Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

KRISTOFFER
MOGENSEN

wpe51.jpg (6681 bytes)

Kristoffer Mogensen blev født den 2.1.1957 og blev uddannet i tegning og grafik på Skolen for Brugskunst i København 1975-79.
Derefter var han i starten af 80'erne i et par år ansat på Gutenberghus, hvor han skrev og redigerede manuskripter til Anders And & Co.
Efter 1983 udførte han dette arbejde free lance. Desuden arbejdede han med reklametekster og skrev tegneserieanmeldelser.
1991-92 skrev han manuskript til 2 Chet Adlon-historier, som blev omsat til tegneserie i udtryksfuld "new wave"-stil af Peter Heydenreich. Serien blev publiceret i dagbladet Berlingske Tidende. I 1994 udkom den første af historierne, Forsvundet i Gobi, i albumformat.
Albummets bagsidetekst giver denne varedeklaration:
"Chet Adlon er en rigtig helt. En af den slags der ikke findes mange af tilbage. Flot, stærk og modig, og altid rede til at hjælpe når der er brug for ham.

Netop vendt hjem fra et vel afsluttet eventyr, får han at vide at professor Ozon, opfinder af superbrændstoffet ozonol, er forsvundet i Gobi-ørkenen. Og da han kort efter ser professorens yndige niece, Dolly Ozon, stå dybt ulykkelig i sine forrevne hotpants i de sørgelige rester af professorens laboratorium, er han klar over, at nu er tiden inde til at gå i aktion.
Og ledsaget af Dolly og sin trofaste ven, Balduin, drager Chet Adlon straks af sted til Gobi.
Spørgsmålet er, ville han have tøvet, hvis han havde vidst hvem hans modstander var? At det var den skrækindjagende Draco og hans morderiske horder! Næppe!"
Så er bolden givet op med en hæsblæsende, grinagtig og underholdende parodi på Indiana Jones & co. som resultat.

Samtidig med arbejdet på Chet Adlon skrev Kristoffer Mogensen Gyldendals tegneserieleksikon sammen med Jakob Stegelmann og Ole Knudsen. Det udkom i efteråret 1991.
Desuden har han nu i længere tid været medarbejder på Jakob Stegelmanns program om tegneserier, computerspil og tegne-, børne- og populærfilm i DR-TV, Troldspejlet.
Kristoffer Mogensen was born in 1957 and was educated in drawing and graphic art at the School of Applied Art in Copenhagen from 1975-79. In the start of the 1980’s he worked for Gutenberghus for two years, where he wrote and edited manuscripts for Donald Duck & Co. After 1983 he continued this work on a freelance basis, while also writing advertising copy and comics reviews.
In 1991-92 he wrote the manuscript for two Chet Adlon stories, which were transformed into a comic in an expressive New Wave style by Peter Heydenreich. The series was published in the newspaper Berlingske Tidende. In 1994 the first of the stories, Forsvundet i Gobi (Vanished in Gobi), appeared as an album.
The album’s back cover copy makes the following statement:
"Chet Adlon is a real hero. The kind of which there are not many left. Dashing, strong and brave, and always ready to help when he is needed."
"Just as he returns home from another adventure, he discovers that Professor Ozon, inventor of the superfuel ozonol, has disappeared in the Gobi Desert. And when he shortly afterwards finds the professor’s lovely niece, Dolly Ozon, deeply unhappy in her torn hotpants in the sad remains of the professor’s laboratory, he knows that it is time to go into action. Accompanied by Dolly and her faithful friend, Balduin, Chet Adlon heads straight for Gobi."
"The question is, would he have hesitated, had he known who his opponent was? That it was the terrifying Draco and his murderous hordes? Hardly!"
So the plot unfolds in a fast-paced, funny and entertaining parody of Indiana Jones & Co.
While working on Chet Adlon, Kristoffer Mogensen joined Jakob Stegelmann and Ole Knudsen in writing Gyldendals tegneserieleksikon (Gyldendal’s Comics Encyclopedia). It was published in autumn, 1991. For a long time, Mogensen has also worked on Jakob Stegelmann’s program for Danish television, Troldspejlet (The Magic Mirror). It is about comics, computer games, and animated, children’s and popular films.