Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

LARS
DAHL

wpe26.jpg (5344 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

Lars Dahl blev født i 1957. Han er udannet som datalog ved Århus Universitet og er nu ansat som konsulent ved Tele Danmark EDB.
Lars Dahl begyndte at tegne serier allerede i 1973, og i 1976 debuterede han som tegneserietegner i Interpresses Seriemagasinet med den humoristiske strip Kaa - den skøre slange. Derefter optrådte han i forskellige amatørfanzines, hvor han forsøgte sig i en mere realistisk stil. Bl.a. bidrog han til Hård kost, Dannebroget og På stribe.
I 1983 startede Lars Dahl sammen med Mogens Gårdsmann og Torsten Overgaard tegneserieværkstedet Hjelm Påbudt i Århus. Her blev bl.a. pubertetssatiren Sweet Love til - publiceret i Kulørte sider i 1987. Blyantsskitser og rentegning stod Lars Dahl selv for, men manuskriptet var blevet til i samarbejde med Mogens Gårdsmann.
Efter opløsningen af Hjelm Påbudt bestemte Dahl og Gårdsmann sig i 1987 for at gå i gang med sørøverserien Kystens brødre, men da de var uenige om tegnestilen, ophørte det egentlige samarbejde efter 5 sider.
Lars Dahl brugte dereftert 5 år på historiens ialt 46 sider - dog stadig med ideer og inspiration fra Gårdsmann - og i 1994 udkom den langt om længe som album.
Kystens brødre beretter en fængslende historie om den danske skibsdreng Per, som i 1700-tallet skylles over bord fra et handelsskib og samles op at caraibiske sørøvere, hvis sammenhold han derefter oplever på godt og ondt. Undervejs modnes drengen Per, og da manden Per mod albummets slutning undslipper de spanske myndigheders grusomme behandling af sørøverne, er der lagt op til en spændende fortsættelse.
Lars Dahls tegnestil virker umiddelbart brutal og uskøn, men man kommer ikke uden om, at den sort/hvide grafik formidler historien godt uden at nå de store dybder i personskildringen. Men Lars Dahls ærinde har da også tydeligt været at skabe en sørøverserie i den gode gamle tradition, som vi kender den fra Barbe Rouge og Classics Illustrated. Og det ærinde har han udført godt.
Lars Dahl was born in 1957. He earned a degree in computer science at Århus University and is now employed as a consultant with Tele Danmark A/S.
Lars Dahl began drawing comics in 1973 and in 1976 made his debut as a comics artist in Interpresse’s Seriemagasinet with the comic stripKaa - den skøre slange (Kaa - the Crazy Snake). After that he appeared in different amateur fanzines, such as Hård kost (Hard to Swallow), Dannebroget (The Danish Flag), and Knulp, where he tried out a more realistic style.
In 1983 Lars Dahl joined with Mogens Gårdsmann and Torsten Overgaard to establish the comics workshop "Hjelm Påbudt" (Hardhat Area) in Århus. The satire of puberty, Sweet Love, was produced here, and published in Kulørte sider (Pulp Pages) in 1987. Lars Dahl executed the pencil sketches and inking, and the manuscript was written by Mogens Gårdsmann.
After the dissolution of "Hjelm Påbudt" in 1987, Dahl and Gårdsmann decided to work together on the pirate series Kystens brødre (The Brothers of the Coast). However, they could not agree on the drawing style, so their collaboration ended after five pages. Lars Dahl continued for the next five years on the story’s total of 46 pages, still receiving ideas and inspiration from Gårdsmann. In 1994 it finally appeared as an album.
The Brothers of the Coast tells a gripping story about the Danish boy Per on a merchant ship in the 1700’s. He is washed overboard and rescued by Caribbean pirates, whose solidarity he later experiences for better or worse. Per grows up along the way and when, as a man, he escapes the Spanish authorities’ cruel treatment of pirates, the stage is set for an exciting sequel.
Lars Dahl’s drawing style seems at first brutal and inelegant, and there is no denying that the black and white style does justice to the story without achieving great depth in the depiction of the characters. But Lars Dahl’s goal has clearly been to create a pirate series in the good old tradition of Barbe Rouge and Classics Illustrated. And he has achieved that goal.