Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PETER
SNEJBJERG

wpe49.jpg (4028 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.snejbjerg.com/

http://www.gimlestudio.dk/

http://www.albertmoy.com/

 

Peter Snejbjerg Nielsen blev født i 1963. Han var en kort overgang i 1986 medlem af tegnestuen Den Blå Bil i Odense, hvor han bl.a. samarbejdede med Rune Fleischer, inden han startede et uddannelsesforløb på Kolding Kunsthåndværkerskole.
Peter Snejbjerg startede som tegneserietegner med at levere småhistorier til diverse udgivelser, bl.a. til det danske tegneseriemagasin Kulørte sider. Her dukkede hans mammutføljeton Hypernauten op, men måtte stoppe midt i forløbet, da magasinet lukkede.
I stedet udkom denne både i episk og grafisk forstand overdådige 200 siders SF/fantasy-historie som album i 1990 - fuld af handling, psykodrama, fantasi, krimiintriger, krig og kærlighed. Hypernauten har det hele og mere til.
Historien bringer mindelser om Moebius' Garage Hermetique - stregen om Richard Corben. Men begge dele er i bund og grund Snejbjerg.
I 1991 var Peter Snejbjerg bidragyder til forlaget Tellerups skræk-album Slim. Samme år udkom hans album Den skjulte protokol - skrevet af Morten Hesseldahl.
Her går Snejbjerg tilbage i tiden - tilbage til Ægypten 1916 - i en forrygende historie fuld af handling og mystik. Indiana Jones og Fu Manchu lurer i baggrunden!
Albummet er tegnet i den rene, overskuelige stil, som prægede Frank Frazettas første tegneserier og præsenterer sammen med Hypernauten Peter Snejbjerg som et af Danmarks største, unge tegneserietalenter.
Dette indtryk blev yderligere bestyrket, da Snejbjerg sammen med Teddy Kristiansen tog springet over Atlanten.
Med Henning Kure som producer leverede de i 1992 bidrag til Malibu Comics' Tarzan-projekt, som desværre fik en alt for kort levetid. I den forbindelse fik de kontakt med forfatteren Matt Wagner. som 1993-94 lod Teddy Kristiansen visualisere 6 numre af Grendel Tales, miniserien Four Devils, One Hell, for Dark Horse Comics. I 1994 var Peter Snejbjerg på tale som kommende Grendel Tales-tegner, men projektet   blev ikke realiseret.
Ligeledes DC har haft bud efter de to danskere.
I 1993 tegnede Peter Snejbjerg til manuskript af Neil Gaiman, Alisa Kwitney og Jamio Delano The Children's Crusade i forlagets Vertigo-serie. Og i samme serie bidrog både Snejbjerg og Kristiansen i 1994 til miniserien Witchcraft. I begge tilfælde viser Snejbjerg sig som en dreven billedfortæller indenfor den gotiske gysergenre.
Det samme har han gjort til manuskript af John Ney Rieber i flere numre af The Books of Magic i 1995. Også her fremstår Peter Snejbjerg i historierne Small Glass Worlds og Playground som en tegneserieskaber med fuld kontrol over sine virkemidler. Med befriende ironisk distance og uden at forfalde til de store eksperimenter og visuel "tour de force" fortæller Snejbjerg sine historier fra fantasiens og gysets overdrev i dynamisk, stemningmættet og engagerende grafik og lay out, som hele tiden tager læseren ved hånden.

Efter arbejdet på Tarzan fandt Peter Snejbjerg arbejde hos Tundra UK, til hvem han tegnede Lords of Misrule - en skræktegneserie på 144 sider inspireret af H.P. Lovecraft og engelsk mytologi og skrevet af John Tomlinson, Dan Abnett og Steve White. Men den britiske afdeling af det amerikanske forlag lukkede før udgivelsen, som måtte vente til 1997 realiseret af Dark Horse som en miniserie over 6 hæfter.
I 1996 tegnede Peter Snejbjerg miniserien, The Goldie Factor, over tre hæfter til serien The Dreaming, skabt af Neil Gaiman. Terry LaBan skrev manuskriptet og Dave McKean tegnede forsiden. Historien præsenterer intriger mellem brødrene Cain og Abel, to klassiske figurer fra DC's skræktegneserier. Peter Snejbjerg’s fremstilling rummer lige dele gys og humor.
DC's hæfteserie The Dreaming har senere haft Peter Snejbjerg som tegner på enkelte numre.
Fra efteråret 1998 og de næste to år var Peter Snejbjerg fast tegner på DC-serien Starman
.
2001 tegnede han episoder til hæftet Justice League of America.
I 2003 stod Snejbjerg som tegner af den grafiske roman Batman: Detective 27, skrevet af Michael Uslan.
Selvom Peter Snejbjergs tegneserier har taget springet over Atlanterhavet, står hans tegnebord stadigvæk der, hvor det har stået de seneste år - i tegnestuen Gimle i København.

