Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

CLAUS
DELEURAN

wpe33.jpg (4482 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Claus Deleuran blev født i 1946 i Odense. Hans første tegneserie, Bjarkes Saga, så dagens lys i 1968. Allerede her var hans episke strips præget af Rotring-pennens detaljerede arbejde. De myldrer af liv og udtryk, men er alligevel klare og overskuelige.
Det gør sig også gældende i hans første politisk satiriske tegneserie Thorfinn, der blev bragt som fortsat strip i det venstreorienterede tidsskrift Politisk Revy fra 1971, og som i 1972 og 1974 udkom i hæfteform.Denne, Den Sandfærdige og ubesmykkede Beretning Om Thorfinn Karlsen Tågegårds Lykkelige Liv, henter sit stof blandt hippier, sørøvere, militærgale, multinationale, kapitalister, folketingsmedlemmer, bankrøvere mv. - kort sagt fra alle grene af samfundet og verdenshistorien. Og den præsenterer det godmodigt, venligt og bidende satirisk.
Samme indfaldsvinkel til det episke stof præger Deleurans tegneserie Rejsen til Saturn, som tidsskriftet Corsaren bragte som fortsat føljeton med en helside af gangen i 1976, og som i 1977 forelå som album. Her får regering og folketing også af grovfilen, og specielt går det ud over den daværende formand for Kristeligt Folkeparti, Jens Møller, der fungerer som kaptajn på det rumskib, som ender ved himlens port. Derfor forsøgte partiet i 1980 at få tegneserien dømt for blasfemi.
Derefter lod Deleuran sin lune ironi gå ud over underholdningsindustrien i almindelighed i 4 album. De tre første af disse blev til i samarbejde med broderen Jesper Deleuran (f. 1951).
Sidstnævnte havde allerede i 1975 samarbejdet med John Pedersen om Pedroismens opståen med onkel Ftata og fætter Teetah i hovedrollerne. Den blev i 1977 efterfulgt af Onkel Ftata og fætter Teetah holder Weekend og i 1978 af De forsvundne ynner. Selv om disse tegneserier hist og her rummer ironiske hip til virkeligheden, er de først og fremmest mageløs morsom underholdning.
Stilmæssigt adskiller brødrene Deleuran sig ikke væsentligt fra hinanden. Derfor er deres fællesproduktioner Pirelli & Firestone klarer ærterne fra 1979, Pirelli & Firestone alias Schiønning & Arve i "Occidentens Lys" eller "Mysteriet om den forsvundne diamant" fra 1980 og Pirelli & Firestone alias Schiønning & Arve alias Continental & Goodyear i "Occidentens Lys" 2. del, "Den glemte dal" fra 1982 også påfaldende homogene i stregen.
Historierne, der har Thorfinn T. Karlsen og onkel Ftata i hovedrollerne som detektiver med diverse dæknavne, rummer først og fremmest leg med fiktionen på det humoristiske plan. I Den glemte Dal går det ud over Harry Nielsens gamle Willy På Eventyr, hvor Thorfinn er Willy, Ftata onkel Hans og Mikkeline - som allerede var med i det første Thorfinn-album - er Jonna.At man så samtidig får prægtigt fabulerende, episk underholdning iblandet "Sejle op ad åen", ølflaskeklirren og vandede vittigheder gør blot fornøjelsen større.
I øvrigt blev dækfirmaerne Pirelli og Firestone stødt over, at brødrene Deleuran brugte disse hæderkronede dæknavne til et par fjollede, danske tegneseriedetektiver. Derfor blev de til Schiønning & Arve - gode danske cykeldæknavne.
Thorfinn, Ftata og Mikkeline deltog igen i Claus Deleurans album Mikkeline på skattejagt fra 1984. Her er udgangspunktet Stevensons Skatteøen tilsat gamle skipperkrøniker, Lille Sorte Sambo, Dantes Helvede, Vergil og Giro 413's repertoire. Kort sagt, Deleuran for fuld, humoristisk udblæsning - som sædvanlig med et væld af detaljer i billederne.
I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt hvor godt, Deleuran layouter sine tegneseriesider. På trods af de mange detaljer fører han læseren sikkert gennem historien, så overblikket hele tiden bevares.Det har man bemærket siden 1987, hvor hans Illustreret Danmarks-historie for folket startede i Ekstrabladets lørdagstillæg, tegneserieavisen Kilroy. I 1988 forelå 1. album, og i 1995 nåede 8. album frem til de danske konger Harald Blåtand og Svend Tveskæg omkring år 1000.
I serien øste Deleuran af sin vældige paratviden i en fascinerende, oplysende, underfundig og original fortolkning af emnet, som skulle ende med at berette Danmarks historie fra universets tilblivelse indtil i dag. Samtidig brugte han for første gang farver, som i albumudgivelsen gør denne faktategneserie til noget af den smukkeste tegneseriekunst, som endnu er produceret i Danmark. Ved de danske tegneseriekonventer er Deleurans Danmarks-historie da også siden 1989 af kollegerne flere gange nomineret og kåret som årets bedste danske og bedste farvelagte tegneserie, og i 1991 modtog han den danske tegneseriepris Ping som anerkendelse for sit arbejde.
Desværre nåede Claus Deleuran ikke at få sit store værk tilendebragt. Midtvejs i arbejdet med bind 9 døde han den 31. januar 1996. Dermed mistede den danske tegneserie en af sine bedste, mest markante og mest danske tegneserieskabere nogensinde.
Ud over arbejdet med tegneserierne optrådte Claus Deleuran fra 1970 i bl.a. Politisk Revy, Børn og Unge, Unge Pædagoger og Ekstrabladet med utallige politiske og samfundsrettede satirer. Desuden illustrerede han flere herlige børnebilledbøger. Det arbejde skaffede i 1981 Claus Deleuran Kulturministeriets Illustratorpris og i 1988 Danske Bladtegneres guldpen, Cross-prisen.
I 1991 modtog Claus Deleuran Ping-prisen som anerkendelse for sit arbejde.

