Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

præsenterer

LANDET'S TEGNESERIER

Danskernes arv

Fra første nummer i 1940 indtil slutningen af 50’erne bragte ugebladet Landet en mængde tegneserier, som tydeligt rettede sig mod et børnepublikum. Men fra nr. 10/1941 var der en mærkbar redaktionel ændring at spore overfor tegneseriestoffet. På en fremtrædende plads i bladet, dvs. på side 12, kunne man læse første del af Blade af Danmarks historie, der fremstod som helside i farver. Teksten var af Harald H. Lund, tegningerne af Henry Thelander.
Første side genfortalte i 8 billeder sagnet om kong Skjold og blev de følgende uger fulgt op af Roar og Helge, Rolf Krake o.a. heltesang hentet fra Saxo. Men med en side til rådighed til hvert sagn blev tegneserien kun en fattig genfortælling af den gamle krønike, peppet op af Thelanders primitive, uskønne men trods alt dynamiske billeder.
Når man læser indledningen til Kong Skjold, får man let den tanke, at redaktionen gennem denne billedserie ville opbygge den danske moral under tyskernes besættelse ved at minde om fortidens danske helte og deres bedrifter.
Serien starter: "Danmark var engang i nød. Ufred prægede landet."
I nr. 35/1941 blev Blade af Danmarks historie afløst af
De gamle guder, som tog udgangspunkt i den nordiske mytologi.
Igen var det Harald H. Lund, som stod for teksten, mens tegningerne blev udført af Henning Dahl-Mikkelsen - eller Mik, som han allerede da signerede sine serier.
De gamle guder fik ligesom forgængeren tildelt en helside i farver, og den udnyttede Mik på bedste vis. Stilen var humoristisk karikeret, tegningerne var gennemarbejdede og præget af dynamisk perspektivvariation, persontegningen stereotyp men særdeles udtryksfuld og farverne harmoniske med hensyntagen til sammenhængen billederne imellem.
I Landet nr. 52/1942 blev De gamle guder afløst af Med Vagn Vovehals på viking. Endnu engang måtte den "glorværdige" vikingetid levere baggrunden for ugebladets episke serie, men selv om Sigfred Pedersen indførte historiske personer som bifigurer i serien, forholdt hans manuskript sig særdeles frit til Danmarkshistorien.
Den drabelige og dramatiske historie var illustreret af Svend Hansen, som havde svært ved at give dramaet billedmæssigt udtryk, bl.a. fordi det stereotype figurgalleri var blottet for udtryk. Men hans farvevalg bandt da i det mindste billederne sammen.
Da Alex Secher overtog tegnearbejdet med nr. 22/1943 ændrede det stort set ikke ved persontegningen. Derimod var han til en vis grad i stand til at tilføre serien spændingsfyldt dynamik billederne imellem, bl.a. ved at arbejde med modsætninger i farvevalget. Ihvertfald så længe serien fortsatte som helside. For da den blev indskrænket til halvside i efteråret 1943, forsvandt dynamikken i tegningerne. Da serien nåede sin slutning og Vagn endelig fik sin Ragna i afsnit 70 i nr. 17/1944, var Sechers arbejde på serien nærmest løse skitser. På trods af det stadigvæk effektfulde farvearbejde var helhedsindtrykket kedsommeligt.

wpe5E.jpg (23238 bytes)
Nr. 1/1953-11/1954

wpe56.jpg (9168 bytes)
Fra nr.1/1940 forblev Aage
Lipperts tegneserie Gris Mathis
med rimet tekst af Harald H.Lund
en fast bestanddel af Landet
i hele dets levetid.

wpe46.jpg (10752 bytes)
Nr. 31/1941-51/1942
De gamle guder

wpe58.jpg (6508 bytes)
Nr. 1/1943-40/1948
Familien Hansen

wpe59.jpg (9456 bytes)
Nr. 18/1944-30/1950
Lise og Lasse

wpe5B.jpg (7508 bytes)
Nr. 31/1950-51/1952
Robinson Crusoe
tegnet af Kai Olsen til
tekst af Harald H. Lund

wpe5C.jpg (8123 bytes)
Nr. 6/1947-11/1954
Jeppe tegnet af Sys Gauguin

wpe51.jpg (66492 bytes)

wpe55.jpg (91397 bytes)

Nr. 11/1941
Tekst: Harald H.Lund  
Tegning: Henry Thelander

Nr. 10-34/1941
Blade af Danmarks Historie


wpe36.jpg (15707 bytes)

wpe3E.jpg (74712 bytes)

wpe41.jpg (59012 bytes)

Nr. 11/1943
Tekst: Sigfred Pedersen  
Tegning: Svend Hansen

Nr. 52/1942-17/1944
Med Vagn Vovehals på viking

 

Fra Tegneseriemuseets arkiv 1