Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

VILHELM
HANSEN

www.pib.dk

 

wpe33.jpg (4260 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

animeret_banner.gif (13495 bytes)

Vilhelm Hansen blev født i 1900. Han blev uddannet som litograf, men ernærede sig som reklametegner 1917-39 - bla. ved Kraks vejviser. I 40'erne begyndte han at illustrere børnebøger - først og fremmest sin kone, Carla Hansens (f. 1906) eventyr og fortællinger. Det blev bla. til Nissernes julebog, Hophans-bøgerne og På sjov i Afrika. I 1940'erne leverede han den ugentlige afsluttede humoristiske dobbeltstrip Firlingerne til ugebladet Hjemmet.
17. 11. 1951 dukkede hans strip Rasmus Klump op i de danske aviser, distribueret af bureauet P.I.B. i København. Med denne serie skabte Vilhelm Hansen til Carla Hansens manuskript en af de mest succesrige danske børnetegneserier. Den foreligger nu i oversættelse til flere europæiske sprog, bla. hedder den Petzi på tysk og fransk.
Der er indtil nu udgivet 36 forskellige album med Rasmus Klump ogvennerne Skæg, Pingo, Pelle, Gøjen og Pildskadden. De 5 sidste album indeholder dog afsluttede gag-forløb, hvis humoristiske indhold har en sådan karakter, at de ikke rækker ud over børnehavealderen.
Rasmus Klump-episoderne har haft en tendens til i årenes løb at blive mindre iderige og fantasifulde. I hele perioden har Vilhelm Hansen dog været leveringsdygtig i klare, overskuelige og børnevenlige billeder, men specielt i 50'erne gjorde han sammen med Carla Hansen Rasmus Klump til en eventyrlig og charmerende tegneserie, som fortjent fik fat i et stort publikum. Lige siden 1951 er det Carla og Vilhelm Hansen der har stået for albummene. Indtil midten af 60'erne tog de sig også af hverdagsstrip'en, som dannede grundlag for albummene, men blev afløst af Tove Nørgaard, som tegnede strip'en indtil starten af 80'erne, hvor Ole Munk Rasmussen og Paul Arne Kring prøvede kræfter med den lille bjørn.
I dag får de gamle Hansen-strips (tilføjet talebobler, for teksten stod før under billederne) en renaissance. Vilhelm Hansen har først i album nr. 32 i 1981 ladet sig overtale til selv at anvende talebobler.
Da første episode, Rasmus Klump bygger skib, udkom som album i 1952, bar den kun Vilhelm Hansens navn. Først med tredie episode, Rasmus Klump træffer mutter Ansjos, anføres Carla Hansen som tekstforfatter. Selv om det ikke fremgår af albummene, har hun dog ikke været alene om dette arbejde. Både Per Carlsen og Jørgen Sonnergaard har leveret ideer til serien i 50'erne og 60'erne. Efter 1965 - mens Tove Nørgaard og senere Ole Munk Rasmussen tegnede - har Jørgen Sonnergaard, Paul Schiøtt og Per Sanderhage leveret teksten.
Rasmus Klump har desuden givet stof til en teknisk middelmådig tegnefilmserie i 70'erne, til utallige male- og billedbøger - bla. Året rundt med Rasmus Klump og en række Pixi-bøger - til klippeark m.m. Og Rasmus Klump-figuren er blevet til en sparebøsse fra Sparekassen!
I 1996 lancerer P.I.B. i samarbejde med bl.a. DRTV1 en ny tegnefilmserie, som i forhold til den "gamle" stiller store kvalitative krav både til historie og tegnefilmteknik.
Vilhelm Hansen døde i december 1992.

Litt.: Per Hjald Carlsen: Vilhelm Hansen (i: Sejd nr. 3/1973). Inger Holst: Comeback for Rasmus Klump (i: Information 1.10.1997).

 

Vilhelm Hansen was born in 1900. He was by trade a lithographer, but made his living as an advertising artist from 1917-39. In the 1940’s he began to illustrate children’s books, primarily fairy tales and stories written by his wife, Carla Hansen (b. 1906). He also created the weekly comic strip Firlingerne (The Quadruplets) for the magazine Hjemmet The Home).
His strip Petzi (Rasmus Klump) first appeared in Danish newspapers November 17, 1951, distributed by the PIB Copenhagen Agency in Copenhagen. This series drawn by Vilhelm Hansen and written by Carla Hansen is one of the most successful children’s comic in the world. It has been translated into several European as well as Asian languages. Thirty-six different albums with Petzi, and his friends, Old Salt (Skæg), Pingo and Pelle have been published so far. The last five albums, however, contain gags with a level of humour that does not reach beyond kindergarten age.
The Petzi episodes have had a tendency to become less imaginative and less rich in ideas throughout the years. However, Vilhelm Hansen has been prolific in creating clear pictures well-suited to children. Especially in the 1950’s, he and Carla Hansen made Petzi into an extraordinary and charming comic that reached a large children’s audience, without having to make use of big dramatic effects.
Carla and Vilhelm Hansen produced the daily strips, which formed the basis for the albums, until the mid-1960’s. Tove Nørgaard then took over the drawing of the strips and continued until the start of the 1980’s, when Ole Munk Rasmussen and Paul Arne Kring tried their skills with the little bear. Now the series is drawn by the Swedish artist Harald Suneson.
Today the old Hansen strips are enjoying a rennaissance. Speech balloons have been added, as the text orginally appeared under the pictures.
When the first episode, Petzi Builds a Ship (Rasmus Klump bygger skib) was published as an album in 1952, only Vilhelm Hansen’s name appeared with it. Starting with the third episode, Petzi meets Ma Anchovy (Rasmus Klump træffer mutter Ansjos), Carla Hansen also receives credit, as the author. And without their names appearing on the albums, both Per Carlsen and Jørgen Sonnergaard contributed ideas to the series in the 1950’s and 1960’s. After 1965, while Tove Nørgaard and later Ole Munk Rasmussen did the drawing, Jørgen Sonnergaard, Paul Schiøtt and Per Sanderhage wrote the stories.
Petzi has also been the basis for a technically mediocre animated film series in the 1970’s, countless coloring and picture books, cutout sheets, etc. And the character itself was made into a piggy bank. In 1996 P.I.B collaborated with Danish Television, MTV, WDR and Carlsen Publishing in producing a new series of animated filmsof a higher quality in both story and animation technique.
Vilhelm Hansen died in December, 1992.