Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

NIELS
ROLAND

http://www.gimlestudio.dk/

http://www.rackham.dk/essay/

wpe35.jpg (5446 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Niels Roland blev født 20.7.1958 i København og voksede op i Brønshøj. Efter gymnasiet studerede han filmvidenskab ved Københavns Universitet med afbrød studiet for at beskæftige sig med malerkunst. Samtidig arbejdede han bl.a. som postarbejder, autolakerer og rengøringshjælp på et hospital. Alt dette førte ham ind på arbejdet med tegneserier, og i 1986 fik han udgivet sit første album, Atelieret, på forlaget Interpresse. Denne samling historier forholdt sig satirisk til en gruppe 80'er-bohemers færden - formidlet af en uhyre sikker, udtryksfuld og ren streg og overskuelig lay out.
Med Kurt Mortensen som forfatter tegnede Roland derefter albummet New Roses Rock, som Interpresse udgav i 1987. Her hudflettes den danske rockscene i beskrivelsen af en gruppe bevidstgjorte, venstreorienterede musikere og deres vej til glimmerrock og berømmelse.
Samme år startede Rolands dobbeltstrip Succes i Ekstrabladet søndag. I 1988 udkom denne satire over de unge, smarte og succesfulde som album på Ekstrabladets forlag.
Ligeledes i 1988 kunne man i Rolands album Firbenenes by, som Interpresse udgav, opleve et portræt af den generation, som gik i gymnasiet i 1977 - 10 år efter.
I HK-bladet nr. 8/1988 begyndte Niels Rolands humoristiske halvside om kontormusen Tines hverdag. Fra starten af 1989 kunne han supplere dette fagforeningsarbejde med den lunt satiriske historie om den danske arbejder, Gunnar, til SID's Fagbladet - udsendt som album i slutningen af året som gave til SID's medlemmer, og senere efterfulgt af yderligere tolv, som i samarbejde med forlagene Ultima og Bogfabrikken er kommet i fri handel.
Leder man efter dansk samtidshistorie, dansk hverdagsmiljø og -design fra 1940 til nu, er der masser at hente i Gunnar, som iøvrigt er flot farvelagt af Michael Jensen. Som medforfatter på serien optræder Per Vadmand.
Gunnars "bedre halvdel", Karin, har også fået sin tegneserie i Rolands streg. Den optræder i KAD's Kvindernes fagblad.
I 1988 afløste Niels Roland Claus Deleuran som tegner af den absurde tegneserie Kilroy på forsiden af Ekstrabladet's nu hedengangne tegneserietillæg lørdag. Desuden leverede han serien Kanaliteter til TV-stationen Kanal 2's medlemsblad.
Med Morten Hesseldahl som forfatter og Henrik Rehr som rentegner gik Niels Roland i december 1989 i gang med Danmark besat. Den 9.april 1990, 50-årsdagen for den tyske besættelse af Danmark startede 1. episode af denne albumserie i B.T., som havde iværksat produktionen af denne tegneserie sammen med forlaget Carlsens daværende tegneserieredaktør, Carsten Søndergaard.
Serien kom til at omfatte 5 bind - et for hver af besættelsesårene. De fortæller, hvad danskerne oplevede og følte igennem de 5 "onde år".
Researchen er foregået via studieture, bøger og samtaler med mennesker, der husker de 5 år. Men det har ikke været nemt for de tre skabere både at holde sig til historiske kendsgerninger og samtidig give historiens persongalleri eget liv og personlighed.
Danmark besat blev i 1995 fulgt op med tillægsbindet Svanesang, hvor Niels Roland og Morten Hesseldahl leverer en kritisk kommentar til det hykleriske "retsopgør" efter befrielsen i 1945. Albummet var farvelagt af Michael Jensen.
I 1996 gik Morten Hesseldahl, Michael Jensen og Niels Roland i gang med en ny historie, Kold krig,  som tager udgangspunkt i de storpolitiske spændinger i verden efter 2. verdenskrig. Indtil videre foreligger 2 bind.
Midt i arbejdet på Danmark besat fik Niels Roland udsendt sin mesterlige motorsportsserie fra 30rnes Nazi-Tyskland, Guder før mørket, der endnu en gang beviste tegnerens evne til at gengive en periodes stil, miljø og mennesker uhyre præcist. 1. oplag udkom på forlaget Tellerup, 2. oplag tog Ultima sig af.
I 1996 startede Niels Rolands satiriske hverdagsstrip Dana Blues i dagbladet Jyllands-posten.
I 1998 har han desuden skabt albummet De to brødre til Bogfabrikkens eventyrserie.
Ud over disse tegneserier var Roland i 1987 tilknyttet Legos tegneserieprojekt med 2 Jim Spaceborn-minialbum som resultat. Lego indstillede imidlertid projektet, inden de blev udgivet.
Sammen med Frank Madsen har han leveret 4 matematikundervisningshæfter til Gyldendal, som i 1990 desuden har udgivet Roland og Hesseldahls lærebog og video i tegneseriemageri, Vi laver tegneserier.
