Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PAUL ARNE
KRING

wpe41.jpg (4497 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Paul Arne Kring Sørensen blev født i 1953. I 1975 afsluttede han en 5-årig uddannelse på Kunsthåndværkerskolen i København.
Derefter har han igennem en årrække været tilknyttet teatret, der har kunnet udnytte Krings specielle interesse for usædvanlige rekvisitter og kulisser til utraditionelle forestillinger for børn og voksne. På Riddersalen på Frederiksberg i det specielle teatermiljø omkring Jytte Abildstrøm har Krings talent fået frit  spillerum. Her har han også medvirket som statist og skuespiller og han har skrevet manuskript til forestillingen Cleopatra.
Allerede mens han gik på Kunsthåndværkerskolen skabte Kring tegneserier, hvor han kunne udnytte sin specielle interesse for kostumer: science fiction og 1920'rne. De fleste af hans tegneserier blev dog produceret til skrivebordsskuffen, men enkelte kom til offentlighedens kendskab.
I sit amatør-fanzine Sejd publicerede Freddy Milton således i 1974 Krings Weneetryhl Axtryhl - en pastiche over Forests SF-serie Barbarella. Den kunne læses i Sejd nr. 5.
I sidste nummer af samme fanzine, nr 13/1979, fulgte en 40-siders episode med den samme, sexede SF-heltinde.
I Sejd nr 11/1977 blev Krings krimi-strip med den kvindelige detektiv Kit McCoy i New York 1927 publiceret - præget af Krings nostalgiske følelser overfor 20'rnes stumfilm, påklædning, miljøer, biler osv. og befolket af de næste par årtiers amerikanske skuespillere som handlingens aktører.
Kit MacCoy blev genoptrykt i 1982 i tegneseriemagasinet Danske tegneserier, som samme år publicerede Krings 8 siders gyser Ushebti. Den fortalte om åbningen af et ægyptisk gravkammer og var i modsætning til Weneetryhl Axtryhl og Kit MacCoy præget af en sikker og konsekvent streg også i persontegningen. Dermed pegede den frem mod Paul Arne Krings professionelle tegneseriegennembrud.
Det kom i 1988, hvor Ekstrabladets forlag udgav hans album Manden på stranden - en stilsikker detektivserie med nuanceret personskildring og med 20'rnes "brølende" københavnske miljøer som effektfuld baggrund. Handlingens aktive midtpunkt er detektivforfatterinden Bolette Hansen, som her må opklare sit første krimimysterium.
I 1989 og 1990 fortsatte serien med nye album-episoder i dagbladet Ekstrabladet's lørdagstillæg Kilroy - indtil dette stoppede i 1990. Dermed stoppede også tegneserien om Bolette Hansen, indtil den i 1992 midlertidigt genopstod i tegneseriemagasinet Gale streger.
Forhåbentlig bringer fremtiden flere episoder med Bolette Hansen, for serien viser Paul Arne Kring som en dreven og velovervejet fortæller, der forstår at omsætte en god historie til tegneserieforløb præget af dynamisk, filmisk lay out. Og som en fremragende skildrer af detaljer, som bidrager til seriens tidsrigtige atmosfære.
I øvrigt har Paul Arne Kring i starten af 1980'erne en kort overgang forsøgt sig som tegner af Vilhelm Hansens Rasmus Klump for pressebureauet P.I.B.
Idag ernærer Paul Arne Kring sig som dukkemager og formgiver, bl.a. af figurer og rekvisetter til dansk film og teater. 
Paul Arne Kring was born in 1953. In 1975 he completed a 5-year education at the School of Arts and Crafts in Copenhagen. After that he was associated with the theater for many years, where he could apply his special interest in props and sets in order to present untraditional performances for children and adults.
Kring had already begun creating comics while still at the School of Arts and Crafts, and had a special interest in costumes, science fiction and the 1920’s. Most of his comics ended up in the desk drawer, but a few became known to the public.
In 1974 Kring’s Weneetryhl Axtryhl appeared in the amateur fanzine Sejd, published by Freddy Milton. This work was a pastiche of Forest’s science fiction series, Barbarella. In 1977 the same fanzine published the crime strip about the female detective Kit MacCoy, set in New York in 1927. The strip was characterized by Kring’s nostalgia for the silent films, clothes, interiors, cars, etc. of the 1920’s, and peopled by American actors of the next two decades as the players in the action.
Kit MacCoy was reprinted in the comics magazine Danske tegneserier (Danish Comics) in 1982, which published Kring’s 8-page thriller Ushebti the same year. Ushebti told of the opening of an Egyptian burial chamber and was, in contrast to Weneetryhl Axtryhl and Kit MacCoy, characterized by a sure and consistent style, including the figures. This work pointed the way towards Paul Arne Kring’s professional breakthrough in comics.
That came in 1988, when Ekstrabladet’s publishing house released his album The Man on the Beach (Manden på stranden) - a detective series with an unfailing sense of style, nuanced character depictions, and "Roaring Twenties" Copenhagen as a striking background. The active center of the plot is the detective writer Bolette Hansen, who must solve her first crime mystery in this story. In 1989 and 1990 the series continued with new album-episodes in the newspaper Ekstrabladet’s Saturday supplement, until it stopped in 1990. The comic about Bolette Hansen also stopped until 1992, when it temporarily reappeared in the comics magazine Crazy Streaks (Gale streger).
Hopefully, the future will bring more episodes of Bolette Hansen, for the series shows Paul Arne Kring to be a skillful and careful storyteller, who knows how to turn a good story into a comic with dynamic, cinematic layout. And to be a master of details which add to the series’ true-to-period atmosphere.
In the early 1980’s Paul Arne Kring also made a short-lived attempt at drawing Vilhelm Hansen’s Petzi (Rasmus Klump) for the press agency PIB Copenhagen