Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

MORTEN
SCHMIDT

wpe4F.jpg (4066 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Morten Schmidt - som ikke må forveksles med den anden danske tegner, Mårdøn Smet - blev født 12.4.1948 i Virum. Han blev uddannet som folkeskolelærer og beskæftiget som sådan på Grønland. Her begyndte han 10.10.1984 at lave tegneserier for ikke at kede sig i det lange vintermørke. I dag arbejder han som lærer i Syddanmark og skaber tegneserier i fritiden.
I 1986 udkom på forlaget Interpresse resultatet af hans arbejde på Grønland, albummet Rejsen til Alabama - en god og fængslende historie om åndemaneren Imaka og matrosen Frederiks søgen i 1909 efter den danske grønlandsforsker Ejnar Mikkelsens forliste skib "Alabama". Morten Schmidt forsøger her at komme til forståelse med den grønlandske kultur og mytologi i en endnu ufærdig og vaklende tegneseriestil.
I 1987 udkom hans album om Smukke Fie, som uden hæmninger forfører sin lærer uden at ane, at det vil føre til et orgie af vold og død og en rejse, der fører fra den danske provins til Amazonas jungle. Her solidariserer Fie sig med indianerne i deres kamp mod de hvide undertrykkere.
Stilmæssigt er der en udvikling at spore fra første album, men endnu er det mere den gode historie end den grafiske teknik, der imponerer.
Morten Schmidts gennembrud som tegneserieskaber kom i 1988 med albummet Dæmonen udgivet af Bogfabrikken. Den startede som føljeton i magasinet Kulørte Sider nr.6/1987 under titlen En dæmonhistorie. Album-udgaven var en omarbejdet mere helstøbt version af denne - en foruroligende og fascinerende, stærkt erotisk kærlighedshistorie, som danner bro mellem menneskeskæbner i 1500-tallets Italien og nutidens.
Morten Schmidt betragter selv Hugo Pratt som sin største inspiration, men i Dæmonen har hans overdådige sort/hvide grafik fået en substans, som bringer mindelser om Didier Comès.
I 1989 fulgte Schmidt denne kunstneriske succes op i albummet Når en lille djævel frister, udgivet i Bogfabrikkens erotiske Fanny-serie. Dette album rummer 3 erotiske sædeskildringer, berettet som skriftemål af tre præster, som ved, de vil gå ned med "Titanic".
Morten Schmidt har desuden bidraget til Bogfabrikkens antologi Danske fristelser.
Morten Schmidt - who should not be confused with the other Danish artist, Mårdøn Smet - was born in 1948. He was educated as a grammar school teacher and taught in Greenland. He began to produce comics here in 1984 to keep from becoming bored during the long winter darkness. Today he works as a teacher in Denmark and creates comics in his free time.
In 1986 Interpresse published the result of his work in Greenland, the album The Journey to Alabama (Rejsen til Alabama). It is an absorbing story of the shaman Imaka and the sailor Frederik’s 1909 search for the "Alabama", the lost ship of the Danish Greenland explorer Ejnar Mikkelsen. In this work Morten Schmidt tries to come to an understanding of the culture and mythology of Greenland in a still unfinished and irresolute style.
In 1987 his album about Pretty Fie (Smukke Fie) was published. Fie shamelessly seduces her teacher, not suspecting that it would lead to an orgy of violence and death in a journey that leads from the Danish provinces to the Amazon Jungle. She finds solidarity here with the Indians in their struggle against the white oppressors. This work displays stylistic development since the first album, but it is still the good story more than the graphic technique that leaves an impression.
Morten Schmidt’s breakthrough as a comics creator came in 1988 with the album The Demon (Dæmonen), published by Bogfabrikken. It started appearing in installments in the magazine Pulp Pages (Kulørte Sider) no. 6/1987 under the title A Demon Story (En dæmonhistorie). The album version was a revised, more solid version of this - a disturbing and fascinating, strongly erotic love story, which builds a bridge between human destinies in the Italy of the 1500’s and of today.
Morten Schmidt regards Hugo Pratt as his greatest inspiration, and in Dæmonen he applies his black and white style to advance the epic sequence of events with as much sumptuousness and assurance as his model. At the same time, Morten Schmidt’s style has achieved a substance that is reminiscent of Didier Comès.
In 1989 Schmidt followed up this artistic success with the album When a Little Devil Tempts (Når en lille djævel frister), published in Bogfabrikken’s erotic Fanny series. This album contains three erotic descriptions of manners, related as confessions by three priests who know that they will go down with the "Titanic".
Morten Schmidt has also contributed to Bogfabrikken’s erotic anthology Danish Delights (Danske fristelser).