Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

BO
TORSTENSEN

 

wpe1A5.jpg (12513 bytes)

wpe1A7.jpg (18580 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Bo Torstensen blev født 18.5.1960 i Valby, men flyttede tidligt til Jylland, hvos han voksede op i Harlev i nærheden af Århus. Efter højskoleophold og beskæftigelse som fabriksarbejder og lastbilchauffør kom han på Søfartsskolen i Svendborg og senere på navigationsskole, hvor han blev uddannet som telegrafist. Derfor sejlede han som sådan et stykke tid, rejste så rundt i Afrika og endte endelig som telegrafist på en boreplatform i Nordsøen.
Igennem en del af dette forløb beskæftigede han sig med tegneserier.
I 1979 var han både bidragyder til og medredaktør af amatørtegneserie-antologierne Hård kost, udgivet af Husets forlag i Århus. Her var hans stil endnu noget vaklende, præget både af Moebius og amerikansk underground.
Da han i 1988 forlod Nordsøen og debuterede som professionel tegner, skete det i en konsekvent og udtryksfuld sort/hvid grafik, som til en vis grad stod i gæld til Jacques Tardi.
Albummet Sammen vi stå fortalte en fængslende og spændende historie om rivaliseringen og modsætningsforholdet modstandsgrupperne imellem i Danmark under den tyske besættelse 1940-45 - med den uengagerede Teodor som centrum for og en vigtig brik i et kompliceret episk puslespil.
Bag albummet lå tydeligvis et stort researcharbejde, som resulterede i en miljørigtig og atmosfæremættet tegneserie.
Forlaget Bogfabrikken stod for denne udgivelse og den følgende fra 1990, Når sandheden skal frem. Denne nutidshistorie, der blev bragt som føljeton i Ekstrabladet's lørdagstillæg Kilroy 1989-90, besad de samme grafiske kvaliteter som forgængeren. Her formidler grafikken imidlertid en desillusionerende nutidshistorie om en journalist, der afslører en forureningsskandale i Nordtyskland og Danmark, men må se den dysset ned af hensyn til kapitalinteresser. Journalisten ender godt nok som taberen i det store spil, men bevarer sin selvrespekt. Han får dog sin geniale hævn i denne konstant fængslende og vedkommende historie, som har sine rødder i virkeligheden.
Denne skræmmende beretning sluttede i Kilroy nr. 10/1990. Allerede i nr. 11 var Bo Torstensen i gang med en ny albumføljeton, den ligeledes samfundsengagerede thriller Min vilje, din lov. Da Kilroy stoppede samme år, måtte Torstensens serie ophøre midt i forløbet. Først i 1994 blev det mulighed for at læse afslutningen, da Bogfabrikken udgav serien som album.
I 1996 gik Bo Torstensen i gang med sit første farveprojekt, et delvist selvbiografisk album om barndom og fantasi. Det udkom i efteråret 1999 under titlen Det lille sorte sommerhus.
På dette tidspunkt arbejdede han også som illustrator for forlaget Alrune.
Bo Torstensen was born in 1960. After high school and employment as a factory worker and truck driver, he entered maritime school and later navigation school, where he graduated as a radio operator. Then he sailed as such for a while, traveled around in Africa, and finally ended as a radio operator on a drilling platform in the North Sea. During all this time he worked on creating comics.
In 1979 he was both a contributor and one of the editors for an amateur comics anthology, Hard to Swallow (Hård kost), published by Huset’s publishing office in Århus. At this point his style was still somewhat unsteady, influenced by both Moebius and the American underground.
When he left the North Sea in 1988 and made his debut as a professional artist, he did so in a consistent and expressive black-and-white style, which was to a certain extent indebted to Jacques Tardi. The album United We Stand (Sammen vi stå) tells an absorbing and thrilling story about the rivalry and conflict of interests among resistance groups in Denmark under the German occupation in 1940-45. The detached Teodor is the center of and an important piece of a complicated, epic puzzle. The meticulous research which clearly lay behind the album resulted in an atmospheric and true-to-period look.
Bogfabrikken were the publishers of this album, and also of the following one in 1990, When the Truth Shall Come Out (Når sandheden skal frem). This story has the same graphic style as its predecessor, but presents a dark story set in the present time. A journalist has uncovered a pollution scandal in northern Germany and Denmark, but must see it hushed up for the sake of capital interests. The journalist ends as the loser in the big game, but keeps his self-respect. However, he gets his revenge in this absorbing relevant story, which has its roots in reality.
In 1993 he published his third album called My wish is your command (Min vilje, din lov). On the surface it is a "who’s-dunnit-story", about the female police detective "Agnes Villas" who’s trying to solve the mystery of the murder on a middle-east scientist found in a locked up room in Copenhagen. But underneath it is a comment on todays questions about refugees and racism. It is a black and white album with laid on raster-greytones.
In 1999 he published his own  memoire-like stories from the sixties, made in a mixture between ordinary colored comics and watercolor pictures, alongside his job as an illustrator and product/concept developer for among others the LEGO corporation.