Litt.: Inger Holst: En nuttet splatterserie (i: Information 970409)

 

Peter Snejbjerg Nielsen was born in 1963. In the mid-1980‘s he was a member of Den Blå Bil (The Blue Car) Studio in Odense for two years, where he worked with Rune Fleischer and others. He then attended the Kolding School of Arts and Crafts.
Peter Snejbjerg began as a comics artist by producing small stories for various publications, such as the Danish comics magazine Pulp Pages (Kulørte sider). His mammoth series Hypernauten appeared here but had to stop in the middle of the story, when the magazine folded. Instead this 200-page science fiction fantasy, lavish in both the epic and graphic sense, appeared as an album in 1990. It was full of action, psychological drama, fantasy, criminal intrigue, war and love. Hypernauten has it all and more.
From 1991-92, Snejbjerg collaborated with Henrik Rehr in drawing several hundred pages for the Swedish comic book Kurt Olsson’s Newspaper (Kurt Olssons tidning), based on a popular Swedish TV series.
In 1991 Peter Snejbjerg was a contributor to the Tellerup publishers’ horror album Slime (Slim). The same year his album The Hidden Protocol (Den skjulte protokol) appeared, written by Morten Hesseldahl. In this work, Snejbjerg goes back in time to the Egypt of 1916, in a fast-paced story full of action and mysticism. Indiana Jones and Fu Manchu are lurking in the background!
The album is drawn in the pure, clear style which characterized Frank Frazetta’s first comics and, together with Hypernauten, presents Peter Snejbjerg as one of Denmark’s greatest young comics talents. That impression was confirmed when Snejbjerg took the leap over the Atlantic with Teddy Kristiansen.
In 1992, with Henning Kure as producer, they made contributions to Malibu Comics’ Tarzan project. Unfortunately, the project had an all too short life.
Instead, Peter Snejbjerg found work at Tundra UK. There he produced Lords of Misrule, a horror comic of 144 pages inspired by H.P. Lovecraft and English mythology, and written by John Tomlinson, Dan Abnett and Steve White. This British branch of the American publisher closed, however, before the series could be released. Instead it was published by Dark Horse in early 1997.
In 1993 Peter Snejbjerg drew The Children’s Crusade, written by Neil Gaiman, Alisa Kwitney and Jamio Delano, for DC’s Vertigo series. In 1994 both Snejbjerg and Kristiansen contributed to the miniseries Witchcraft, also part of the Vertigo series. In both works, Snejbjerg displays his skill in telling a story with pictures in the gothic horror genre.
He did the same in several issues of The Books of Magic, written by John Ney Rieber, in 1995. In the stories Small Glass Worlds and Playground, Peter Snejbjerg appears as an comics artist in full control of his medium. Snejbjerg employs a liberating ironic distance and does not resort to the big experiements or the visual "tour de force". He tells his stories from the fringes of the imagination and horror in dynamic, evocative and engaging drawings and layout, which always clearly guide the reader through the plot.
In 1996 Peter Snejbjerg drew the three-part miniseries, The Goldie Factor, for the series created by Neil Gaiman, The Dreaming. Terry LaBan wrote the manuscript and Dave McKean drew the covers. The story concerns a clash between brothers of the two classic characters in DC’s horror comics, Cain and Abel. Peter Snejbjerg’s interpretation contains equal portions of horror and humour.
Even though Peter Snejbjerg’s comics have sprung over the Atlantic, his drawing board remains where it has been for years - in Gimle Studio in Copenhagen.