Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PER
SANDERHAGE

http://www.pib.dk

wpe46.jpg (4732 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Per Sanderhage blev født 8.12.1952 og voksede op i Bagsværd og Grønholt. I 18-årsalderen begyndte han at tegne serier og blev i starten af 70erne beskæftiget som redaktionsassistent ved forlaget Interpresse. Fra 1980 har han haft ansættelse på pressebureauet P.I.B i København, hvor han har fungeret som redaktør, oversætter, forfatter og tegner.
I 1997 blev han medejer af pressebureauet, hvis historie han beskrev i 1999 i bogen PIB Copenhagen 100.
1980-83 skrev han dagstripversionen af Carla & Vilhelm Hansens børneserie Rasmus Klump.
Samtidig arbejdede han som forfatter sammen med produceren Henning Kure og tegneren Orla Klausen på den historiske tegneserie Skjoldungerne, der udkom som album i 1983. Her var han med til at levere en spændende fortolkning af denne sagas baggrund i et dansk bondesamfund.
Dernæst afløste han en overgang i 1983 Ole Munk Rasmussen som tegner og Jens Peder Agger som forfatter på dagstrip'en Felix i en stil, som lå fjernt fra skaberen Jan Lööfs. I denne personlige og glimrende Felix-episode, Felix og de overjordiske, gjorde Sanderhage Felix til biperson, mens guderne Thor og Amor fik tildelt rollerne som det mest umage og samtidig morsomme heltepar indenfor denne tegneseries rammer. At Sanderhage så samtidig forstod at fortælle en nutidsrelevant SF-historie, gjorde ikke sagen ringere.
Episoden udkom som album i 1984.
Sammen med P.I.B.'s daværende chefredaktør, Paul Schiøtt, og tegneren Gil leverede han i 1987 den hyggelige, morsomme og underfundige musehistorie Kjøwenhavnstrup til dagbladet B.T. Den udkom som album i 1988.
Samme år startede Per Sanderhage og Peter G. Heydenreichs forrygende detektivparodi, strip'en Colt i B.T. Den er siden udkommet i to album fra Tellerup.
I midten af 80erne var Per Sanderhage tilknyttet det kuldsejlede Lego-projekt. Her skrev han bl.a. tegneseriehæftet Piraterne. Den gyldne mønt, som udkom i 1989. De hyggelige og udtryksfulde tegninger var udført af Vincente og Eduardo Vaño.
Samme tegner-team har siden 1992 nydt godt af Sanderhages manuskripter til P.I.B.s agent/action-serie Bravo Tango.
Desuden medvirkede Per Sanderhage i 1991 som forfatter ved Tellerups Slim nr.7, han har fået ideer til og/eller tegnet utallige vittigheder, og han har leveret illustrationer til krydsord, noveller og redaktionelt stof fra P.I.B. I 1984 var han bidragyder til det satiriske årshæfte Hugormen, forlaget Borgens forsøg på at give Svikmøllen og Blæksprutten konkurrence. Det blev dog ved dette ene forsøg.
I 1994  udkom hans fantasy/detektivroman Kæmpeøglerne angriber, ligesom han dette år "sprang ud" som børnebogsforfatter.
I 1982 blev Per Sanderhage tildelt Science Fiction Cirklens illustratorpris.
Per Sanderhage was born in 1952. At 18 he began to draw comics and in the beginning of the 1970’s was working as an editorial assistant for the publishers Interpresse. Since 1980 he has been employed by the Copenhagen Press Agency PIB Copenhagen, working as editor, translator, writer and artist.
In 1980-83 he wrote the daily strip version of Carla & Vilhelm Hansen’s children’s series Petzi (Rasmus Klump). At the same time he worked as author, collaborating with producer Henning Kure and artist Orla Klausen, on the historical comic The Scyldings (Skjoldungerne), which was published as an album in 1983. This work was a thrilling interpretation of the background of the old Nordic Scylding Saga in a Danish peasant society.
In 1983 he temporarily replaced Ole Munk Rasmussen as artist and Jens Peder Agger as writer on the daily strip Felix, in a style far from that of the strip’s creator, Jan Lööf. In this personal and brilliant Felix episode, Felix and the Extraterrestrials (Felix og de overjordiske), Felix becomes a supporting character, while the gods Thor and Amor have roles as the most mismatched and at the same time humourous heroic pair in this comic. That Sanderhage managed to tell a current, relevant science fiction story at the same time did not detract from the work. The episode was published as an album in 1984.
Together with PIB Copenhagen‘s then chief editor Paul Schiøtt and artist Gil, Sanderhage created the charming, humourous and clever mouse story Little Town of Copenhagen (Kjøwenhavnstrup) in 1987 for the daily newspaper B.T. It was published as an album in 1988. That same year, Per Sanderhage and Peter G. Heydenreich’s sweeping detective parody, the daily strip Colt, began to appear in B.T. It has since been released in two albums.
In the middle of the 1980’s, Per Sanderhage was associated with a discontinued comics project for the LEGO toy company. He wrote, among others, the comic book The Pirates: The Golden Sovereign (Piraterne: Den gyldne mønt), which was published in 1989. The charming and expressive drawings were executed by Vincente and Eduardo Vaño. Since 1992, the same team of artists has made good use of Sanderhage’s manuscripts for PIB Copenhagen’s daily action strip Bravo Tango.
In 1991 Per Sanderhage collaborated as writer on the publisher Tellerup’s Slime no. 7 (Slim nr. 7). He has also conceived and/or drawn countless cartoons and has produced illustrations for crossword puzzles, short stories and editorial material from PIB Copenhagen In 1984 he was a contributor to the satirical yearbook The Viper (Hugormen), the publisher Borgen’s attempt to give the now classic Danish yearbooks The Vicious Circle (Svikmøllen) and The Octopus (Blæksprutten) some competition. Only one edition of Hugormen was produced. Since 1993 he has been a contribitor to Svikmøllen. And contributed in 1996 to the graphic novel Gerner Schmidt.
1999 he wrote the book  PIB Copenhagen 100.
Per Sanderhage has also written short stories and several novels within the fantasy, science fiction and detective genres. In 1982 he was awarded the Science Fiction Circle’s Illustrator Prize.