Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

Udstillinger

Exhibitions

DENGANG I 50'ERNE

 

Se også disse websites:    

 

Udstillinger

50'erne og Haxthausen

50'erne i vore hjerter!

50'erne og Wertham

E.C. i USA og Danmark

Bill Gaines

Skipper Skræk

Kong Kylie

Stenby Tryk/Interpresse

fantomhefte

kong kylie
wpe7D.jpg (29265 bytes)

REAKTIONEN MOD TEGNESERIERNE

I 1946 indledte den amerikanske psykiater Frederic Wertham et kors-tog mod tegne- serierne i USA. Ifølge ham havde de volds- opdragende effekt på børn og unge. 7 år senere udkom hans bog Seduction of the Innocent, som dannede skole for lignende bøger i flere europæiske lande. I Danmark udkom Tørk Haxthausens Opdragelse til terror, hvor flere afsnit var direkte afskrifter
af Wertham.
Tidsskriftet Folkeskolen førte allerede
i 1951 an i kampen mod tegneseriernes påståede skadelige effekt. Som resultat
af denne hetz blev der i flere danske byer arrangeret autodafeer, hvor man afbrændte tegneseriehæfter og -dukker offentligt.
I 1955 nedsatte undervisningsminister
Julius Bomholt et udvalg, som skulle under- søge den "kulørte" litteratur. Det kulørte udvalg fik 20 medlemmer, bl.a. kontorchef Vagn Jensen fra Undervisningsministeriet. Hans rabiate synspunkter om bl.a. censur overfor tegneserierne vandt dog ikke gehør, og efter en "tam" udvalgsbetænkning i 1960 ebbede debatten ud.
Det sidste "brøl" leverede Vagn Jensen i
1961 med bogen Stene for brød, som
gjorde op med Det kulørte udvalgs
"valne" holdning.
Debatten døde med indgangen til 60erne,
men man mærker stadig dens efterdøn- ninger. For mange danskere har stadig forudfattede meninger om og nedladende holdninger overfor tegneseriemediet som helhed.

seriebladet

     wpe75.jpg (18286 bytes)

HETZENS RESULTATER

I første halvdel af 50'erne lukkede danske tegneseriemagasiner som Seriebladet, Superman, Fantomhefte og Kong Kylie, fordi salgstallene svigtede. Det tog tegne- seriemodstanderne naturligt nok æren for.

 

wpe75.jpg (13202 bytes)

 

Hetzen afholdt imidlertid ikke Arne Stenby
fra i 1954 at lancere hæftet Wild West i stripformat - de følgende år efterfulgt af
Tex Willer, Prærieserier, Søren
Spætte
, Raketserier og Akim. Indhol-
det faldt naturligt nok ikke i tegneserie- modstandernes smag, men faktisk over- levede Stenbys forlag Interpresse og
flere af hæfterne hetzen.

Prærieserier    tex willer

wpe89.jpg (14580 bytes)

wpe8B.jpg (11072 bytes)

 

Det samme gjorde Illustrerede Klassi- kere, som startede i 1955 til stor irritation
for hetzens bannerførere. De vidste sim- pelthen ikke, hvordan man skulle forholde
sig til denne tilsyneladende pædagogiske præsentation af de gamle romanklassikere.

 

wpe81.jpg (27930 bytes)


wpe7F.jpg (23715 bytes)

Følgende citater er hentet fra

Torben Weinreich:
Tegneserier i undervisningen.
2. udgave. Borgen, 1981.

Her gennemgår forfatteren grundigt
debatten om den "kulørte litteratur"
efter 2. verdenskrig.

Skal børn - ligesom voksne - rekreere
sig ved læsning? jeg mener nej!

