Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

MORTEN
HESSELDAHL

wpe3D.jpg (3000 bytes)

wpe55.jpg (11025 bytes)

Morten Hesseldahl blev født 11. 12. 1964 i Odense. Han var med til at starte tegneseriebutikken "Den Blå Bil" i Odense, som i 1985 blev til tegnestuen med samme navn. Her virkede han som forfatter og skrev bla. albumserien Et spørgsmål om Wagner (udgivet 1986) og den humoristiske detektivserie Bernard Bizarre (bragt i Kulørte Sider) til Thomas Hauge.
I 1984 begyndte Hesseldahl et samarbejde med tegneren Henrik Rehr, som samme år resulterede i 1-sides tegneserien På glatis til det satiriske magasin Kystbane Komix. Derefter gik de i gang med avisserien Julius, som med sit eventyrlige og fantasifulde indhold retter sig mod børnelæserne. Den er senere blevet udgivet i albumformat.
I 1988 leverede Hesseldahl manuskript til Peter G. Heydenreichs forrygende new wave-thriller Panik i dagbladet B.T. Denne historie udkom som album i 1989.
I 1990 startede samme dagblad føljeton-publiceringen af Hesseldahl og Heydenreichs nye new wave-thriller, albumserien Domenica.
Samtidig var tegneren Peter Snejbjerg i gang med at omsætte Hesseldahls manuskript Magtens privilegium til tegneserie.
Denne forrygende tegneserie fuld af handling og mystik i Ægypten anno 1916 - i kraftig gæld til Indiana Jones og Fu Manchu - udkom som album i 1991 med titlen Den skjulte protokol.
Samme år leverede Hesseldahl manuskriptarbejde til forlaget Tellerups skrækhæfte Slim nr. 7 - inspireret af en af Dennis Jürgensens børnebøger.
Sammen med tegneren Niels Roland gik Henrik Rehr og Morten Hesseldahl i 1990 i gang med 5-års projektet Danmark besat. Frem til 1995 fortalte den med en episode om året om livet i Danmark og danskerne under tyskernes besættelse 1940-45. Selv om Morten Hesseldahl er for ung til at have oplevet besættelsestiden, præges hans manuskript af stor viden om tiden - og af menneskeligt engagement.
Danmark besat blev i 1995 fulgt op med tillægsbindet Svanesang, hvor Morten Hesseldahl i en spændende og engagerende historie sammen med tegneren Niels Roland og farvelæggeren Michael Jensen leverede en kritisk kommentar til det hykleriske "retsopgør" efter befrielsen i 1945. Et retsopgør, hvor tyskernes prominente og magtfulde danske samarbejdspartnere undgik at blive retsforfulgt - i modsætning til de "små fisk" , hvoraf mange blot havde fulgt den danske regerings henstillinger om at samarbejde med besættelsesmagten.
Sammen med Roland og Jensen begyndte Morten Hesseldahl i 1996 at arbejde på en ny historie, som tager udgangspunkt i de storpolitiske spændinger i verden efter 2. verdenskrig. Titlen er Kold krig, og indtil nu er 2 album udgivet.
Ved siden af arbejdet som tegnserieskaber, har Morten Hesseldahl været særdeles aktiv indenfor den danske forlagsverden.I 1986 udgav forlaget Stavnsager hans fagbog Erotik og eventyr.
Derefter var han i en periode ansat ved det københavnske pressebureau P.I.B. som redaktionsassistent. Samtidig var han med til at starte forlaget "Bogsyndikatet" sammen med Mich Vraae og Jesper Klein. I slutningen af 1990'erne var han placeret som forlagsredaktør hos Høst & Søn og avancerede derefter til stillingen som direktør for Bonnier Forlagene.
I 1990 fik Morten Hesseldahl sammen med Niels Roland udgivet lærebogen Vi laver tegneserier (med tilhørende video) hos bogforlaget Gyldendal. Her arbejdede han som redaktør indtil 1997, hvor han fortsatte et lignende job hos konkurrenten Høst.
Morten Hesseldahl was born in 1964. He helped to establish the comics store "Den Blå Bil" (The Blue Car) in Odense, which became the studio of the same name in 1985. Here he worked as a writer and wrote among others the album series Et spørgsmål om Wagner (A Question of Wagner) and the humourous detective series Bernard Bizarre, published in Kulørte Sider (Pulp Pages), for Thomas Hauge, and others.
In 1984 Hesseldahl began to work with artist Henrik Rehr, producing the 1-page comic strip På glatis (On Smooth Ice) for the satirical magazine Kystbane Komix. After that they went to work on the newspaper strip Julius, a fantastic and imaginative children’s series. It was later published in album format.
In 1988 Hesseldahl produced the manuscript for Peter G. Heydenreich’s fast-paced New Wave thriller, Panik (Panic) in the newspaper B.T. This story appeared as an album in 1989. In 1990 the same newspaper began serialized publication of Hesseldahl and Heydenreich’s next New Wave thriller, the album series Domenica.
At the same time, the artist Peter Snejbjerg was in the process of turning Hesseldahl’s manuscript Magtens privilegium (The Privilege of Power) into a comic. This fast-paced comic is full of action and mysticism in the Egypt of 1916 and is much indebted to Indiana Jones and Fu Manchu. It appeared as an album in 1991 under the title Den skjulte protokol (The Hidden Protocol). The same year, Hesseldahl produced the manuscript for the Tellerup publishers’ horror comic book, Slim nr. 7 (Slime no. 7), inspired by one of Dennis Jürgensen’s children’s books.
In 1990 Morten Hesseldahl joined Henrik Rehr and artist Niels Roland and embarked on the five-year project Danmark besat (Denmark Occupied). Until 1995 it told, with one episode a year, about life in Denmark and the Danes under the German occupation from 1940-45. Although Morten Hesseldahl is too young to have experienced the time of occupation, his manuscript displays his great knowledge of the time, and of human commitment.
In 1995 Danmark besat  was followed by the supplementary volume, Svanesang (Swan Song). In this work, Hesseldahl collaborated with artist Niels Roland and colorist Michael Jensen to produce a critical commentary on the hyprocritical "purges" after the liberation in 1945. In the purges, the Germans’ prominent and powerful Danish collaborators avoided prosecution - contrary to the "small fish", many of whom had simply followed the Danish government’s appeals to cooperate with the occupying power.
Together with Roland and Jensen  Morten Hesseldahl in 1996 started  working on a new story, which takes place against the background of the great political tensions in the world after the Second World War. The title is Kold krig (Cold War). Until now 2 albums have appeared.
Apart from his work as a comics creator, Morten Hesseldahl has been very active within the world of Danish publishing. In 1986 the Stavnsager publishing house released his textbook Erotik og eventyr (Eroticism and Adventure).
After that he was employed as an editorial assistant with the Copenhagen press agency PIB Copenhagen for a period. At the same time he helped start the publishing house "Bogsyndikatet" (The Book Syndicate) with Mich Vraa and Jesper Klein.
With Mich Vraa he wrote three thrillernovels: Arkivaren (The keeper of the Archives), 1992, Blændet af mørkes (Blinded by darknes) 1993 and En hilsen til Gonzalo (A regard to Gonzalo) 1995.
In 1990 Morten Hesseldahl and Niels Roland had their instruction book, Vi laver tegneserier (We Make Comics) published by the Gyldendal book publishers. He has since worked for Gyldendal (and now Høst) as an editor.
He is graduated in Graphical technology & echonomy, marketing and philosophy.