Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

LARS
HORNEMAN

http://www.pinligtselskab.dk/

wpe3B.jpg (3512 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Lars Horneman blev født den 13. april 1966 i Vejby Risskov. Familien flyttede imidlertid til Svendborg, hvor han efter folkeskole, afbrudt kontoruddannelse og handelsskole fik ansættelse i 1985 som animatorassistent for Per Lygum. Efter medvirken ved produktion af reklamefilm for bl.a. Nikoline Sodavand, Team Danmark og Tuborg Julebryg forlod Horneman imidlertid Fyn i 1987 til fordel for København.
Her fik han først plads i arbejdsløshedkøen, bl.a. med jobtilbud på Universitetsbiblioteket som resultat, men fra, men herefter havde han fast plads i tegnestuen Pinligt Selskab, hvor han bl.a. assisterede Henrik Rehr og Peter Snejbjerg som rentegner på den svenske tegneserie over TV-figuren Kurt Olsson.
I samme periode arbejdede Lars Horneman også som farvelægger på Jannik Hastrups tegnefilm Fuglekrigen og han udførte flere mindre tegneserier, hvoraf flere har kunnet læses i Thomas Bergers fanzine Fantasy.
I 1991 leverede Lars Horneman et tegneseriebidrag til gyserantologien Slim nr. 7, inspireret af Dennis Jürgensens børnebøger, men hans egentlige albumdebut lod vente på sig indtil 1993, hvor forlaget Ultima udgav hans sorte thriller Jim med manuskript af Henrik Rehr. Resultatet var atmosfæremættet og præget af gode miljøskildringer, men en lidt for usikker persontegning hæmmede det store engagement i den desillusionerede historie.
Samarbejdet med Rehr fortsatte i 1994, hvor Bogfabrikken udgav deres humoristiske SF-tegneserie for børn, Kidnappet i kosmos. Her demonstrerede Lars Hormeman, at hans virkelige styrke lå i den karikerede persontegning, som sammen med hans i øvrigt velstrukturerede sort/hvide fortællestil gjorde læsningen til en fornøjelse. I 1996 var bd. 2 i denne serie, Rumvælling, klar til udgivelse.
I Paw Mathiasens fanzine Fahrenheit præsenterede Lars Horneman med glimt i øjet igennem et par år en række absurde episoder fra pigen Frida's liv. De udkom i albumformat i 1996.
I 1997 tegnede han albummet Den stærke Hans til Bogfabrikkens eventyrserie.
Lars Hornemans tegnetalent har ikke kun udfoldet sig i tegneserier og tegnefilm. Også som underviser på Billedskolen i Ryesgade, på Det Kulørte Bibliotek og i ungdomsskolesammenhæng har det gjort sig gældende.
2002-2003 har Lars Horneman været bidragyder til det danske Manga-hæfte Kurt Dunder & Co. med nye Frida-episoder.
Lars Horneman was born in 1966. After grammar school and an uncompleted business education, he was hired as an assistant animator in 1985 and worked on the production of several advertising films until 1987. Thereafter he became a member of the Pinligt Selskab (Embarrassing Company) Studios. Among his projects was the inking for the Swedish comic books based on the TV character Kurt Olsson, in which he assisted Henrik Rehr and Peter Snejbjerg. In the same period, Lars Horneman also worked as a colorist on Jannik Hastrups animated film Fuglekrigen (The War of the Birds), and he created several small comics, some of which appeared in the Danish fanzine Fantasy.
In 1991 Lars Horneman contributed a comic to the thriller anthology Slim nr. 7 (Slime no. 7), inspired by the Danish children’s book author Dennis Jürgensen’s books. His real album debut had to wait until 1993, with the publication by Ultima of his black thriller Jim, written by Henrik Rehr. The result was deeply atmospheric and characterized by vivid presentations of the environment, but a slightly unsure drawing of the characters limited the reader’s involvement in the disillusioned story.
The collaboration with Rehr continued in 1994, when Bogfabrikken (The Book Factory) published their humourous science fiction comic book for children, Kidnappet i kosmos (Kidnapped in the Cosmos) under the series title Rumvælling (Oatmeal), also published in USA by Blind Bat Press. In this work, Lars Horneman demonstrates that his real strength lies in caricature which, combined with his well-structured black and white presentation of the story , makes the reading a pleasure. Late 1996 Oatmeal no. 2 was published in both USA and Denmark.
In the last two years, Lars Horneman has presented a tongue-in-cheek series of absurd episodes in the life of the girl Frieda in Paw Mathiasen’s fanzine Fahrenheit. An album edition was published early 1996.