Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

DANISH
COMICS ARTIST

HARALD
H. LUND

                                                      svar 980708 POSTBOX

(uddrag af Fra Tegneseriemuseets Arkiver, 1.
Tegneseriemuseet i Danmark, 1994):
(uddrag af Fra Tegneseriemuseets Arkiver, 1.
Tegneseriemuseet i Danmark, 1994):
Ugebladet Landet udkom første gang i 1940. Det udkom som selvstændigt ugeblad fra adressen Gl. Mønt 11-13 og blev trykt på Det Berlingske Trykkeri indtil 1958, hvor bladet gik ind.
Tegneserie-frontfiguren var allerede fra starten Gris Mathis - enkelt, rundt og charmerende tegnet af Aage Lippert og med rimet tekst af børnebogs-forfatteren Harald H. Lund. Denne hyggelige dyreserie, hvis godmodige humor tog udgangspunkt i det danske landboliv, bevarede sin tilknytning til Landet lige til 1958. De sidste par år dog med omredigerede versioner af gamle episoder.
At serien fandt sit publikum understreges af, at den 1942-56 fik sit eget årshæfte, Gris Mathis male- og billedbog.
.....
Tilsyneladende ændrede den redaktionelle holdning overfor tegneserierne sig med nr. 10/1941. På en fremtrædende plads i bladet, dvs. på side 12, kunne man læse første del af Blade af Danmarks historie, der fremstod som helside i farver. Teksten var af Harald H. Lund, tegningerne af Henry Thelander.
Første side genfortalte i 8 billeder sagnet om kong Skjold og blev de følgende uger fulgt op af Roar og Helge, Rolf Krake o.a. heltesang hentet fra Saxo. Men med en side til rådighed til hvert sagn blev tegneserien kun en fattig genfortælling af den gamle krønike, peppet op af Thelanders primitive, uskønne men trods alt dynamiske billeder.
Med den fyldige tekst placeret under billederne var der dog mere tale om en tæt illustreret roman end om en egentlig tegneserie. Et kendetegn, som i øvrigt prægede alle Landets tegneserier. Kun få af dem anvendte talebobler.
Når man læser indledningen til Kong Skjold, får man let den tanke, at redaktionen gennem denne billed-serie ville opbygge den danske moral under tyskernes besættelse ved at minde om fortidens danske helte og deres bedrifter.
Serien starter: "Danmark var engang i nød. Ufred prægede landet."
I nr. 35/1941 blev Blade af Danmarks historie afløst af De gamle guder, som tog udgangspunkt i den nordiske mytologi.
Igen var det Harald H. Lund, som stod for teksten, mens tegningerne blev udført af Henning Dahl-Mikkelsen - eller Mik, som han allerede da signerede sine serier. Hans Ferd'nand var godt nok dukket op allerede i 1937, men da den endnu ikke havde opnået den store popularietet i Danmark, måtte Mik supplere sin indtægt under besættelsen ved at påtage sig andre opgaver.
De gamle guder fik ligesom forgængeren tildelt en helside i farver, og den udnyttede Mik på bedste vis. Stilen var humoristisk karikeret, tegningerne var gennemarbejdede og præget af dynamisk perspek-tivvariation, persontegningen stereotyp men særdeles udtryksfuld og farverne harmoniske med hensyn-tagen til sammenhængen billederne imellem.
I øvrigt udkom serien i 1943 som album på Illustrationsforlaget med titlen Thor og hans hammer.
.....
Lise og Lasse startede i nr. 18/1944 med tekst af den flittige Harald H. Lund og tegninger af Mik. Der var tale om en iderig og fantasifuld episk serie fra eventyr- og legetøjsland i stil med Bamse og Dukke Lise, omsat til venlige, perspektivrige og detaljerede tegninger, som bredte sig over en halvside i farver.
Denne stil blev tilnærmelsesvis videreført af Ib Jensen, da han overtog tegnearbejdet fra Mik med nr. 10/1946, men fra det tidspunkt, hvor serien måtte deles om bagsiden med Gris Mathis og Familien Hansen, forsvandt charmen og fantasien fra tegningerne. Lise og Lasse havde da den lidet bemærkelsesværdige Ib Steinaa som tegner, men heller ikke Lunds manuskript, som sendte de to børn ud på en verdensomspændende ekspedition, rummede den store fantasiudfoldelse eller iderigdom.
Lise og Lasse
blev en halvtrist affære, understreget af at den det sidste års tid inden sin bortgang med nr. 30 /1950 kun blev trykt i én farve.
...
O'Kays Mysteriet i cirkus Turino ... sluttede på børnesiden i nr. 44/1950.
Tre måneder tidligere havde Robinson Crusoe afløst den skrantende Lise og Lasse på bagsiden. Denne frie genfortælling af Daniel Defoes romanklassiker løb som "lodret" tegneserie-føljeton fra nr.31/ 1950 til nr. 51/1952 med enkle, velkomponerede og ofte elegante tegninger af Kaj Olsen og fyldig tekst af Harald H. Lund under de ialt 625 billeder.

