Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

ERIK HJORTH
NIELSEN

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.litteraturnet.dk/

http://www.bibliografi.dk/liljensoe_jorgen.htm

Den danske illustrator og forfatter Erik Hjorth Nielsen blev født den 13.7.1937. 1956-59 blev han uddannet på Kunstakademiets malerskole i København og gik derefter på samme akademis Grafiske skole indtil 1961. Efter cand. mag. eksamen underviste han nogle år seminarielærer, hvorefter han bosatte sig i Brasilien et par år i starten af 70erne. Her tegnede han bl.a. til et børneblad.
Ved hjemkomsten til Danmark begyndte Erik Hjorth Nielsen at arbejde som illustrator. I dag har han illustreret over 100 bøger for børn og unge. Blandt hans bedste illustrationer er flere sagagendigtninger samt en lang række børnebilledbøger, som han både har forfattet og tegnet - bl.a. den flotte billedfortælling Robin Hood.
Siden barndommen har Erik Hjorth Nielsen været fascineret af tegneserier. Indtil konfirmationsalderen lavede han selv massevis af tegneserier, og som nogle af sine forbilleder fra barndommen nævner han Hal Foster og Burne Hogarth. Han mener selv, at han i sine arbejder i dag viderefører deres realisme og dynamik.
I 1988 udkom Erik Hjorth Nielsens indtil videre eneste tegneseriealbum, Hvid & sort som mælk & blod.
Historien bygger på Asbjørnsen og Moes version af det gamle norske folkeeventyr Følgesvenden, men Erik Hjorth Nielsen fortæller med en saft og kraft, sådan som man fortalte eventyr, før moralisterne og folkemindesamlerne kom til og skar alt det uartige væk.
Derfor er hans version ikke blot en flot sort/hvid tegneseriegenfortælling præget af mørk og brutal middelalder og stemningsmættede gråtone-skraveringer. Resultatet er en stærkt erotisk men også humoristisk gendigtning, hvor kække bondepiger, virile trolde, ublufærdige hekse og dystre grundfjeld strutter af livskraft og kødelige lyster.
Albummets bagsidetekst lyder: "Der var engang en bondeknøs, der drømte om at blive gift med en rigtig prinsesse. Og så drog han ud i verden for at finde hende. Hun skulle være hvid og rød som mælk og blod og så rig, at der ingen ende var på det. Han rejste langt. Ja længere end langt. Men da han endelig fandt sin prinsesse, fandt han også ud af, at blod ikke altid er rødt..."
For prinsesses var besat af en trold. En sådan besættelse tolker Hjorth Nielsen med glimt i øjet som en sexuel besættelse og tager konsekvensen af det med et stykke fremragende tegneseriepornografi som resultat.
På Det danske tegneseriekonvent i 1989 valgte kollegerne Hvis & sort som mælk & blod som årets bedst tegnede album. I 1988 modtog Erik Hjorth Nielsen Kulturministeriets illustratorpris.
The Danish illustrator and author Erik Hjorth Nielsen was born in 1937. From 1956-59 he completed an education at the painting school of the Art Academy in Copenhagen, and after that he attended the academy’s School of Graphic Arts until 1961. He earned a Master’s degree and taught in a teacher’s college for a few years, then moved to Brasil in the early 1970’s and lived there for two years. Here he did illustrations for children’s magazines, among other work.
Upon his return to Denmark, Erik Hjorth Nielsen began to work as an illustrator. By now he has illustrated more than 100 books for children and teenagers. Among his best illustrations are several retelling of the Sagas, as well as many children’s picture books which he has both written and illustrated.
Erik Hjorth Nielsen had been fascinated by comics since childhood. Until confirmation age he created many comics, and he names Hal Foster and Burne Hogarth as two of his models from childhood. He considers his present work to be a continuation of their realism and dynamism.
Erik Hjorth Nielsen’s only comics album to date appeared in 1988, Hvid & sort som mælk & blod (White & Black as Milk & Blood). The story builds upon Asbjørnsen and Moe’s version of the old Norwegian folktale, Følgesvenden (The Travelling Companion). Erik Hjorth Nielsen tells the story with the vitality with which folk tales were told before the moralists and folklorists cut out all the naughty bits.
Therefore, his version is more than a fine black and white comics story characterized by a dark and brutal medieval setting and atmospheric gray-tone hatching. The result is a highly erotic but also humourous retelling, where spirited peasant girls, virile trolls, shameless witches and gloomy bedrocks are bursting with vitality and carnal desire.
The album’s back cover text reads, "There was once a young peasant who dreamed of marrying a real princess. And so he went out into the world to find her. She should be white and red as milk and blood, and so rich that there was no end to it. He traveled far and wide. But when he finally found his princess, he also found out that blood is not always red." For the princess was possessed by a troll. Hjorth Nielsen, with tongue in cheek, interprets such a possession as a sexual obsession and consequently produces an outstanding work of comics pornography.
At the Danish Comics Convention of 1989, Hjorth Nielsen’s colleagues chose Hvid & sort som mælk & blod as the best-drawn comic of the year.