Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

OLFAX

Divus Madsen's Museum

 

wpe4F.jpg (4945 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

www.egoland.dk

Ivar Gjørup - kendt under tegnerpseudonymet Olfax - blev født 22.9.1945 i Vig i Odsherred. Familien flyttede dog snart til Jylland, og i 1964 tog han nysproglig studentereksamen ved Randers Statsskole. Samme år begyndte Gjørup at studere græsk og latin ved Aarhus Universitet, hvor han blev færdig som cand.mag. i 1977.
I disse år var han desuden redaktør af og tegner ved universitetets studenterblad, Montanus. Det skaffede ham flere illustrationsopgaver efter 1977, hvilket fik ham til at satse på en fremtid med at skrive og tegne.
Vinteren 1983-84 udviklede han sin tegneserie Egoland. Denne spidsfindige humorstrip debuterede 24.8.1984 i dagbladet Information. I december 1986 flyttede den imidlertid til Politiken, hvor den afløste Felix. Senere flyttede den fra tegneseriesiden til side 2 blandt det politiske stof, selv om den i modsætning til en strip som Trudeaus Doonesbury ikke virker umiddelbart politisk. Spidsfindighederne i Egoland er alment menneskelige.
Egoland er i sit udgangspunkt en metaserie. Hovedpersonen Divus Madsen, exam.gud, er klar over sin status som tegneseriefigur. Han ved også, at uden ham ville Egoland ikke eksistere og fører sig derfor frem som verdens skaber. Derfor placeres han i et galehus til observation for storhedsvanvid i selskab med bl.a. klarsynede Sandra og Kurt, der føler sig evigt forfulgt af avisernes pessimistiske overskrifter. Med dette som udgangspunkt filosoferes Olfax over menneskelig galskab i alle afskygninger. Han gør Egoland til en absurd afspejling af virkeligheden gennem daglige, spidsfindige pointer, som kædes sammen i lange episke forløb, som ud over alvoren bag løjerne også giver plads for slapstick-humor og befriende, vandede vittigheder.
I modsætning til andre tegneserier indenfor den spidsfindige genre udvikler Egoland sig til stadighed indenfor sit klart afgrænsede og definerede univers. Med sin udtryksfulde streg og indhold præget af genial humor og original iderigdom placerer den sig på linie med genrens mesterværker, bl.a. Pogo og Krazy Kat.
Samtidig med arbejdet på Egoland har Olfax i perioden 1987-89 leveret den satiriske strip På kryds og tværs til Aarhus Amts medarbejderblad På tværs.
Fra 11. august 1988 til sommeren 1990 gjorde han sig i strip'en Livets skole lystig over forholdene i den danske folkeskole i Danmarks Lærerforenings tidsskrift Folkeskolen.
Desuden blev hans tegneserie på 4 sider, Hulebilledet, baseret på Platon bragt i Gyldendals magasin Fredag i 1988, og i et jubilæumstillæg til tidsskriftet Gymnasieskolen maj 1990 blev hans tegneserie på seks sider, Det fordømte efterår, publiceret.
I 1989 blev Divus Madsen kåret som årets tegneseriefigur af foreningen Danske Tegneserieskabere.
I øvrigt har Ivar Gjørup udfærdiget flere lærebøger i latin, og han har været med i tidligere undervisningsminister Bertel Haarders udvalg for filosofi i gymnasiet i forbindelse med reformen af samme.

Litt.: Inger Holst: Den tragiske komedie (i: Information 980116). Inger Holst: Galskabens teologi (i: Information 9602??). Inger Holst: Latinlærer på Mælkevejen (i: Levende billeder marts/1990).

 

Ivar Gjørup, known under the pseudonym Olfax, was born in 1945. He taught Latin and Classical Civilization at a local gymnasium, and was for several years the editor and artist of the University’s students newspaper. That resulted in more illustration assignments after 1977, which made him decide on a future in writing and drawing.
In the winter of 1983-84 he developed his comic strip Egoland. This subtle strip made its debut in August 1984 in the daily newspaper Information. In December 1986 it moved, however, to the larger Copenhagen newspaper, Politiken, where it replaced Felix. It later moved from the comics page to page 2 among the political material and in May 1994, with its cunning political and everyday human commentary, it found a natural place on the editorial page.
The background of Egoland is a metaseries. The main character Divus Madsen, graduated from the School of Divinities, knows that without him there would be no Egoland: He sees himself as the God and Creator of the world that meets us in his daily strip. That is why he is placed under observation in a madhouse for megalomania, struggling against rational science, psychiatrists and therapists trying to cure him. With him we find, among others, clear-sighted Sandra, suffering from depression, and the paranoid Kurt, who believes he receives hate-mail every day - that’s the daily newspaper. Against this background, Olfax philosophizes over human madness in all its nuances. He makes Egoland into an absurd mirror of reality through day-to-day subtle points which link up in long epic sequences, combining seriousness and slapstick humour, corny jokes and crazy puns.
In contrast to other comics of the subtle genre, Egoland continues to unfold within the borders of its clearly defined universe. Thus Divus and Sandra are now married, and their daughter Gaia was born on December 24, 1988. Gaia now has a central role in the action.
A few years ago Olfax allowed himself to kill off Kurt as a comment on the ongoing insanity of civil war in former Yugoslavia. Even though he was one of the series’ most loved characters, the artist has not given in to the temptation to let Kurt reappear. With sure, expressive lines and a content characterized by genial humour and originality of ideas, Egoland has a place alongside the genre’s masterworks, such as Walt Kelly’s Pogo and George Herriman’s Krazy Kat.
In 1989 Divus Madsen was named Comics Character of the year by the Association of Danish Comic Book Artists and in 1990 Egoland was named Best Comic Story of the year.
Besides his work on Egoland, Ivar Gjørup has done illustrations and sequential comics art for Danish newspapers and magazines, and he has written children’s plays and books as well as Latin textbooks.