Fra 2002 har man i det danske manga-hæfte Kurt Dunder & Kompagni kunnet læse hans manuskripter til tegneserierne Djævletøser og Frosne skygger, tegnet af henhodsvis Anders Walter Hansen og Tobias Enevoldsen.
Niels Roland har gentagne gange modtaget og været nomineret til Det Danske Tegneseriekonvents pris i flere kategorier.
Niels Roland was born in 1958. After high school he studied film and held various jobs such as postal worker, car painter and cleaning helper. All that led him to work with comics, and in 1986 his first album was published, The Studio (Atelieret). This collection of stories takes a satiric look at a group of 80’s bohemians, executed in a very consistent, expressive and clean style and clear layout.
After that Roland drew the album New Roses Rock, with Kurt Mortensen as coauthor. It was published in 1987. This work pours scorn on the Danish rock scene in its description of a group of aware, leftwing musicians and their path to commercial rock and fame. The same year Roland’s double strip Success (Succes) started in the Sunday edition of the newspaper Ekstrabladet. In 1988 this satire of the young, smart and successful appeared as an album. Also in 1988, Roland’s album Lizard City (Firbenenes by) presented a portrait of the generation that went to high school in 1977 - ten years later.
Niels Roland’s humourous half-page about the office worker, Tine’s Everyday Life (Tines hverdag), began appearing in the trade union HK’s magazine in 1988. In the beginning of 1989 he created with writing assistance from Per Vadmand, a warmly satirical comic about a Danish worker. Gunnar, done for the trade union SID’s magazine The Trade Journal (Fagbladet), was mailed in album format as a gift to the union’s members at the end of the year. It has been followed by eight more albums, the last five have been in ordinary distribution.
If one is interested in contemporary Danish history, everyday life and design from 1940 until the present, there is a great deal of material in Gunnar, which is also skillfully colored by Michael Jensen. Roland also made Gunnar’s "better half", Karin, into a comic. It appears in KAD’s The Women’s Trade Journal (Kvindernes fagblad).
In December, 1989 Niels Roland went to work on Denmark Occupied (Danmark Besat), with Morten Hesseldahl as author and Henrik Rehr as inker. April 9, 1990 was the 50th anniversary of the German occupation of Denmark. The first episode of Danmark Besat started on that day in the newspaper B.T., which had gone into production of this album series in collaboration with the Carlsen publishers. The series came to encompass five volumes, one for each year of occupation. They tell what the Danes experienced and felt during the five "evil years".
The research was conducted by means of study tours, books and interviews with people who remember the five years. It has not been easy for the three creators to maintain historical accuracy while at the same time giving the story’s cast of characters their own lives and personalities.
In 1995 Danmark Besat was followed by the supplementary volume, Swan Song (Svanesang). Here, Niels Roland and Morten Hesseldahl present a critical commentary on the hyprocritical "purges" after liberation in 1945. The album was colored by Michael Jensen.
In 1996 Morten Hesseldahl and Niels Roland began working on a series, Kold Krig (Cold War), which takes place against the background of the great political tensions in the world after the Second World War. Until now 2 albums have appeared with Michael Jensen as inker. The first album is titled Next year in Jerusalem (Næste år i Jerusalem).
While working on Danmark Besat, Niels Roland had his masterly racing car series set in 1930’s Nazi Germany, Gods Before Darkness (Guder før mørket) published as a black and white album. As both writer and artist, he again demonstrates his ability to tell an engaging story, while accurately recreating a period in style, settings and people in the steady and flowing rhythm of a storyteller.
In 1996 Roland also started his daily satirical newspaperstrip Dana Blues in JyllandsPosten. Roland has also illustrated instruction manuals and, working with Morten Hesseldahl, created a textbook in the making of comics.
Niels Roland has both received and been nominated many times for the Danish Comics Convention awards in several categories.