Litteratur: Henning Kure: Interview med Claus Deleuran (i: Sejd nr. 2/1973). Niels Roland: Interview med Claus Deleuran (i: Serieskaberen nr. 10/1990). Inger Holst: Rejsende i tid og rum ( Levende billeder juli-august/1990). Inger Holst : En mand og hans land (Information 960813). Inger Holst: En gave til dansk kultur (Information 971216)

Claus Deleuran was born in 1946. His first comics album, Bjarkes Saga (Bjarke’s Saga), saw the light of day in 1968. His epic strips were already characterized by detailed work with a Rotring pen in this early work. The same is true of his first political, satirical comic Thorfinn, which was serialized in the left-wing journal Politisk Revy from 1971 and later published as an album. This, Den Sandfærdige og ubesmykkede Beretning Om Thorfinn Karlsen Tågegårds Lykkelige Liv (The True and Unexpurgated Account of Thorfinn Karlsen Tågegård’s Happy Life), takes place among hippies, pirates, military maniacs, multinational corporations, capitalists, politicians, bank robbers, etc. - in short, among all parts of society in all periods of world history. And they are presented with good nature, kindness and biting satire.
The same approach to epic material characterizes Deleuran’s Rejsen til Saturn (The Journey to Saturn), which was serialized in the periodical Corsaren in 1976 and later published as an album. Here too, the Danish government and parliament are hauled over the coals, especially the leader of the Christian People’s Party, who is portrayed as the captain of a spaceship which lands at the gate of heaven. The Party tried to get the comic banned for blasphemy in 1980.
Deleuran used his gentle irony to attack the entertainment industry in his next four albums. The first three of these were in collaboration with his brother, Jesper Deleuran (born 1951). Stylistically, the brothers Deleuran do not differ greatly from each other. Their joint productions  Pirelli & Firestone klarer ærterne (Pirelli & Firestone Wrap It Up) from 1979, Pirelli & Firestone alias Schiønning & Arve i "Occidentens Lys" eller "Mysteriet om den forsvundne diamant" ( "Light of the Occident" or  "The Mystery of the Vanished Diamond") from 1980 and Pirelli & Firestone alias Schiønning & Arve alias Continental & Goodyear  i  "Occidentens Lys, 2", "Dern glemte dal" ( "Light of the Occident, part 2: "The Lost Valley") from 1982 appear as if drawn with one hand.
The stories, with Thorfinn T. Karlsen and Uncle Ftata in the main rolls, contain first and foremost play with fiction on the humourous level. The Lost Valley makes fun of Harry Nielsen’s old Willy på Eventyr ( Willy’s Adventure), where Thorfinn is Willy, Ftata is Uncle Hans and Mikkeline - who appeared in the first Thorfinn album - is Jonna. The enjoyment is increased by the mixture of imaginative, epic entertainment with banal Danish songs, the clink of beer bottles and corny jokes.
Thorfinn, Ftata and Mikkeline appeared again in Claus Deleuran’s album Mikkeline på skattejagt (Mikkeline on a Treasure Hunt), from 1984. This album has its main inspiration from Stevenson’s Treasure Island, with additional influences from sailors’ tales, children’s songs, Dante, Virgil, and radio request-show repertoires - and with Deleuran’s characteristic wealth of humourous details in the pictures.
This skill has received much attention since 1987, when his Illustreret Danmarks-historie for folket (The People’s Illustrated History of Denmark)   started in the Copenhagen daily newspaper Ekstrabladet. The first album was published in 1988, and by 1995 the eighth album had come as far as the Danish kings Harald Blue Tooth and Svend Tveskæg, around the year 1000. In the series, Deleuran drew upon his wealth of knowledge in a fascinating, informative, artful and original interpretation of the subject, which was to be an account of Danish history from the creation of the universe until the present time. He also used color for the first time, turning the album editions of this factual comics series into some of the most beautiful comics art ever produced in Denmark. Since 1989, Deleuran’s History of Denmark was chosen several times as Best Danish and Best Color Comics Series of the year by his colleagues at the Danish Comic Book Artists’ Convention, and in 1991 he also received the Danish comics award, "Ping" in recognition of his work.
Unfortunately, Claus Deleuran was unable to complete his ambitious project. In the middle of the work, at volume 9, he died on January 31, 1996. With his death, Danish comics lost one of its best, most significant and most Danish comics creators ever.