Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

HENRIK
REHR

wpe33.jpg (5341 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.comics.com/comics/ferdnand/

http://www.pib.dk/dk/sandslotte.html#

Rackham interview 1  interview 2

Henrik Rehr blev født 28.10.1964 i Odense. I 16 års-alderen begyndte han at tegne serier og fik sin første, Guldfeber, offentliggjort i Seriemagasinet.
1981-82 var han bidragyder til amatørmagasinerne Danske tegneserier og Danske tegneserier. Ekstra, i 1982 til Tegn, i 1983 til Viking solo: Den blå bil og i 1984 til Dannebrog Comics og Klæbrig lavkomik.
Sammen med Morten Hesseldahl tog han i 1985 initiativ til oprettelsen af tegnestuen Den Blå Bil i Odense, hvor bl.a. også Thomas Hauge opstillede sig tegnebord. Eksempler på tegnestuens produktion findes i udgivelserne Dead End fra 1986 og Letmetal fra Den Blå Bil fra 1987. I begge udgivelser optræder Henrik Rehr.
Med Hesseldahl som forfatter tegnede han her den glimrende eventyrserie til børn, Julius, som senere blev bragt i dagbladet Ekstrabladet's lørdagstillæg, Kilroy. I 1987 udkom den som album på forlaget Donna. I 1989 fulgte dette album i genoptryk samt et album nr. 2 fra forlaget Tellerup.
I 1987 udgav forlaget Carlsen Henrik Rehrs engagerede historiske album om magtkampen i Danmark i 1074 efter Svend Estridsens død, Drømmen om langskibene - tegnet i en lidt stiv men atmosfæremættet realistisk sort/hvid stil. Derefter vendte Rehr tilbage til den hyggelige, karikerede stil fra Julius i tegneserien Kvik Leif, som med udgangspunkt i folkeeventyrerne fortalte en underholdende historie for børn. Efter føljetonpublicering i  Jyllands-Posten udkom i 1989 seriens første album, hvor den glimrende farvelægning for alvor kom til sin ret. Endnu et fulgte i 1994.
På dette tidspunkt var Henrik Rehr flyttet til København, hvor han var blevet medlem af tegnestuen Pinligt Selskab. Her gik han i 1989 i gang med den daglige Ferd'nand-strip, som han på pressebureauet P.I.B.s foranledning havde overtaget fra Miks afløser Al Plastino.
På dette tidspunkt havde Henrik Rehr også bidraget med tegneserier til Interpresses tegneseriemagasin fra 1980'erne, Kulørte Sider, og til Bogfabrikkens antologi København i 1987. Desuden arbejdede han for flere danske bogforlag med illustration af spillebøger, matematikbøger og børnebøger.
På 50-årsdagen for den tyske besættelse af Danmark, startede den 9. april 1990 albumserien Danmark besat i B.T. Frem til 1995 fortalte den med en album-episode om året - i alt fem episoder - om livet i Danmark 1940-45, og markerede på denne måde 50-året for "de 5 onde år" indtil befrielsen 5. maj 1945.
For projektets udformning stod Henrik Rehr sammen med forfatteren Morten Hesseldahl og tegneren Niels Roland. I dette samarbejde tog Rehr sig af rentegning og farvelægning.
Sideløbende med dette arbejde redigerede Henrik Rehr i 1991 det danske skrækalbum Slim nr. 7, hvor han også bidrog med "gyselige" tegninger. Samtidig tegnede han 1991-92 episoder til det svenske tegneseriehæfte med TV-stjernen Kurt Olsson. Ind imellem skrev han manuskript til tegneseriethrilleren Jim, der udkom som album i 1993, og til SF-tegneserien Rumvælling - begge tegnet af Lars Horneman. Sidstnævnte udkom først i USA og Canada fra Blind Bat Press under titlen Oatmeal inden den i slutningen af 1994 blev udgivet på dansk.
I 1995 udgav Blind Bat desuden hans Dreamtime i 3 hæfter - en foruroligende historie fra den mørke middelalder, fortalt i stemningsmættet sort/hvid grafik, hvor nærbilleder mimik og kropssprog indgår som centrale elementer i dynamiske, episke forløb. Den udkom i 1997 på dansk med titlen Uår.
Årsagen til Henrik Rehrs canadiske engagement var, at han under arbejdet med Danmark besat havde bosat sig i Toronto, en adresse som siden er skiftet ud med en lidt sydligere i New York tæt på World Trade Center. Derfor var han og hans familie tæt på begivenhederne den 11. september 2001, hvilket gav ham inspiration til albummet Tirsdag, udgivet af Fahrenheit i 2002. Året efter udkom den i USA som Tuesday udgivet i to hæfter af Kim-Rehr Productions.
2002 var også året, hvor Fahrenheit udgav Henrik Rehrs frie tegneseriegendigtning af det amerikanske folkeeventyr De tre små grise og ræven i albumformat.
2001-2003 gik Rehrs strip Sandslotte i gratisavisen MetroXpress, distribueret af P.I.B., der også afsatte den til de Bergske Blade.
