Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

Udstillinger

Exhibitions

DENGANG I 50'ERNE

E.C.
- skræk, gys og gru!
af Anders Hjorth-Jørgensen

I 1945 startede M.C. Gaines - som i 1933 præsenterede verdens første tegneserie- hæfte, Funnies on Parade - forlaget Educational Comics, dvs. E.C. Forlagets
første udgivelser var opbyggelige hæfter som Picture Stories From the Bible (udgivet på dansk i 50erne), Picture Stories From American History og Picture Stories from Science, som først og fremmest skulle bibringe sit barnlige publikum "seriøs" viden om fortid, nutid og fremtid.
Da M.C. Gaines døde ved en motorbåds- ulykke i 1947, måtte sønnen William (Bill) Gaines imidlertid afbryde sit kemistudium og overtage en ikke videre rentabel forretning, fordi faderens udgivelsespolitik til stadighed igennem to år havde været præget af en vaklende kurs.
Bill Gaines fortsatte denne kurs, som ud over de opbyggelige hæfter gik ud på at udgive diverse tilfældige kærligheds-, western-, science fiction- og krimitegneserier. I 1949 indså han imidlertid, at der måtte gøres noget radikalt, hvis EC skulle overleve som tegneserieudgiver. Udgangspunktet for ECs "nye linie" blev derfor de historier med skræk, science fiction og krimi, som Bill Gaines havde elsket som barn, da han læste 30'ernes amerikanske pulphæfter - dvs. populær- litterære sensationshæfter, som blev solgt til billige penge i kioskerne.
Fra ECs hendøende tegneseriehæfte War Against Crime hentede han derefter "the vault keeper" og gjorde denne uhyggelige mandsperson til fast leverandør af ironiske kommentarer til 6-7 siders gruopvækkende gyserhistorier i hæftet The Vault of Horror. Samtidig besluttede han, at for eftertiden skulle initialerne EC stå for "Entertaining Comics".
The Vault of Horror udkom med første nummer i 1950 og blev samme år fulgt op af The Haunt of Fear og Tales From the Crypt og i 1952 af Shock Suspenstories.
Indtil 1954, hvor de fire titler stoppede som følge af 50’ernes tegneseriehetz, var de en særdeles indbringende forretning for EC. Men de var samtidig med til at financiere udgivelsen af Bill Gaines' "hjertebørn", science fiction-serierne i Weird Science og Weird Fantasy, og af Harvey Kurtzmanns antikrigshæfter Two-Fisted Tales og Frontline Cornbat. Ingen af disse hæfter opnåede dog samme popularitet som skrækserierne.
Sammen med sin medredaktør Al Feldstein (siden 1956 redaktør af EC’s Mad som afløser for Kurtzmann, der redigerede og skrev hæftet fra starten i 1952) skrev Bill Gaines selv hovedparten af de historier, som blev bragt i The Vault of Horror, The Haunt of Fear, Tales From the Crypt og Shock Suspenstories indtil 1954. Uden en række gode kunstnere ved tegnebordet, havde successen dog nok været minimal. For det er værd at bemærke, hvordan Jack Davis, George Evans, Johnny Craig, Graham Ingels, Jack Kamen, Reed Crandell, Joe Orlando og Wally Wood gennem deres tegninger var med til at fortolke historierne, så de blev brangt op på et plan, der adskilte sig fra det banale.
Samtlige historier kunne læses på to planer. For at udstrække læseoplevelsen sørgede Gaines og Feldstein for, at hver historie rummede et væld af beskrivende tekstrammer. De kunne udmærket springes over, for faktisk var disse beskrivelser parallelle med billedindholdet. Billeder og bobletekster var i sig selv nok til, at læseren fik den fulde forståelse af både fortælleforløb, stemninger og figurbeskrivelser. Kun start- og sluttekst, som enten blev leveret af Johnny Craigs "vault-keeper" (gravgnaskeren), Jack Davis' "crypt-keeper" (fætter Maddike) eller Graham Ingels' "old witch" (den gamle heks) var i den forbindelse nødvendige for helhedsindtrykket. De leverede nemlig den ironiske distance, som også lå i de gruopvækkende historier.

wpe93.jpg (46742 bytes)

