Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

FREDDY
MILTON

wpe46.jpg (4706 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

www.freddymilton.dk

http://www.litteratursiden.dk/sw3414.asp

Freddy Milton Larsen blev født 18.4.1948 og voksede op i Viborg. Efter overstået studentereksamen lod han sig uddanne som folkeskolelærer, men besluttede sig for efter eksamen fra seminariet at tjene sine penge som tegneserieskaber.
Som professionel var han allerede begyndt at arbejde i 1972, da Jyllands-Posten publicerede hans og broderen Ingo Miltons krimi-hverdagsstrip Zenit, men indtil 1974 blev hovedparten af hans tegneserieproduktion dog bragt i fanzinet Sejd, som han selv udgav 1973-79. Heri publicerede han bla. sin egen tegneserieudgave af I. P. Jacobsens Marie Grubbe.
Freddy Miltons professionelle tegneseriekarriere startede for alvor i 1974, hvor han begyndte at levere krimiparodien Sheerluck Homes til det svenske Seriemagasinet. Enkelte af de 11 episoder, som det ialt blev til, har også været trykt i det tilsvarende danske magasin. 8 af dem udkom i 1982 som SM-Klassiker.
I 1974 startede Freddy Milton også fanzinet Carl Barks & Co., hvori han klart erklærede sin kærlighed til den fremragende Anders And-tegner Carl Barks. En kærlighed, som tydeligst kom til udtryk i flere af Miltons senere funny animal-serier. Carl Barks & Co. udkom indtil 1983 med ialt 18 numre. I foråret 1992 blev hæftet genoplivet.
Miltons Barks-inspiration var åbenbar i hæftet Kalle Klodrik - Det store nys - som Interpresse udgav i 1976. Det var egentlig tegnet som en Anders And-historie, men selv om Milton her viste sig som en værdig arvtager efter Carl Barks både som tegner og fortæller, ville Gutenberghus ikke udgive historien. I stedet omtegnede Milton historien, så den udkom med gæs i hovedrollerne. Men stadig i bedst Barks-funny-animal-tradition.
I 1975 begyndte Milton at levere Anders And-episoder til det hollandske forlag Oberons hæfte Donald Duck. Her var man mere lydhør end Gutenberghus overfor nye ideer, og dem havde Milton i rigt mål sammen med sin hollandske kollega Daan Jippes. Resultatet er indtil i dag blevet en række velfortalte og morsomme historier iblandet små, satiriske hip rettet mod samfundsmaskineriet. En del er blevet genoptrykt af den amerikanske Disney-udgiver, forlaget Gladstone.
Samtidig med sin hollandske produktion udførte Milton 1975-76 tre historiske hæfter til Munksgaards Polo-serie med titlerne Historien om en sten, Pest blandt mennesker og Vagn i Viking. De udkom i 1977.
Freddy Milton havde imidlertid også kontakt med Interpresses album-redaktør Henning Kure, som gav ham mulighed for at arbejde med tegneserien Søren Spætte - bygget over Walter Lantz's amerikanske tegnefilmfigur.
Spættens succes var allerede en realitet i Danmark. Derfor var der ikke så stor en risiko ved at sætte en dansk tegner i gang med figuren, og slet ikke når tegneren havde et så formidabelt talent for funny animal-genren og dens muligheder for at udnytte dyrenes naturlige karakteregenskaber i en udtryksfuld og vedkommende tegneseries tjeneste.
Dette arbejde resulterede i 1978 i albummet Klatten kommer og i 1979 i albummet Lykkevandet. Specielt det sidste er bemærkelsesværdigt, idet det her lykkes Milton at fortælle en masse om økonomiske sammenhænge i samfundet i en morsom og underholdende historie.