Henrik Rehr kunne imidlertid ikke slippe 11. september og i 2003 fulgte Tribeca Sunset - om fire gamle venner, der mødes til en polterabend kort efter denne dato og både i sig selv og i omgivelserne møder et New York med bristede illusioner, knækket optimisme og tvivlrådighed. Albummet udkom både på dansk og engelsk med flotte anmeldelser i n amerikanske aviser til følge.
Ud over sit arbejde med tegneserier, har Henrik Rehr også udstillet sine malerier i både USA og Danmark.
Henrik Rehr was born in 1964. At the age of 16 he began to draw comics and had his first, Gold Fever (Guldfeber), published in the periodical The Comics Magazine (Seriemagasinet). From 1981-84 he was a contributor to several Danish amateur fanzines, in particular Danish Comics (Danske Tegneserier).
Together with Morten Hesseldahl, he took the initiative of establishing the studio The Blue Car (Den Blå Bil) in Odense. Examples of the studio’s production are the publications Dead End from 1986 and Light Metal from the Blue Car (Letmetal fra Den Blå Bil) from 1987. Henrik Rehr appears in both publications. With Hesseldahl as the author, he drew the brilliant children’s adventure series, Julius, which later appeared in the Saturday supplement of the newspaper Ekstrabladet. In 1987-89 the series was published as two albums.
In 1987 Carlsen publishers released Henrik Rehr’s engaging historical album about the power struggle in Denmark in 1074 after the death of Svend Estridsen, The Dream of the Long Ships (Drømmen om langskibene) - drawn in a slightly stiff but atmospheric, realistic black and white style. After that Rehr returned to the charming, caricatured style of Julius in the comic Clever Leif (Kvik Leif), which told an entertaining story for children against a background of folktales. After being serialized in the Danish newspaper Jyllands-Posten, the first album of the series appeared in 1989, where the brilliant coloring could be fully realized. Another album followed in 1994.
By 1989 Henrik Rehr had moved to Copenhagen, where he had become a member of the Pinligt Selskab (Embarrassing Company) Studio. Here he went to work on the daily Ferd’nand strip in 1989, which he took over from Mik’s successor, Al Plastino, for the press agency PIB Copenhagen.
By that time Henrik Rehr had also contributed comics to Interpresse’s comics magazine of the 1980’s, Pulp Pages (Kulørte Sider), and to Bogfabrikken’s anthology Copenhagen (København) in 1987. He also worked for several Danish publishers with illustrations for game, mathematics, and children’s books.
On the 50th anniversary of the German occupation of Denmark, the album series Denmark Occupied (Danmark besat) started in B.T. on April 9, 1990. Until 1995 it told of life in Denmark from 1940-45, with an album-episode a year, a total of five episodes, and commemorated in this way 50 years since the "five evil years" until liberation on May 5, 1945. Behind the project were Henrik Rehr together with writer Morten Hesseldahl and artist Niels Roland. In this collaboration Rehr executed the inking and coloring.
In 1991 Henrik Rehr edited the Danish horror album, Slime no. 7 (Slim nr. 7), and also contributed "gruesome" drawings. From 1991-92 he also drew episodes for the Swedish comic book with TV star Kurt Olsson. In between he wrote the story for the comics thriller Jim, which appeared as an album in 1993, and for the science fiction comic Rumvælling, both drawn by Lars Horneman. The latter was published first in the USA and Canada from Blind Bat Press under the title Oatmeal before appearing in Danish in the spring of 1995.
In 1995 Blind Bat also published his Dreamtime in three comic books - a disquieting story from the dark Middle Ages, told in atmospheric black and white. Close-ups, facial expressions and body language are a central element in the dynamic, epic plot.
The reason for Henrik Rehr’s Canadian contract was that, while working on Danmark besat, he settled in Toronto, an address which has since been changed to one further south, across the border in New York City. Here Rehr continues to work on the Ferd’nand strip as well as write Donald Duck manuscripts for Egmont, Copenhagen. He also wrote Oatmeal 2 (Rumvælling 2), again with artwork by Lars Horneman, which was published in the USA by Blind Bat Press in 1996 and in danish by Bogfabrikken later the same year.