Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

DANISH
COMICS ARTIST

HELGE
HANSEN

Helge Hansen blev født i 1911. I 1930'rne begyndte han at arbejde som ugebladsillutrator, bl.a. for ugebladet Dansk Familieblad. Det fortsatte han med i de næste årtier og illustrerede bl.a. i 50'erne en række af Adrian Conan Doyles Sherlock Holmes-noveller. Ligeledes illustrerede han i en årrække de populære Jan-bøger. 
I førnævnte ugeblad startede hans "adventure"-tegneserie Styrmand Rask - skrevet af Paul Hilsø (=Zilsø) - i nr. 24/1942 som afløser for Alex Raymonds Flash Gordon, der ikke længere kunne skaffes fra USA p.gr.a. den tyske besættelse af Danmark.
Styrmand Rask var en naiv, romantisk spændings­historie fra det mørke Afrika. Set med nutidens øjne var den både køns- og racediskriminerende. Alligevel var og er det en fornøjelse at læse denne tegneserie. Paul Hilsøs trivielle men underholdende historie tilføres den nødvendige kvalitet af tegneren Helge Hansen.
Han var tydeligt inspireret af Alex Raymond. Penselens skiften mellem brede og lette strøg i person- og miljø­skildringen underbygger karakterer og stemninger. I stemnings­beskrivelsen opnår han glimrende resultater gennem anvendelsen af dæmpede farver. Og hans helsides-layout - i forbindelse med dynamiske billedbeskæringer og synvinkelskift - er medvirkende til, at læseren konstant holdes i spændt forventning om den fortsatte handling.
Styrmand Rask sluttede i Dansk Familieblad nr. 16/1958.
I mellemtiden var Helge Hansens Ann - jungletemplets gåde - skrevet af Arne Hall Jensen, broder til Helge Hall - startet i ugebladet Ude og Hjemme's tillæg Ugemagasinet nr. 11/1951 som gråtonet helside. Her blev den indtil nr. 52./1955, hvorefter den rykkede over i Ude og Hjemme. Her fortsatte den indtil 1962.- påtrykt en enkelt farve.
I Ann formidlede Helge Hansen en god, fængslende historie i eksotiske, ofte mystiske og uhyggelige omgivelser i Asien. Hans streg var kraftigt påvirket af Milton Caniffs ekspressionistiske anvendelse af lys og skygge. 
Det resulterede i en række gode, karakterfaste fysiognomier på helte- og skurkesiden og stribevis af uheldsvangre stemningsbeskrivelser.
Helge Hansens sidste tegneserie, den knapt så fængslende westernberetning Præriedoktoren blev bragt i Ude og Hjemme fra nr. 13/1962 til nr. 20/1963. Hertil leverede Arne Hall også manuskript.
Derefter koncentrerede Helge Hansen sig om ugebladsillustrationer og bogforsider samt faktategne­serier, som han leverede til det københavnske presse­bureau P.I.B., indtil han lagde pennen på hylden i slutningen af 70'erne.
Helge Hansen døde i starten af 1990'erne.