(biografi fra Børnenes Hvem-skrev-hvad?, Politiken, 1969):(biografi fra Børnenes Hvem-skrev-hvad?, Politiken, 1969):
LUND, Harald Hartvig, f. 1902 i Kbh., s. af assistent A. F. L. Realeksamen 1920, derefter elev i Kbh.s Handelsbank, fra 1931 journalist. Har foretaget rejser i mange europæiske lande, 1925-33. Debuterede 1922 med digtsamlingen Vejbred, har senere udg. flere samlinger af naturlyrik. L. har udg. et stort antal børnebøge-, ofte i samarbejde m. forskellige danske kunstnere. (Se i Øvrigt »Vor tids Hvem-skrev-hvad«).
Blandt de kendteste børnebøger er:
Børnesange, 1925; Pings ABC, 1931; I dyrenes land, 1933; Onkel Færdselssignal*, 1933; Vore venner, 1933; Mor læser, 1934; Morgenvandring, 1934; Cirkus, 1936; Toget*, 1936; Doktor Rask, 1937; Søløven Marius, 1937; Dyrenes hverdag, 1939: God morgen, 1939; Bogen om Lillebror, 1941; Den omvendte verden, 1941; Vore dyrebørn, 1945; Da mormor var lille, 1949; Se dig for og tænk dig om, 1959; Snif og Snuf, 1961; En værre vandgang, 1961; Nalle Nød, 1962; Gris Mathis, 1967.

(uddrag af Sønsthagen & Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst, 1988):(uddrag af Sønsthagen & Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst, 1988):
Lund, Harald Hartvig (1902-1982). Journalist og forfatter til en del naturlyrik og børnebøger. Skrev »Elefantens Vuggevise« (1948)., Børnesange (1925), Onkel Færdselssignal (1933), Toget (1936), Den omvendte Verden (1941), Danmarks Konge (1942), Se dig for og tænk dig om (1959), Gris Mathis (1967). Litt.: Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog. 1983.

(uddrag af Lademanns leksikon):(uddrag af Lademanns leksikon):
Lund, Harald H. (f. 1902): dansk journalist og forfatter. Ved Ekstrabladet 1931-35; derefter ved Berlingske Tidende (1936-69). Som digter debuterede han 1922 med Vejbred og har siden udgivet en lang række digtsamlinger, feks. Fabler for folk, Peblingeviser, Børnesange (Elefantens vuggevise), Bogen om Lillebror, Den omvendte verden og De søde og de sure. 1942 udkom hans Udvalgte digte, og 1943 udgav han sammen med Ernst Mentze Tivoliminder. Har udgivet flere bøger om tegnekunst og som journalist især virket som anmelder af bøger og radio. 1963 udkom hans erindingsbog Det ganske unge forår.