For Gaines og Feldstein var det tilstrækkeligt at levere skrækhistorier, der ligesom Poe’s og O'Henrys noveller tog en overraskende vending på sidste side. Alligevel oplever man, at flere af historierne har en morale, som har haft aktualitet i samtiden - og i mange tilfælde stadigvæk har noget at sige læseren. Racediskrimination, kommunistforskrækkelse og sociale eller menneskelige forhold var emner for mange af ECs skrækhistorier, specielt de af dem, der daterer sig fra 1953 og 1954, hvor specielt Carl Wessler kom til at stå for flere af manuskripterne. Desværre var det ikke kotume hos EC at oplyse forfatternavn på de enkelte episoder, så det kan i dag være svært at konstatere, hvem der egentlig er ophavsmand til intrigen - ud over tegneren, som altid oplyses.
Da ECs serier ofte havde et positivt forhold til farvede og et nuanceret syn på sociale og menneskelige forhold, og da de ikke gik af vejen for at mane kommunistspøgelset i jorden, er det ikke underligt, at det netop var disse serier, som i 1954 måtte trækkes tilbage fra et snævertsynet amerikansk marked, der ligesom nu foretrak ufarlig, bevidstløs underholdning.
Psykiateren Frederic Wertham havde siden slutningen af 40erne ført et korstog mod tegneserier, og da McCarthys kommunisthetz først i 50erne førte en række høringer med sig, som i sidste ende også inddrog tegneserierne, var der ingen vej uden om. Gaines måtte enten stoppe sine hæfter eller uderkaste sig forlagenes selvbestaltede censur, "comies code".
l 1954 kunne man således bl.a. i ShockSuspenstories, som netop fuldt bevidst gennem Wesslers manuskripter og Gaines og Feldsteins redaktion havde slået til lyd for et mere nuanceret samfundssyn, læse følgende kommentar fra redaktionen:
Tegneserierne er under beskydning. Skræk- og kriminaltegneserierne især. På grund af forskellige "velmenende" enkeltpersoners og gruppers anstrengelser bliver et stort udsnit af offentligheden forledt til at tro, at visse tegneseriehæfter fremmer ungdomskriminaliteten, forkvakler de unge arnerikaneres sind og får indflydelse på læserens personlighed. Blandt disse "velmenende" befinder sig en psykiater, som har gjort det til en indbringende forretning at angribe tegneseriehæfter, visse forlag, som ikke udgiver tegneserier, og som kunne drage fordel af deres bortgang, flere grupper af voksne, som har fundet det for godt at skyde skylden for deres manglende forældreansvarsfølelse over på tegneserierne i stedet for på sig selv, og forskellige grupper af sensationssøgende.
Den slags mennesker er aggressive. De klager til lokale politimyndigheder, lokale grossister og til deres kongresmedlemmer. De klager og klager og truer og truer. Til sidst bliver alle skræmte. Bladhandleren bliver skræmt. Han fjerner hæfterne fra udstiliingsstativerne. Grossisten bliver skræmt. Han nægter at aftage nye partier. Kongresmedlemmerne bliver skræmte. November-valget står for døren! De starter en undersøgelse. Denne bølge af hysteri har truet tegneseriehæfteindustriens hele eksistens alvorligt.

Selv om Gaines og hans stab i en sidste krampetrækning gjorde opmærksornhed på det snævertsyn, som i 50’erne gennemsyrede det amerikanske samfund - ligesom de i fire år havde gjort det i deres skræk-, SF-, krimi og krigstegneserier - hjalp det ikke stort. EC bukkede under for den offentlige mening og industriens censurforanstaltninger. Tilbage blev et par mere tandløse hæfter, som hurtigt gik ind som følge af manglende salg, og så selvfølgelig Mad. Men Mad var så også stærkt nok til fortsat at gøre EC til en indbringende forretning - efterhånden til et millionforetagende.                                 


E.C. på dansk

I 1950'erne kunne E.C.'s hæfter købes
på originalsproget i Danmark. Der skulle
gå et par årtier, før de forelå i dansk
oversættelse i begrænset omfang.

Mad er udkommet siden 1962, mens
skræk og science fiction lod vente på sig
- og sidstnævnte genre da kun sporadisk repræsenteret i Den store skrækbog.

I to omgange har forlaget Interpresse
forsøgt at lancere skrækserierne på
dansk. Forsiderne fra de to udgivelser
  ses herunder.

wpe8B.jpg (22340 bytes)
Gysertimen 1-5, Interpresse 1987

wpe8F.jpg (20219 bytes)

wpe90.jpg (23322 bytes)

wpe91.jpg (22389 bytes)

wpe92.jpg (23691 bytes)
skræk
wpe95.jpg (22374 bytes)
Skræk 1-6, Interpresse 1993-94

wpe98.jpg (28401 bytes)

wpeA3.jpg (27026 bytes)

wpeA4.jpg (24623 bytes)

wpeA5.jpg (23714 bytes)

wpeA6.jpg (23665 bytes)

                                    postnewsm.gif (6437 bytes)

I  foråret 1998 begyndte dansk TV2
at sende episoder fra TV-serien

Tales From the Crypt, som henter
sine historier fra E.C.'s skrækhæfter.
På dansk kom serien til at hedde

Kryptens hemmeligheder.