Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

MÅRDØN
SMET

wpe26.jpg (5901 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Morten Schmidt - som for nemheds skyld kalder sig Mårdøn Smet - blev født i 7.8.1961. Efter folkeskolen begyndte han at tegne tegneserier med lod sig for en sikkerheds skyld uddanne som stenhugger.
I 1979 begyndte Morten Schmidts tegninger og tegneserier at dukke op i forlaget Balder & Brages amatørhæfte På stribe. Derefter fulgte under signaturen Mårdøn Smet bidrag til andre alternative udgivelser som Danske striber i 1982, Besat af begær i 1983, Dannebrog Comics i 1984 og Blomstrende spaghetti i 1986.
I 1983 dannende han sammen med bl.a. Rune Kidde, Frank Madsen, Trine Vester og Peter Kielland-Brandt tegnestuefællesskabet Tegneserieværkstedet . Efter en omskiftelig tilværelse blev den til Pinligt Selskab, hvor Smet arbejdede sammen med bl.a. Teddy Kristiansen, Peter Kielland og Henrik Rehr - indtil 1994 dør om dør med tegnestuen Gimle.
Albummet Spildte Guds ord på Balle-Lars udgivet af Interpresse i 1984 blev Mårdøn Smets første professionelle tegneseriearbejde. Indholdsmæssigt adskiller det sig dog ikke væsentligt fra hans tidligere og senere bidrag til diverse amatørfanzines.
Spildte Guds ord på Balle-Lars er en samling slibrige, pornografiske, bundsjofle ulækkerheder tegnet i en uhyre sikker og udtryksfuld streg. Gennem disse grovkornede og humoristiske tegneserier afsøger Smet ethvert tænkeligt tabuemne som en provokation overfor læserne. Han får sikkert mange til at erkende, at de ikke er så frisindede, som de troede.
Med samme indfaldsvinkel bidrog Mårdøn Smet til Interpresses magasin Kulørte Sider i 1986 og til Bogfabrikkens tegneserieantologier København i 1987 og Danske Fristelser i 1988.
Ganske andre ulækkerheder blev det til i 1991, hvor forlaget Tellerup sendte det danske skræk-album Slim på markedet. Men også her viste Smet sit talent.
I slutningen af 1985 indtil 17.12.1986 blev Mårdøn Smet sidste tegner på svenskeren Jan Jööfs strip Felix til manuskript af Per Vadmand.
Det blev også Mårdøn Smet, som indenfor samme tidsrum kom til at afslutte Cosper og Jørgen Mogensens Alfredo - assisteret af bl.a. Jonas Wagner, Trine Vester og Peter Kielland-Brandt.
I 1992 var han involveret i Bamse for det svenske Serieforlaget.
Og i 1991 begyndte Smet at tegne Mumitroldene - i første omgang til det finske marked. Det blev til en række velfortalte, stemningsfulde og børnevenlige episoder, som forholdt sig loyalt til Tove og Lars Janssons klassiske tegneserie. Efterhånden begyndte Mårdøn Smets egen personlige skabertrang imidlertid at kunne mærkes i serien med den mesterligt fortalte, dynamiske og plastisk udtryksfulde Rejsen til Misantropolis som et helt overdådigt højdepunkt. Dermed bragte han sig selv i så megen uoverensstemmelse med producentens ønsker og det oprindelige koncept, at han måtte forlade projektet. Men Smets danske kolleger forstod at værdsætte indsatsen og kårede hans Mumi-album Den lange vej hjem til årets bedst tegnede på Tegneseriekonventen i 1995.
I øvrigt kårede samme forum hans Sutterøvbamse fra "ikke-historien" af samme navn fra fanzinet Fahrenheit til bedste tegneseriefigur i 1993.
Til samme fanzine har Mårdøn Smet desuden leveret flere voldelige, ulækre, anstødelige tegneseriebidrag siden 1991, bl.a. den plastisk ekspressive, mimisk outrerede gagserie Stig & Martha.
I 1995 startede Mårdøn Smets forrygende, okkulte detektivparodi Hieronymus Borsch, i det svenske hæfte Bacon & Ägg i 1995. Her placerer tegneren sig stilmæssigt mellem Misantropolis og Stig & Martha. I 2001 og 2002 har Fahrenheit udgivet 2 album i serien, Blod er tykkere end vodka og Truslen fra det ubevidste.
I 1999 tegnede han en række Rasmus Klump-pegebøger for forlaget Carlsen, og i 2000 udgav Bogfabrikken Mårdøn Smets eventyrtegneserie, albummet Slaraffenland
Derefter har han bl.a. gjort sig gældende som bogillustrator og som genfortæller og illustrator af en række H.C.Andersen-billedbøger udgivet af forlaget Carlsen.
Morten Schmidt, who calls himself Mårdøn Smet for the sake of simplicity, was born in 1961. After grammar school he began to draw comics, but he also completed an education as a stone cutter.
In 1979 Morten Schmidt’s drawings and comics began to appear in the publishers Balder & Brage’s amateur comic books On the Line (På stribe). After that, the signature Mårdøn Smet appeared on several contributions to other alternative publications.
In 1983 he joined Rune Kidde, Peter Kielland-Brandt and others in founding the studio cooperative Tegneserieværkstedet (The Comics Workshop). After a chequered career, it became Pinligt Selskab (Embarrassing Company), where Smet worked with Teddy Kristiansen, Peter Kielland, Henrik Rehr, and others.
The album God’s Word Wasted on Lars (Spildte Guds ord på Balle-Lars), published by Interpresse in 1984, became Mårdøn Smet’s first professional work. The contents do not differ greatly from that of his early and later contributions to various amateur fanzines. Spildte Guds ord på Balle-Lars is a collection of smutty, pornographic, thoroughly indecent sleaze drawn in a greatly confident and expressive style. Through these coarse and humourous comics, Smet breaks every imaginable taboo as a provocation to the reader.
In 1991 Smet began to draw The Moomin Trolls (Mumitroldene), at first for the Finnish market. It became a series of well-told, atmospheric and child-friendly episodes, true to the spirit of Tove and Lars Jansson’s classic comic. Eventually, Mårdøn Smet’s own personal style began to come out in the series. The masterly told, dynamic and expressive Journey to Misantropolis (Rejsen til Misantropolis) is the exuberant high point. With that he brought himself into such strong disagreement with the wishes of the producers and with the original concept, that he chose to abandon the project.
But Smet’s Danish colleagues understood and appreciated his efforts, and chose his Moomin album The Long Way Home (Den lange vej hjem) as best drawn of the year at the Comics Convention in 1995. They had also chosen his Suckling Teddy Bear (Sutterøvbamse) from "the non-story" of the same name from the fanzine Fahrenheit as the best comics character in 1993.
Since 1991 Mårdøn Smet has also made several violent, unpleasant and offensive contributions to the same fanzine, such as the plastic, expressive and exaggerated mime gag series Stig & Martha.
Over the years this bizarre cartoon couple have made several guest apperances in different magazines like the danish Billedstorm, Fahrenheit and Achtung, the norwegian Pyton and the portugese Azul BD Trés.
Mårdøn Smet’s most recent comic is the fast-paced occult detective parody Hieronymus Borsch, which started in the Swedish comic book Bacon & Ägg in 1995. Here he places himself stylistically between Misantropolis and Stig & Martha.