Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PHILLIP
STEIN
JÖNSSON

wpe35.jpg (7310 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Phillip Stein Jönsson blev født i 10.10.1960 på Østerbro i København. Han studerede tegning og grafik på Skolen for Brugskunst og blev derefter beskæftiget som tegner og maler.
Hans første tegneserie Hr. Et Eller Andets oplevelser blev offentliggjort i Primalpløk nr. 1/1985. Samme år udgav forlaget Interpresse hans album Manden der kunne undværes med manuskript af Søren Lindskrog (f.7.11.1961). I en løs, skitseagtig sort/hvid grafik - stedvis med mindelser om Hugo Pratt - fortalte de en intelligent og spændende politisk thriller.
Året efter fulgte i samme stil albummet Dr. Vogels sanatorium. Også det udspandt sig indenfor thrillerens rammer, men med stor ironisk distance til den desillusionerende historie om den gale videnskabsmand og hans trussel mod verdens befolkning.
21.8.1988 udskrev dagbladet Politiken en af sine utallige tegneseriekonkurrencer. Den 30.oktober blev Phillip Stein kåret som vinder med dagstrip'en Simple striber -en spidsfindig, "humoristisk-satirisk strip om mennesker i flimre-firsernes rastløse samfund. Der er ingen bestemte hovedpersoner. Det ene øjeblik møder vi udhajede overklasse-damer, i den næste scene et par forvirrede reserve-yuppier ved et cafébord og nogle øjeblikke senere befinder vi os på sengekanten hos det frisindede par, der - ups - har glemt alt om AIDS. Det pifter med kyniske, hårdkogte og hjerteskærende replikker fra Steins moderne mennesker. Stregen er original, enkel, træfsikker og fabelagtig velegnet til netop avistryk. Smukt, smukt, sagde den enige dommerkomite," skrev Ole Lindboe i Politiken.
Dagen efter blev sidste strip af Nikoline Werdelins intelligente strip - den tidligere konkurrencevinder - Café bragt i dagbladet, afløst 1.11.1988 af Steins Simple striber, som indtil begyndelsen af 1993 kunne læses i avisens hverdagsudgave på kultursiderne. Efter en ufrivillig pause bragte utilfredse læserreaktioner serien tilbage, men nu kun i søndagssektionen Magasinet som udvidet dobbeltstrip.
I 1993 udgav forlaget Ultima et album med et udvalgte Simple striber.
Da Gyldendal i 1992 kårede vinderen af sin konkurrence om bedste børnetegneserie, blev Phillip Stein Jönssons Max, Theodor og Arthurs eventyr henvist til 2. position efter Jonas Wagners klare vinder, den charmerende og børnesolidariske Frøken og Flyver.
Serien blev dog udgivet og foreligger i foreløbig 2 bind, Skattens forbandelse og De forbudte tæpper.
Desuden har Phillip Stein bidraget til Bogfabrikkens antologier København i 1987 og Danske fristelser i 1988.
Phillip Stein Jönsson was born in 1960. He studied drawing and graphic art at the School of Applied Art in Copenhagen and after that was occupied as an illu-strator and painter.
His first comic, Mr. One or Other’s Experiences (Hr. Et Eller Andets oplevelser) was published in Primalpløk no. 1/1985. The same year Interpresse published his album The Dispensible Man (Manden der kunne undværes), written by Søren Lindskrog (b. 1961). In a loose, sketchy style, in places reminiscent of Hugo Pratt, they tell an intelligent and exciting political thriller.
The album Dr. Vogels sanatorium appeared the following year, in the same style. This work also unfolds as a thriller, but with much ironic distance from the dark story about the mad scientist and his threat to the world’s population.
In 1988 the newspaper Politiken held one of its countless comics competitions. In October Phillip Stein was chosen as the winner with the daily strip Simple Strips (Simple striber), a subtle, "humourous, satirical strip about people in the restless society of the 1980’s. There is no main character. One moment we meet pre-tensious upper-class ladies, in the next scene a pair of confused yuppies in a café, and several moments later we find ourselves at the bedside of the free-spiritied pair who, oops, have forgotten everything about AIDS. It is overflowing with cynical, hard-boiled and heart-rending lines from Stein’s modern people. The drawing is original, simple, accurate, and perfectly suited to newspaper print. Beautiful, beautiful, said the unanimous panel of judges," wrote Ole Lindboe in Politiken.
The day after the last appearance in the newspaper of Nikoline Werdelin’s intelligent strip, previous competition winner Café, Stein’s Simple striber made its debut. It appeared in the newspaper’s daily Culture Section until the beginning of 1993. After an involuntary pause, reader dissatisfaction brought the series back, but now only in the Sunday supplement, Magasinet, as an expanded double strip. In 1993 Ultima published an album with a selection of Simple striber.
When Gyldendal chose the winner of its 1992 competition for Best Children’s Comic, Phillip Stein Jönsson’s The Adventures of Max, Theodor and Arthur (Max, Theodor og Arthurs eventyr) won second place, after Jonas Wagner’s winning series. Stein’s series was also published and is currently available in two volumes, The Treasure’s Curse (Skattens forbandelse) and The Forbidden Carpets (De forbudte tæpper).
Phillip Stein Jönsson has also contributed to Bogfabrikken’s anthologies Copenhagen (København) in 1987 and Danish Delights (Danske fristelser) in 1988.