Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

HANS
OVESEN

wpe44.jpg (2617 bytes)

Hans Ovesen blev født i 1943. Han er uddannet som byplanarkitekt og har været beskæftiget som videnskabelig assistent på Institut for by- og landskabsplanlægning på Kunstakademiets arkitektskole i København, hvor han i 2003 har opnået titel af lektor.
Efter i 1971 at have medvirket ved tilblivelsen af den danske udgave af den beton-marxistiske, nu legendariske Demos-udgivelse Historiebogen, debuterede Hans Ovesen i 1979 som tegneserietegner med albummet Superlimen, en venstredrejet parodi på trivielle børnekrimier.
Dette album blev i 1980 fulgt af De hængtes revolution, som byggede på B. Travens roman med samme titel. Her bruges tegneserien som politisk redskab indenfor rammerne af den historiske spændingsgenre. Handlingen foregår omkring århundredskiftet og fortæller om en gruppe mexicanske daglejeres oprør mod deres rige undertrykkere.
Tegningernes sort/hvide grafik bar kraftige mindelser om Hugo Pratt.
Først i 1991 udkom Hans Ovesens næste tegneseriealbum, den velfortalte politiske thriller Mord for ord. Også her beskæftiger Ovesen sig med denne verdens undertrykte folkeslag - med velnærede og velbjergede kapitalister og deres håndlangere i skurkerollerne.
Hovedpersonen - en nysgerrig bibliotekar - har mange fællestræk med Moebius' detektiv John Difool, ligesom Ovesens velstrukturerede tegninger og tegneserieforløb har lært ikke så lidt af Moebius.
I 1993 forelå seriens 2. album, Lejemorderens ansigt - ligesom 1. album en "film noir" i mesterlig tegneserieform.
Hans Ovesen har desuden skrevet ungdomsbogen Krigerdrengen Nelo, som blev filmatiseret i 1979 under titlen Krigernes børn.
Hans Ovesen was born in 1943. He is educated as an urban planning architect and has worked as a research assistant at the Institute for City and Landscape Planning of the Art Academy’s School of Architecture in Copenhagen. In 1979 he made his debut as a comics artist, in caricatured style, with the album The Superglue (Superlimen), a left-wing oriented parody of trivial children’s crime novels.
That album was followed in 1980 by The Revolution of the Hanged (De hængtes revolution), based upon B. Traven’s novel of the same title. The comics format is used as a political tool within the framework of the historical thriller genre. The action takes place at the turn of the century and tells of a group of Mexican day-laborers, who revolt against their rich oppressors. The black and white style and angular drawing of the characters is strongly reminiscent of Hugo Pratt.
Hans Ovesen’s next comics album did not appear until 1991, the well-told political thriller Murder for Words (Mord for ord). This work also concerns the oppressed peoples of the world - with well-fed, well-heeled capitalists and their henchmen as the villains. The main character, a curious, disillusioned and adventurous librarian, has many traits in common with Moebius’ detective, John Difool. Ovesen’s well-structured drawings and plot developments have also been influenced by Moebius.
The second album in the series appeared in 1993. Like the first album, The Face of the Hired Killer (Lejemorderens ansigt) was a "film noir" in a masterly comics format.