Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

CARSTEN
GRAABÆK

wpe27.jpg (4455 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Carsten Graabæk blev født i 1947 i Aal Sogn ved Varde. I 1975 tog han skoleembedseksamen i engelsk og dansk ved Aarhus Universitet, og 1973-82 underviste han i engelsk på forskellige læreanstalter. 1976-81 var han desuden beskæftiget med litterære montager, musikprogrammer og underholdning for dansk radio og TV.
I 1982 sendte Graabæk en fortsat tegneserie med titlen Aftenlandet til pressebureauet P.I.B. i København. Her så redaktøren Paul Schiøtt straks mulighederne i Graabæks arbejde og foreslog, at omarbejde serien til afsluttede dagstrips. Det gik Carsten Graabæk med til, så fra 1983 markedsførte P.I.B med stor succes Statsministeren til den ganske verden.
Efter 2000 har Carsten Graabæk selv stået for denne markedsføring.
I B.T. gik serien først under titlen Som landet ligger, mens den ugentlige farvelagte dobbeltstrip i Billedbladet hed Her går det godt. I Sverige kaldes den De fyras gäng og Excellencen - i Holland Excellencie. I Storbritanien hedder den No, Minister og i USA The Kingdom.
I Statsministeren, som den nu hedder i Danmark, satiriserer Graabæk intelligent over de besluttende myndigheder og deres uformåen i et gennemsnitligt, moderne europæisk demokrati. For at gøre satiren slagkraftig og overskuelig er persongalleriet indsnævret til det mindst mulige: statsministeren, departementchefen, dronningen, rengøringskonen, biskoppen, generalen og TV-intervieweren - samt et par for forståelsen nødvendige, skiftende bipersoner.
Indtil 2003 er der udkommet 19 samlinger af Statsministeren. De første udgivet af forlagene Carlsen, Ultima og Bogfabrikken i nævnte rækkefølge, mens Hovedland har taget sig af de senere.
I Søndags B.T. nr. 26/1984 debuterede Graabæks farvelagte dobbeltstrip Mig og mor. Her har han forladt den direkte satire til fordel for et mor/barn-forhold og de barokke og morsomme situationer, der kan komme ud af et sådant. Også denne har ladet sig eksportere til udlandet, bl.a. til det amerikanske marked.
Ud over diverse illustrationsopgaver har Graabæk siden 1985 haft afsluttede, politisk satiriske tegneserieforløb om den siddende, danske regering i årshæftet Blæksprutten.
I en årrække fra 1984 har hans satiriske "fag"-strip Magistre været bragt i Magisterbladet. Her hudfletter han forholdene i den akademiske verden.
I 1990 blev Carsten Graabæk tildelt den danske tegneseriepris, Ping, bl.a. for sit arbejde på Statsministeren. Prisen blev meget passende overrakt af den danske statsminister Poul Schlüter.
Carsten Graabæk was born in 1947. In 1975 he received a Masters degree in English and Danish at Aarhus University, and from 1973-82 he taught English at various schools. From 1976-81 he was also occupied with literary and music programs and entertainment for Danish radio and TV.
In 1982 Graabæk sent a continuing comic strip with the title Aftenlandet (The Occident) to the press agency P.I.B in Copenhagen. The editors Paul Schiøtt and Per Sanderhage immediately saw the possibilities in Graabæk’s work and proposed reworking the series into self-contained daily strips. Carsten Graabæk did just that, and since 1983 PIB Copenhagen (and now Graabæk himself) has marketed Statsministeren (No, Minister or The Kingdom) to the entire world.
In Statsministeren, Graabæk cleverly satirizes the powers that be, and their ineptitude, in a typical modern European democracy. To make the satire hard-hitting and clear, the cast of characters is limited to the fewest number possible: the prime minister, the department head, the queen, the cleaning lady, the bishop, the general and the TV journalist, with the occasional supporting character.
Graabæk’s color double-strip Mig og mor (Kenny and Sue) made its debut in 1984. In this work he abandons direct satire in favor of the mother/child relationship and the strange and humourous situations that can result. Kenny and Sue has also been exported, appearing in, among others, the American market.
Apart from various illustration assignments, Graabæk has produced political comic strips satirizing the sitting Danish government in the yearly comic book Blæksprutten The Octopus) since 1985. In 1990 Carsten Graabæk won the Danish comics award "Ping" for, among others, his work on Statsministeren. Most appropriately, the award was presented by the then Danish Prime Minister Poul Schlüter.