Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PETER G.
HEYDENREICH

wpe220.jpg (13572 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.artbooster.com/frontend/front/peter_h.asp

Peter G. Heydenreich blev født 21.5.1962 i Vejle. Allerede i 70erne begyndte han at tegne til diverse humoristiske publikationer. Bl.a. har han været bidragyder til det sønderjyske svar på Blæksprutten og Svikmøllen, det satiriske årshæfte Æ rummelpot, og illustrerede i 1988 Alt for damerne's december-tillæg, Det siger stjernerne. I dag er han en af Danmarks bedste satiriske tegnere og en af de meget produktive tegneserieskabere.
Samtidig med, han tog en tegner-uddannelse på Skolen for Brugskunst i København, fik han 1986-87 udgivet 2 album med fremtidsdetektiven Johnny Starfighter - en af de mest mediesikre tegneseriedebuter i Danmark nogensinde. I en færdigudviklet "new wave"-stil lod Heydenreich de hæsblæsende historier foregå under udfoldelse af den mest udtryksfulde mimik og kropssprog, som havde lært ikke så lidt af Franquins  Vakse Viggo.
Til manuskript af Per Vadmand leverede Heydenreich i 1987 i en mere afdæmpet, men stadig udtryksfuld new wave-stil i en periode tegneserien Eddie til dagbladet B.T. Ligesom Jaime Vallvé tidligere havde gjort det i en strip for pressebureauet P.I.B., tog han her fat på den hårdtslående filmfigur fra 50'erne Eddie "Lemmy" Constantine. Men Heydenreichs tegneserie stiller - i humoristisk indpakning - spørgsmålet: Hvad sker der egentlig med helte, når de bliver gamle? I 1993 udkom serien i albumform med titlen Den store arvesvindel.
Til manuskript af Morten Hesseldahl tegnede og farvelagde Heydenreich - stadig i stærkt karikeret streg - i 1988 den hårdkogte thriller Panik til B.T. Den blev udgivet som album i 1989.
Til samme avis tegnede han desuden i en periode fra 1988 dagstrip'en Colt, skrevet af Per Sanderhage og distribueret af P.I.B. Også her forholder historien sig ironisk til den hårdkogte detektivgenre i en streg, som lånte ikke så lidt fra ældre amerikanske krimistrips. Også Colt* blev senere udgivet i albumform.
I 1990 blev det til endnu en "new wave"-thriller fra Heydenreichs hånd, Domenica, skrevet af Morten Hesseldahl. Også den blev bragt som føljeton i B.T. i et tryk, som ydede den flot gennemførte farvelægning fuld retfærdighed.
Endelig startede Heydenreichs stilmæssigt tilsvarende Indiana Jones-pastiche, den episke søndagsside Chet Adlon skrevet af Kristoffer Mogensen i 1991 i dagbladet Berlingske Tidende. Serien blev bragt med 2 afsluttede historier, hvoraf den første udkom som album i 1994.
Peter Heydenreichs hidtil sidste tegneseriearbejde, Timm & Gordon, har kunnet opleves i ungdomsmusikbladet Mix fra juni 1995. Serien, som består af 1-sides afsluttede humoristiske forløb, handler om det populære danske "stand-up" komikerpar.
Ved siden af arbejdet som tegneserieskaber udfører Heydenreich også humoristiske og satirisk bestillingsarbejde - stadigvæk til Æ rummelpot, men igennem flere år også til Svikmøllen.
Peter G. Heydenreich was born in 1962. In the 1970’s he had already begun to draw for various humourous publications. Today he is one of Denmark’s best satirical cartoonists and one of the most productive comics creators.
While completing his education at the School of Applied Art in Copenhagen, in 1986-87 he also managed to get two albums published. They were with the detective of the future Johnny Starfighter, one of the most promising comics debuts in Denmark ever. In a fully-developed New Wave style, Heydenreich’s fast-paced stories unfold by means of expressive facial expressions and body language, inspired by Franquin’s Gaston La Gaffe.
In 1987 Heydenreich produced the comic series Eddie, written by Per Vadmand, for the newspaper B.T. - in a more subdued but still expressive New Wave style. Just as Jaime Vallvé had done previously in a strip for the press agency PIB Copenhagen, he takes on the hard-hitting film character from the 50’s, Eddie "Lemmy" Constantine. But Heydenreich‘s comic poses the question, in a humourous way, what actually happens to heroes when they get old?
To a manuscript by Morten Hesseldahl, Heydenreich drew and colored , still in a strongly caricatured style, the hard-boiled thriller Panik (Panic) for B.T. in 1988. It was published as an album in 1989.
Heydenreich drew the daily strip Colt, written by Per Sanderhage and distributed by PIB Copenhagen, for the same newspaper for a period in 1988. Also in this work, the story takes an ironic attitude toward the hard-boiled detective in a style that has borrowed many elements from American detective strips. Colt was also later published in album format.
1990 saw another New Wave thriller from Heydenreich, Domenica, written by Morten Hesseldahl. It was serialized in B.T. in a printing that did full justice to the beautifully executed coloring.
In 1991 the newspaper Berlingske Tidende began publication of Heydenreich’s Indiana Jones-inspired pastiche, the epic Sunday page Chet Adlon, written by Kristoffer Mogensen. The series consisted of two complete stories, and the first story appeared as an album in 1994.
Besides his work with comics, Heydenreich also produces humourous and satirical work on assignment for the press agency PIB Copenhagen.