(Chr. Winther, Folkeskolen 11/1952, s. 195)

wpe8E.jpg (23805 bytes)

Hvis De derimod som jeg mener,
at disse hæfter er den argeste og
mest udspekulerede gesjæft i idioti
og sjæleforgiftning, som en kultur
nogensinde har fostret, så må De
også tage konsekvensen af denne
erkendelse ... De skylder fremtidens,
ungdommens og Deres egen anseelse
at øve en gerning for at standse den
lavine af dumhed, råhed og svineri,
der med hastigt stigende tempo
vælter ud over os og truer med at
ødelægge alle fremskridt i
demokrati og medmenneskelig
forståelse, og som systematisk mistænkeliggør forholdet mellem
den hvide race og de farvede folk. Skal opdragerne måske stikke hænderne
i lommen og uvirksomt se på, hvordan
disse asociale hæfter hensynsløst
terroriserer den opvoksende slægt?

(Søren Christensen, Folkeskolen 8/1954, s. 173)

Der er ikke nogen anden effektiv måde
at undgå påvirkning på end ved at
forbyde tegneserier. Det må stå helt
klart, at den kriminelle fare ved ikke at
forbyde tegneserierne er større end
ved at forbyde dem.

(kontorchef i Undervisningsministeriet,
Vagn Jensen i sit radioforedrag 5. maj 1954,
offentliggjort i Dansk Pædagogisk Tidsskrift
8/1954, s. 361)

Det er altså ingen undskyldning
at tegneserier er gode; de vil i alle
tilfælde virke skadeligt på det store
flertal af de børn, som får fat i dem,
fordi de vænner dem af med at læse
en sammenhængende tekst og skaber
et usundt behov for sensation.

(Chr. Winther, Folkeskolen 32/1954, s. 860)

 I tidsskriftet Folkeskolen 41/1955, s. 1247
roste anmelderen Leif Søndergaard M.C. Gaines'
Bibelen i Tegneserier, som var udkommet
i Danmark på De Unges Forlag. Søndergaard mente,
at den måske kunne få flere børn og unge til at
opbygge et forhold til Bibelen og kristendommen. Redaktionen delte ikke anmelderens opfattelse,
og anbragte denne manchet før anmeldelsen:

I det følgende anmeldes Bibelen i Tegneserier af Folkeskolens
anmelder i faget religion. Vi deler ikke
vor anmelders syn på denne efter vor
mening bundsimple bog og indbyder
gerne til en diskussion om emnet.

Samme år udkom de første numre af
Illustrerede Klassikere. Disse
tegneseriegengivelser af de gamle romanklassikere
fulgte originaludgaverne nøje. Det bragte
Folkeskolens tegneseriekritikere i nogen vildrede:

Hvorvidt hæfterne vil svare til formålet,
er et åbent spørgsmål. Når der nu snart foreligger flere, vil det være naturligt
at tage dem op til en mere indgående behandlinger.

(Chr. Winther, Folkeskolen 5/1956, s. 138)

Jeg har gjort ærlige forsøg på at forsone
mig med denne amerikanske serieteknik - men det kniber og derfor er jeg interesseret
i, hvad de yngre mener.

(Chr. Winther, Folkeskolen 25/1956, s. 717)

Vi kan desværre ikke sige noget om,
i hvilken udstrækning disse hæfter læses,
og endnu mindre, hvordan de virker, men rækken har passeret det første halve hundrede og fortsætter stadig. Det er i
hvert fald en kendsgerning,
vi må tage til efterretning ...

(Chr. Winther, Folkeskolen, 16/1958, s. 522)

Læs mere om 50'erne
og tegneseseriehetzen :

Frederic Wertham: Seduction of the Innocent.
New York, 1953.

Tørk Haxthausen: Opdragelse til terror.
Fremad, 1955.

Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 27. januar 1955 nedsatte udvalg vedrørende
Børns og unges læsning.
Betænkning nr. 268, 1960.

Vagn Jensen: Stene for brød.
København, 1961.

Tørk Haxthausen: Fra forbudstiden ...
(i: Serieskaberen 7/1989)

Alan Hewetson: Dr. Frederic Wertham
- mennesket bag 50'ernes tegneseriehetz.
(i: Serieskaberen 10/1990)

Benni Bødker Nielsen: Opskrift på forbrydelser.
(i: Seriejournalen 16/1994)

Inger Holst:
Superman, Fantomet og Pogo i Information
(i: Information 950504)

Inger Holst: Frisind på is
(i: Information 980505)

Tørk Haxthausen: Kulturkampen
(i: Information 980519)