke indfald i pantomime-strip'en Den tossede tegner.
Desuden startede han i denne periode samarbejdet med Cosper på pantomime-strip'en Alfredo under fælles-pseudonymet Moco.
Jørgen Mogensens største succes er uden sammenligning familieserien Poeten og Lillemor, der startede som en poetisk forfatterparodi og efterhånden udviklede sig til en strip om familien Danmarks hverdagsanskuelser i hyggelig, humoristisk udformning. I 1952 flyttede den fra Magasinet over i Nationaltidende/Dagens Nyheder, hvor den blev til dagstrip, der fra 1961 fortsatte i Politiken og fra 1971 i Berlingske Tidende. I 1996 vendte den tilbage til Politiken. Desuden blev serien bragt dagligt i flere skandinaviske aviser. Fra 1960 var den desuden igennem 3 årtier at finde i ugebladet Hjemmet som halvsides version i farver.
Som assistent på serien havde Jørgen Mogensen i en årrække Mogens Dalgård. Ved dennes død i 1989, blev Per Vadmand tilknyttet strip'en som idemand.
Jørgen Mogensen fortsatte med at levere seriens daglige strip indtil efteråret 2003, hvor han måtte stoppe pga. svigtende helbred. Et halvt år efter, den 1. maj 2004, afgik han ved døden.
Parallelt med Poeten og Lillemor og i samme runde, venlige streg har Mogensen skabt en række andre humorstrips.
30.1.1955-31.1.1958 blev hans tegneserie om kontorpigen Roselil og hendes mor bragt i Politiken.
Samtidig havde han den samfundssatiriske tegneserie Esmeralda gående i Berlingske Tidende. I 1959 blev den til cartoon-serien om den hjernetomme, selvoptagne kontorpige Lullubelle.
1963-67 blev Mogensens pantomimestrip til børn, Brødrene Knurhår, bragt i Politiken. Her fandt man også hans mere spidsfindige hippieparodi Vor mand i paradis i 1969.
20.10.1985-31.8.1986 prøvede han kræfter med den humoristiske, episke albumserie Elvis Mælketand, der blev bragt som søndagsføljeton i Berlingske Tidende. Den velfortalte historie, som henter sit stof i folkeeventyrene, blev udgivet i albumformat i 1993.
Endelig viste Jørgen Mogensen en mere saftig side af sit talent i Bogfabrikkens tegneserieantologi København med sin erotiske, humoristiske Fra det halvgamle København.
Da Rune Kidde mistede synet i 1990 assisterede Jørgen Mogensen ham som tegner på serierne På sin post og Menigmands guide til det indre marked i Ekstrabladet's lødagstillæg Kilroy.
I 1987 blev Jørgen Mogensen tildelt den danske tegneseriepris Ping for sin indsats.

Litt.: Interview med Jørgen Mogensen (i: Kulørte Sider nr 14¬15/1976-77)


I 1962 påbegyndte forlaget Bogfabrikken udgivelsen
af Poeten og Lillemors samlede værker fra 1961 redigeret af
Jens Peder Agger og med beskrivende artikler af bl.a.
Anders Hjorth-Jørgensen og Kristoffer Mogensen.

Læs mere her: http://www.seriejournalen.dk/sj_indhold.asp?art=&ID=2095

 

Jørgen Mogensen was born in 1922. In 1944 he met the Danish cartoonist Cosper. After that he began to produce single drawings and untitled comic strips for Cosper’s "naughty" humour magazine Hudibras.
From mid-1946 the newspaper Politiken’s Sunday supplement Magasinet also contained comic strips under Mogensen’s signature. The title was simply Jørgen Mogensen Draws (Jørgen Mogensen tegner), and they contain some of his most absurd, singular and hilarious ideas.
By 1948 Jørgen Mogensen began to limit his scope by working only with regular characters in the pantomime strip The Violin Virtuoso Alfredo (Violinvirtuosen Alfredo). In 1949 he did so to an even greater extent when Magasinet’s editor, Arne Ungermann, convinced him to create a Danish counterpart to the French artist Peynet’s poetic cartoons. The result was The Poet and the Little Woman (Poeten og Lillemor), which made its debut in Magasinet in 1950 as a single color strip.
In the period from 1952-55, Mogensen found an outlet for his more odd ideas in the pantomime strip The Crazy Artist (Den tossede tegner). He also began a collaboration with Cosper on the pantomime strip Alfredo under the joint pseudonym Moco.
Jørgen Mogensen’s greatest success by far has been the family series Poeten og Lillemor. It started as a parody of a poet and eventually developed into a strip about a typical Danish family’s everyday views in a cosy, humourous presentation. In 1952 it became a daily strip which Copenhagen newspapers have since vied with each other to publish. The series also appears daily in several Scandinavian newspapers. Since 1960 the Danish weekly magazine Hjemmet has also published a half-page version in color. Mogens Dalgård assisted Jørgen Mogensen with the series for many years. Upon Dalgård’s death in 1989, Per Vadmand became connected with the strip as gag writer.
Parallel with Poeten og Lillemor, and in the same round, friendly style, Mogensen has created several other comic strips. From 1955-58 his comic on the office girl Roselil and Her Mother (Roselil og hendes mor) was published in Politiken. At the same time he had the social satire Esmeralda running in Berlingske Tidende. In 1959 it became the cartoon series about the empty-headed, self-centered office girl Lullubelle.
From 1963-67 Mogensen’s pantomime strip for children, The Whiskers Brothers (Brødrene Knurhår) appeared in Politiken. His more subtle hippie parody, Our Man in Paradise (Vor mand in paradis), also appeared here in 1969.
In 1985-86 he tried his skills with the humourous, epic album series Elvis Milktooth (Elvis Mælketand), which was serialized in the Sunday edition of Berlingske Tidende. The well-told story is based on folktales and was published as an album in 1993. Jørgen Mogensen finally showed a more racy side of his talent in Bogfabrikken’s comics anthology Copenhagen (København), with his erotic, humourous From Elderly Copenhagen (Fra det halvgamle København).
When Rune Kidde lost his sight in 1990, Jørgen Mogensen assisted him as artist on the series At His Post (På sin post) and The Common Man’s Guide to the Inner Market (Menigmands guide til det indre marked) in Ekstrabladet’s Saturday supplement, Kilroy.
In 1987 Jørgen Mogensen was awarded the Danish Comics award Ping for his efforts.