Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

KARSTEN
HANSEN

wpe26.jpg (5813 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Karsten Hansen blev født i 1949. Han fik en uddannelse på Skolen for Brugskunst i København og var derefter i flere år beskæftiget som tilrettelægger og tegnestuechef på bogforlaget Winther.
Her udkom også hans første tegneseriealbum, 48 sider, i 1981. Det blev i 1984 efterfulgt af albummet Firserfars.
Begge album indeholdt stærkt karikerede tegneserieforløb spækket med udtryksfuld mimik og kropssprog - anvendt til formidling af barsk satire over og besk humoristiske pointer om det moderne forbruger- og karrieresamfund og tidens trends.
I 1987 fulgte albummet Stille og roligt fra Serieforlaget - stadig lige barsk og besk i satire og pointer, men også udtryk for, at Karsten Hansen nu havde fundet sig til rette i en personlig tegnestil, som havde hentet inspiration hos franske satirikere som Bretecher og Wolinski.
Denne stil blev videreført i Firserfars, der startede som daglig strip i dagbladet B.T. i midten af 1989, og som meget passende i 1990 skiftede titel til Halvfemserfars. For som tidligere var det til enhver tid de fremherskende trends, der blev hudflettet af Karsten Hansens barske pen.
Mere blid var han i serien Henne om hjørnet.
I 1987 udskrev dagbladet Ekstrabladet en tegneseriekonkurrence. Vinderen blev Claus Madsen med den spidsfindige strip Junior. 2. præmien gik til humorstrip'en Henne om hjørnet, som fortalte pudsige pointer fra et hyggeligt dansk værtshusmiljø. Hovedtegneren var Torben Osted med assistance fra Henning Christensen og Karsten Hansen. Både Junior og Henne om hjørnet fik kort efter plads på dagbladets tegneseriesider. Kun sidstnævnte viste sig at være levedygtig i det lange løb. Den fortsatte i avisen i 3 år.
1986-88 medvirkede Karsten Hansen desuden i Serieforlagets humorhæfte Lilla Gorilla. Siden 1992 har han været bidragyder til det årlige danske satirehæfte Svikmøllen.
I april 1993 blev han belønnet med den danske tegneseriepris Ping for året 1992.
Karsten Hansen was born in 1949. He graduated from the School of Applied Art in Copenhagen and after that was employed for several years as a layout artist and studio manager for the book publisher Winther.
His first comics album, 48 sider (48 pages), was published there in 1981. In 1984 it was followed by the album Firsefars (Minced Eighties). Both albums contain highly caricatured plots bristling with expressive gestures and body language - used to relate biting satire and bitterly humourous points about the modern consumer-and career society and the trends of the times.
The album Stille og roligt (Easy Does It) followed in 1987, published by Serieforlaget. It was just as biting and bitter in satire and punchlines, but it was also an indication that Karsten Hansen had found his own personal style, drawing inspiration from French satirists like Bretecher and Wolinski.
This style was continued in Firsefars, which started as a daily strip in the newspaper B.T. in mid-1989, and which appropriately changed title in 1990 to Halvfemserfars (Minced Nineties). As before, it was the dominant trends that were always the object of attack by Karsten Hansen’s satirical pen. He was kinder in the series Henne om hjørnet (Down by the Corner).
In 1987 the daily newspaper Ekstrabladet held a comics competition. The winner was Claus Madsen with the clever strip Junior. Second place went to the comic strip Henne om hjørnet, which related droll punchlines from a cosy Danish pub setting. The main artist was Torben Osted, with assistance from Henning Christensen and Karsten Hansen. Shortly after the competition, both Junior and Henne om hjørnet found a place on the newspaper’s comics page. Only the latter proved to be viable in the long run, and it continued in the newspaper for three years.
From 1986-88 Karsten Hansen collaborated on Serieforlaget’s humour comic book Lilla Gorilla (Purple Gorilla). Since 1992 he has been a contributor to the annual Danish satire comic book Svikmøllen. In April, 1993 he was awarded the Danish comics award Ping for the year 1992.