Derefter førte Milton den episke linie fra disse to album videre i månedshæftet Søren Spætte. Fra 1982 blev hans fortsatte spætteepisoder bragt i hæftet - først og fremmest med udgangspunkt i det humoristiske, episke eventyr. Fra 1983 måtte de dog deles om pladsen med hans serie om dragefamilien Gnuff. Herefter drejede det sig i begge serier om den lille mand i klemme i det store, uoverskuelige samfundsmaskineri med alle dets regler og forordninger som hæmsko for udfoldelsen - indsat i Miltons underholdende rammer. Desværre måtte hæftet stoppe i slutningen af 1985 som følge af svigtende salg.
I øvrigt omtegnede Milton Det store nys, så den i Søren Spætte nr. 10/1983 til nr 4/1984 fik spætten og hans nevø og niece i hovedrollerne.
Siden 1985 er udkommet yderligere en række Søren Spætte- og Gnuff-album. 1986-89 blev Gnuff desuden publiceret i det amerikanske funny animal-hæfte Critters.
I 1982 udkom forste album med Miltons uheldige hverdagshelt, Villiam. Albummets titel var Villiams verden. Figuren var et "lån" fra Daan Jippes' historie Nærtrafik, som blev genoptrykt i Carl Barks & Co. nr. 16/1981.
Milton viste sig her i endnu højere grad end i Gnuff og Søren Spætte som en i tegningerne morsom, men i historierne skarp dansk samfundskritisk satiriker. En opfattelse, som forstærkes i albummet Villiams anden verden fra 1984, hvor Milton i øvrigt "genbrugte" ideer og historier fra sine hollandske Anders And-episoder. Senere er Villiam igen dukket op i Miltons store albumprojekt, Dekalog over janteloven.
I 11 satiriske album tegner Freddy Milton et underfundigt billede af en udvikling, der er gået et par skridt videre, end hvad vi kender i dag. I centrum står den arbejdsløse Villiam, som lovgivning og offentlige myndigheder gør til kastebold i et samfund, hvor den danske "jantelov"s bud er gældende, bl.a. "du skal ikke tro du er noget".
At Freddy Milton er et mangesidet talent demonstrerede han yderligere i 1984, hvor han kastede sig over den socialrealistiske ungdomsskildring i albummet Drømmen om Vagn, og i 1985, hvor han blandede socialrealisme, fantasy og funny animal i albummet Sanne og Pamfilius.
At det dog er funny animal-genren, som står han hjerte nærmest viser han også i sine underholdende og samfundsengagerede "rollespil", han har udført i tegneserieform: Hvem myrdede Kock-Robin? i 1985 (ny udgave i 1989), Drøje dage i jobjunglen i 1986, Rig eller ærlig i 1988 og Jagten på den vise sten i 1989 samt i Video eller virkelighed? fra 1990, som dog er holdt i karikeret Villiam-stil.
I 1997 tog han også "funny animal"-stilen i anvendelse, da han omsatte K.H.Wieths klassiske danske børnefortælling Musebogen til 2 tegneseriealbum udgivet i Bogfabrikkens eventyrserie - fulgt op i 2002 af et tredie album, Musefars historie.
Desuden har Freddy Milton bidraget til legetøjsfirmaet LEGO's tegneserieprojekt i 1986-87 med 2 album skrevet af Jens Peder Agger og Per Sanderhage. Historierne var baseret på LEGO's byggeklodser med middelalderriddere og -borge, men er ikke udgivet på dansk. På tysk hedder serien Burg Donnerstein.
I 1989 tegnede Milton det satiriske EF-propaganda-hæfte Svennerik og trylledrikken for Socialdemokratiet.
I Ekstrabladet's lørdagstillæg Kilroy tegnede han titelserien i 1987. Derefter fulgte Villiams sorte sider.
I 1995 startede hans veloplagte, humoristiske vikingeserie Svend, Knud & Valdemar i månedsbladet Glimt, udgivet at drenge- og pigeforbundet FDF. Det udkom som album i 1997 med titlen Broder Benedikts beretning - fortsat i 1999 af endnu et bind.
2001 udkom desuden 2 Milton-album fra Arboris, Jomsvikingernes saga.
Endelig bor det nævnes, at Freddy Milton har udført en hel del reklame- og PR-arbejde. Bl.a. prydes emballagen til Oxford chokobunde af en hyggelig Milton-tegning, ligesom han har gennemillustreret Bibliotekscentralens emnekatalog Læs om...
Siden tegnestuen Gimles i 1980 start har Freddy Milton haft fast plads i dette studio i København.

