Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

LASSE
HOLM

wpe43.jpg (2786 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Lasse Holm blev født i 1968. Allerede som 13-årig undfangede han ideen til sin tegneserie Jakob og Diana, men han måtte dog vente indtil foråret 1986 med at se den første episode, Terroristerne på tryk i Aarhus-, Alborg- og Fyens Stiftstidene, hvor den igennem et år blev bragt som ugentlig føljeton. Derefter udkom den i 1987 som album udgivet af forlaget Carlsen.
"Jakob er en rask ung mand på vej mod de 20. Han har et problem. Hans far er temmelig velhavende. Diana er en rask ung kvinde i samme alder. Hendes problem er, at hun er på bistanden. De to finder sammen, og en masse sker."
Med dette som udgangspunkt har Lasse Holm indtil videre produceret 3 album med Jakob og Diana. Terroristerne og Græsk intermezzo, som begge er i farver, samt det sort/hvide Den blå sten. Alle er de præget af en endnu usikker streg, men udført af en tegner med umiskendeligt talent for at berette spændingshistorier med politisk indhold.
Tegnestilen er inspireret af Hergés "ligne claire", men Lasse Holms anvendelse af tegneserievirkemidler i øvrigt vidner om, at han kan sine fransk/belgiske tegneserieklassikere, bl.a. Tibet og Jean Graton.
Indtil han i 1993 startede en 2-årig uddannelse på Den Grafiske Højskole i København, var Lasse Holm medlem af tegnestuefællesskabet Gimle. Her var han 1990-91 beskæftiget med historier, scribbles og lay out til Anders And & Co.
I 1993 begyndte han at levere pornografiske tegneserier til månedsbladet Express. Xtra.
I 1994 havde han det pornografiske album Erotik, tak klar til udgivelse hos Ultima. Projektet blev dog midlertidigt skrinlagt, da forlaget lukkede. Disse arbejde udviklede ham som tegner, fordi de tvang ham til at tegne croquis.
I 1996 blev Erotik, tak udgivet af forlaget Fahrenheit.
Også som farvelægger har Lasse Holm gjort sig gældende. Således har han farvelagt andet album i den svenske tegneserie Gustav Vasa, ligesom han har taget sig af farverne i Ingo Miltons middelalderserie Mester Lucifer. Sidstnævnte blev udgivet efteråret 1996.
I 1992 gik Lasse Holm i gang med at udvikle et tegneserieprojekt, som han gav arbejdstitlen Den forpuppede mand. Det lå imidlertid stille, indtil han afsluttede Den Grafiske Højskole i 1995. Nu er han vendt tilbage til dette projekt, samtidig med at han arbejder indenfor reklamebranchen. I 1998 udkom første bind, Puppen, af planlagte tre.
I anledning af Dansk Blindebiblioteks 50 års jubilæum udkom en særlig jubilæumshilsen, Lasse Holms Punktskriftmysteriet - et tegneseriealbum med tegneserien i forskellige elektroniske udgaver på tilhørende Cd-rom.
Lasse Holm was born in 1968. Already at the age of 13 he conceived the idea for his comic Jakob og Diana (Jacob and Diana), but he had to wait until Spring, 1986 to see the first episode, Terroristerne (The Terrorists), in print. It appeared in the Aarhus-, Aalborg-, and Fyens Stiftstidene newspapers, where it was serialized for one year. In 1987 it was published as an album by the Carlsen publishers.
"Jacob is a healthy young man approaching 20. He has a problem. His father is quite wealthy. Diana is a healthy young woman of the same age. Her problem is that she is on welfare. The two find each other, and a lot happens."
From that starting point, Lasse Holm has so far produced three albums with Jacob og Diana - Terroristerne and Græsk intermezzo (Greek Intermezzo), which are in color, and the black and white De blå sten (The Blue Stone). All are characterized by a still-unpolished style, but executed by an artist with an unmistakable talent for relating political thrillers. The drawing style is inspired by Hergé’s "ligne claire", but Lasse Holm’s use of the comics medium also shows the influence of the French/Belgian classics, such as Tibet and Jean Graton.
Until 1993, when he started a 2-year education at the College of Graphic Art in Copenhagen, Lasse Holm was a member of the Gimle studio cooperative. From 1990-91 he worked here on stories, scribbles and layouts for Donald Duck and Co.
In 1993 he began to produce pornographic comics for the monthly magazine Express Xtra. In 1996 his pornographic album Erotik, tak was published by Fahrenheit. The work furthered his development as an artist, because it forced him to study figure drawing.
Lasse Holm has also made himself available as a coloring artist. He colored the second album in the Swedish series Gustav Vasa, and he has taken on the coloring for Ingo Milton’s medieval series, Mester Lucifer (Master Lucifer).
In 1992 Lasse Holm began to develop a comics project, which he gave the working title Den forpuppede mand (The Man in the Cocoon). He put it aside until finishing his studies at the College of Graphic Art in 1995. Now he has returned to this project, while also doing work in the advertising field. The first book of three, Puppen, was published in 1998.