Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

GIL

wpe39.jpg (5625 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Eigil Johansen blev født i 1932. Efter folkeskolen kom han i malerlære, men da han var udlært i 1951, flyttede han med ambitioner om at blive kunstmaler til København for at søge ind ved Kunstakademiet.
For at tjene til livets ophold begyndte han at tegne humor-strips til diverse dagblade og magasiner.
I starten af 60erne vagabonderede Gil i England, Tyskland, Frankrig og Skandinavien, hvor han ernærede sig ved forefaldende tegnearbejde.
I 1967 begyndte Gil at arbejde for det danske børnetegneseriemagasin Pellefant & Co.. Heri supplerede han svenske Rune Andreáson - bl.a. tegnede Gil serierne Familien Tøf-Tøf og Kaptajn Vov & Co. Han leverede også en del humoristiske enkelttegninger, så det efterhånden mere blev hans end Andreássons streg, der prægede bladet.
Samtidig udkom 1971-74 månedshæftet Laban, hvori Gil fik sin tegneserie Jungleeventyr publiceret.
I midten af 70erne blev Gil kontaktet af det københavnske pressebureau P.I.B., som ønskede at ansætte ham. Det blev til avisserien Aben Gogo med en af figurerne fra Jungleeventyr som titelfigur. Den blev bragt som halvside i ugebladet Billedbladet i 1977 og flyttede derefter under titlen Gogo over i lørdagstillægget til Jyllands-Posten, hvor den stadig findes.
I samme runde, venlige og udtryksfulde streg startede Gils humoristiske dyreserie til mindre børn Petter Hattemus i ugebladet Familie-Journalen i 1985 som afløser for bladets mange-årige succes Bamse og Dukke Lise. Tekstforfatter var Paul Schiøtt, P.I.B.s daværende chefredaktør.
Også i tilfældet Petter Hattemus var der tale om genbrug, idet Petter tidligere havde optrådt som Rasmus Hattemus i Pellefant.
I 1987 startede Gils albumserie Kjøwenhavnstrup i dagbladet B.T. med tekst af Paul Schiøtt og Per Sanderhage. Også den har runde og hyggelige mus i rollerne, men seriens underfundige satire over (mis)forholdet mellem københavnere og jyderhovedstad og provins - retter sig mod et ældre publikum end Gils øvrige tegneserier. Efterfølgende udkom serien i albumformat.
Gil Johansen døde den 6. august 2005  efter en lang kamp mod kræft. På trods af sygdommen var han dog stadig aktiv til det sidste. To dage før sin død aftalte han en række nye opgaver for P.I.B. med redaktør Per Sanderhage, der efterfølgende udsendte disse mindeord:

Tja, så er også han borte.
sukkede Per

GIL JOHANSEN DØD, 73 år.

Efter en lang kamp mod kræft døde serieskaberen og illustratoren Eigil "Gil" Johansen lørdag den 6. august  i sit hjem på Frederiksberg. Trods sin sygdom arbejdede han til det sidste. Så sent som to dage før hans død, talte jeg med ham om en række opgaver til PIB.
Gil var et myreflittigt selvlært multitalent, der arbejdede lige så opfindsomt med kunsthåndværk, som med pen og farver. I den brede offentlighed kendes han som mangeårig tegner på Familiejournalen, hvor hans runde figurer udstråler en venlighed få andre tegnere kan få frem.
Indenfor tegneserier vil han blive husket for sin enorme produktion af børneserier,  især i forbindelse med Rune Andreassons  serieblade. Hans arbejdsevner var ganske enkelt ufattelig. En måneds produktion i 1980'erne kunne omfatte et 32 siders nummer af det svenske Pellefant (historie, tegning og farver!), ugeserien Gogo til Jyllandsposten, 5-6 ugentlige illustrationer til Familiejournalen, en syndikeret aktivetsside for børn og flere sider med kunsthåndværksforslag til ugebladene? samt naturligvis vittighedstegninger og
krydsordsillustrationer!
Han blev oprigtigt forbløffet i 1987, da han opdagede, at han ikke også samtidigt kunne nå at lave en daglig albumside i farver til BT.
Gil var et herligt menneske og ikke mindst hans historier om tiden som vittighedstegner i 1950'ernes i Købehavns bohememiljø og småforlagsverden var fascinerende. Han rejste meget, og var især optaget af Spanien (hvor han boede i en årrække) og Mexico, som  i høj grad påvirkede hans kunsthåndværk.
I de sidste år af sit liv havde han opgivet tegneserierne og koncentrerede sig om sit illustrationsarbejde, men ikke mindst i 1980'erne var han meget aktiv, og under alle omstændigheder et festligt bekendtskab.

 

Eigil Johansen was born in 1932. After grammar school he became apprenticed to a house painter and finished his apprenticeship in 1951. He then moved to Copenhagen with the ambition of becoming an artist and applied to the Academy of Fine Arts. In order to earn a living, he began to draw comic strips for various newspapers and magazines - a job that still occupies much of his time.
In the early 1960’s Gil travelled throughout England, Germany, France and Scandinavia, where he supported himself with whatever illustration work he could find along the way. In 1967 he began to work for the children’s comics magazine Pellefant & Co., where his work appeared with that of the Swedish comics artist Rune Andréasson. Gil drew the series Familien Tøf-Tøf (The Family Puff-Puff) and Kaptajn Vov & Co (Captain Arf and Co.) and created single humourous drawings, so that his style, rather than Andréasson’s, came to dominate the magazine. At the same time, the monthly comic book Laban was published from 1971 to 1974, where Gil’s comics series JungleeventyrJ (ungle Tales) appeared.
In the middle of the 1970’s Gil was contacted by the Copenhagen Press Agency PIB Copenhagen, who wished to employ him. The result was the newspaper series Aben Gogo (Gogo the Ape), with one of the characters from Jungle Tales as the title figure. The series was published as a half page in the weekly newspaper Billedbladet in 1977, after which it moved, under the title Gogo, to the Saturday supplement of the daily newspaper Jyllands-Posten, where it still appears.
In the same gentle, expressive style, Gil started drawing the humourous animal series for small children Petter Hattemus (Peter Hatmouse) in 1985. It appeared in the weekly magazine Familie-Journalen as replacement for the successful Bamse og Dukke Lise (Teddy Bear and Lise the Doll). The author was Paul Schiøtt, chief editor of PIB Copenhagen Also in this case, Petter Hattemus had appeared in a previous work, this time as Rasmus Hattemus (Rasmus Hatmouse) in Pellefant.
In 1987 Gil’s album series Kjøwenhavnstrup (The Little Town of Copenhagen) began to appear in the daily newspaper B.T., with text by Paul Schiøtt and Per Sanderhage. The characters of this series are also gentle and congenial mice, but its subtle mockery of the (mis)understanding between residents of Copenhagen and Jutland - big city and the provinces - is directed toward an older audience than Gil’s other comics. Only a single album of Kjøwenhavnstrup is currently available, and no more will appear. Gil Johansen died August the 6th 2005.