Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

KIM
HAGEN

http://www.hagenillustration.dk/enter.html

wpe41.jpg (3309 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Kim Hagen blev født den 9.8.1967 i København. I en alder af 17 år medvirkede han i 1984 som assistent ved produktionen af Valhalla-tegnefilmen og året efter som animator på Quark-tegnefilmene. Dermed var vejen banet for en ansættelse hos Don Bluth i Irland, hvor Kim Hagen arbejdede som animator fra 1986, bl.a. på tegnefilmen Trolden i parken.
I 1989 var han tilbage i Danmark som effekt- og karakteranimator hos A-film, bl.a. på tegnefilmen Jungledyret Hugo.
Kim Hagen syntes imidlertid ikke, der var nogen udvikling indenfor tegnefilmmediet, som efterhånden var præget af for mange søde dyr. Til gengæld fandt han muligheder og nye udfordringer indenfor tegneseriemediet, så i 1991 satte han sit tegnebord op i tegnestuen Pinligt Selskab i København i selskab bl.a. med Teddy Kristiansen.
Det førte i 1994 til udgivelsen af hans første tegneseriealbum, Den sorte hat fra forlaget Ultima - tre korte, kulsorte historier fra sindets overdrev tegnet i den samme kantede, ekspressive og bevidst "ufærdige" stil, som har præget amerikanske hæfter i 1990erne.
Via Teddy Kristiansen fik Kim Hagen da også foden indenfor på amerikanske forlag. Således leverede han til Paradox's Urban Legends en række korte tegneserier, bl.a. The Double Theft .
Derefter tegnede han til antologibladet Negative Burn og fik så kontakt med forlaget Verotik, som gav ham et par erotiske manuskripter at arbejde med: The Room Where Love Lives skrevet af Grant Morrison og Such a Good Baby skrevet af Nancy A. Collins. Begge blev trykt i hæftet Verotica - den første i gyselige farver, den anden sammenpresset i reproen.
I 1996 koncentrerede Kim Hagen sig om sit eget projekt, John Applethorne, og tjente penge via forskellige reklamejobs, bl.a. tegneserien Time Buster til legetøjsfirmaet Lego's blad Klik i Østrig.
Med afmatningen indenfor danske tegneserieudgivelser blev det dog tegnefilmen, der derefter fik hans største opmærksom. Bl.a. medvirkede han ved produktionen af Hjælp! Jeg er en fisk og underviste på animationslinien på Medieskolerne i Viborg.
Ud over de nævnte arbejder har Kim Hagen bidraget til det danske fanzine Gale streger med den korte tegneserie Frygt, og de ligeledes korte Utro og Op i lyset har været bragt i tegneserietidsskriftet Billedstorm. Sidstnævnte historie var skrevet af Morten Hesseldahl.
Kim Hagen was born in 1967. In 1984, at the age of 17, he worked as an assistant on the production of the Danish animated film Valhalla, and the following year as an animator for Quark animated films. This opened the way for a job with Don Bluth in Ireland, where Kim Hagen worked as an animator from 1986.
In 1989 he was back in Denmark as a special effects and character animator for the company A-Film, working on animated films including Junglejack (Jungledyret Hugo). Kim Hagen did not think that there had been much development in animated films, which had become characterized by too many cute animals. On the other hand, he found possibilities and new challenges in the comics medium, so in 1991 he set up his drawing board in the Pinligt Selskab (Embarrassing Company) Studios.
That led to the publication in 1994 of his first comics album, Den sorte hat (The Black Hat), by the Ultima publishers - three short, dark stories from the fringes of the mind, drawn in the same angular, expressive and deliberately "unfinished" style which has characterized American comic books of the 1990’s. Through Teddy Kristiansen, Kim Hagen also found work with American publishers. He produced several short comics for Paradox’s Urban Legends, including The Double Theft.
After that he drew for the magazine anthology Negative Burn and in so doing made contact with the publishers Verotik. They gave him a pair of erotic manuscripts to work with: The Room Where Love Lives, written by Grant Morrison and Such a Good Baby, written by Nancy A. Collins. Both were printed in the comic book Verotica - the first in frightful colors, the second distorted in the reproduction.
In 1996 Kim Hagen concentrates on his own project, John Applethorne, and earns a living through several advertising jobs, including the comic strip Time Buster for the toy company LEGO’s magazine Klik in Austria. Read more.