Litteratur: Freddy Milton: Tegneserier på bestilling (i: Serieskaberen nr. 7/1989). Freddy Milton-interview (i: Serieekspressen nr. 16/1987). Hvem er Freddy Milton? (i: Kulørte Sider nr. 25/1978). Freddy Milton: En serie bliver til (i: Carl Barks & Co. nr. 8/1977). Interview med Freddy Milton (i: Carl Barks & Co. nr. 11/1978). Viborgenser tegner Hollands Anders And (i: Børn & Bøger nr. 1/1977). Kurt Møller: Disney-zeicher in Europa (i: Comixene nr. 33 og 34). Dwight R. Decker: Woody Woodpecker's Finest Hour (i: The Comics Journal nr. 63). Fred Milton (i: Andreas C. Knigge og Klaus Strzyz: Disney von innen. Ullstein, Berlin, 1988). Samt bibliografien Miltons Verden (udgivet af Forlaget Sejd i 1992 i anledning af Miltons 20 års serietegner-jubilæum).

 

Freddy Milton was born in 1948. He was educated as a grammar school teacher, but after graduating from teachers’ college he decided to earn his living as a comics artist.
He had already begun to work as a professional in 1972, when the newspaper JyllandsPosten published his and his brother Ingo Milton’s daily detective strip Zenit. However, until 1974 the main part of his comics production appeared in the fanzine Sejd, which he published himself from 1973-79.
Freddy Milton’s professional career in comics really started in 1974, when he began to produce the detective parody Sheerluck Homes for the Swedish The Series Magazine (Seriemagasinet). Some of the 11 episodes, which was the total number, were also printed in the corresponding Danish magazine. Eight of them were published in 1982 as SM Classics.
In 1974 Freddy Milton started the fanzine Carl Barks & Co., in which he clearly declared his admiration for the prominent Donald Duck artist Carl Barks, an admiration which was most clearly expressed in several of Milton’s later funny animal series. New issues of the fanzine are still being published.
Milton’s Barks inspiration was obvious in the comic book Kalle Klodrik - The Big Sneeze (Kalle Klodrik - Det store nys), which appeared in 1976. It was actually drawn like a Donald Duck story. Even though Milton demonstrated here that he was a worthy heir to Carl Barks, both as an artist and storyteller, Gutenberghus would not publish the story. Instead, Milton redrew the story so that it appeared with geese in the main rolls.
In 1975 Milton began to produce Donald Duck (Anders And) episodes for the Dutch publishers Oberon’s comic book Donald Duck. They were more open to new ideas than Gutenberghus, of which Milton and his Dutch colleague, Daan Jippes, had many. The result was many well-told and funny stories peppered with small, satirical jibes at the social order. Several of them were reprinted by the American Disney publisher, Gladstone, in the late 1980’s.
In the meantime, Freddy Milton also had contact with the Interpresse publishers’ album editor Henning Kure. He gave Milton the chance to work on the Woody Woodpecker (Søren Spætte) comic, based on Walter Lantz’s American animated film character. This work resulted in the albums The Blob is Coming (Klatten kommer) in 1978 and The Happy Water (Lykkevandet) in 1979. The latter is especially noteworthy, in that Milton succeeds here in telling about economic relations in a humourous and entertaining way.
After that, Milton went from these two albums to the monthly comic book Søren Spætte. From 1982 his continuing woodpecker episodes appeared in the comic book, primarily with the humourous, epic tale as the starting point. From 1983 he also had to find time for his series about the dragon family Gnuff. Both series are about the little man lost in the confusing social order, with all its rules and regulations impairing his development, set within Milton’s entertaining framework.
Milton also reworked Det store nys, so that in 1983 the woodpecker and his niece and nephew became the main characters. Several Woody Woodpecker and Gnuff albums have appeared since 1985. From 1986-89 Gnuff was also published in the American funny animal comic book Critters.
The first album with Milton’s unlucky everyday hero Villiam appeared in 1982. The album’s title was Villiam’s World (Villiams verden). The character was inspired by Daan Jippe’s story Traffic (Nærtrafik), which was reprinted in Carl Barks & Co. no. 16/1981.
In Villiams verden, Milton is even more satirical than in Gnuff and Woody Woodpecker. His drawings are humourous, but his stories are sharply critical of Danish society. His position as a satirist is further strengthened in the album Villiams Other World (Villiams anden verden) from 1984.
Villiam reappeared later in Milton’s big album project, Decalogue of Jante’s Law (Dekalog over janteloven). In ten satirical albums, Freddy Milton will draw a subtle picture of a development that has gone a step further than what we know today. In the center is the unemployed Villiam, whom the laws and public authorities have turned into a nobody, in a society where the Danish "Law of Jante" rules, including "thou shalt not think thou art anything".
It is, however, the funny animal genre that is closest to his heart. He shows that in his entertaining and socially engaging "roll game books", carried out from 1985-90 in comics form: Who Killed Kock Robin? (Hvem myrdede Kock-Robin?), Tough Days in the Job Jungle (Drøje dage i jobjunglen), Rich or Honest (Rig eller ærlig) and The Hunt for Wise Sten (Jagten på den vise Sten), as well as in Video or Reality? (Video eller virkelighed?), which is done in caricatured Villiam style.
Freddy Milton also contributed to the toy company LEGO’s comics project in 1986-87 with two albums written by Jens Peder Agger and Per Sanderhage. The stories are based on LEGO’s building blocks with medieval knights and castles, but they were not published in Danish. In German the series is called Burg Donnerstein.
In 1995 his zestful, humourous Viking series Svend, Knud & Valdemar began to appear in the monthly magazine Glimt, published by the Boys and Girls’ Scouts in Denmark.
As a translator he has worked on more than 100 albumtitles from the french-belgic comics tradition giving danish dialogue to popular series as Spirou, Gaston Lagaffe, Marsupilami, Blake & Mortimer and Sammy.
Finally, it should be mentioned that Freddy Milton has done a great deal of advertising and public relations work. He has had a regular place at Gimle Studio in Copenhagen since the start of 1980.