Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

OLE COMOLL
CHRISTENSEN

wpe3B.jpg (5109 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.comoll.com/

www.titlevision.dk/dimdet.htm

http://www.gimlestudio.dk/

Ole Comoll Christensen blev født i 1964 og lod sig uddanne til læge. Sideløbende med denne uddannelse arbejdede han indenfor den danske tegnefilm-produktion i København som story board-tegner og var i en periode beskæftiget som layout/special effect animator i Berlin. Desuden leverede han illustrationer til børnebøger og magasiner, ligesom man også har kunnet læse korte tegneseriebidrag fra hans hånd i de danske fanzines Fahrenheit og Achtung.
I 1991 debuterede han som professionel tegneserietegner med 1. maj mysteriet, første album i serien Dimensionsdetektiven - tegnet i meget stilsikker "new wave"-tradition.
Udgangspunktet for Dimensionsdetektiven er "hvad-nu-hvis?"-ideen kombineret med eksistensen af parallele dimensioner: vores nutidige/en verden, hvor Hitler har vundet 2.verdenskrig/et Danmark, hvor Kommunistpartiet - ikke Socialdemokratiet - har været ved magten siden 20erne.
Det giver i rigt mål Ole Comoll mulighed for i forhold til nutidige miljøer at arbejde underfundigt med bygnings- og indretningsstilarter. Og det giver ham mulighed for at placere den afdøde danske statsminister Stauning - den socialdemokratiske leder i 20rne, 30rne og 40rne - i et masulæum midt på Rådhuspladsen i København.
Historien bringer den nutidige danske detektiv Clement Skunk-Petersen i kontakt med flere parallel-dimensioner og dobbeltgængere og sætter ham i gang med at opklare et mord på sig selv - begået af ham selv!
Forfatteren til den intelligente og underholdende serie - hvis andet album, Den anden præsident udkom i 1993, og tredie album, Det tredje øje, i 2001 - er Niels Søndergaard. Sammen med Ole Comoll Christensen modtog han i 1993 "Ping"-prisen for Dimensionsdetektiven.
I 1999 udkom Ole Comoll Christensens Udsondringer, hos Bogfabrikken/Fahrenheit - et album fyldt med sort/hvid tegneserier i en mere umiddelbar og rå stil, end den, der kendetegner Dimensionsdetektiven.
Til manuskript af Michael Valeur tegnede Ole Comoll i 1998 den interaktive roadmovie Englen, udgivet på Cd-rom i 1999 af Deadline Multimedia. Den blev senere efterfulgt af endnu en Cd-rom fra samme team, Giften, der udspiller sig i byen/på planeten Cross Town.
Ole Comoll Christensen was born in 1964 and completed his education as a Doctor of Medicine. While a medical student, he did work on the side in Danish animated film production in Copenhagen as a storyboard artist, and for a time was employed as a layouter in Berlin. He also created illustrations for Danish and Swedish children’s books and magazines, as well as short comic strips for the Danish fanzines Fahrenheit and Achtung, Slovenian Strip Burger and Dutch Zone 5300. Presently Ole Comoll also works free-lance with translation for tv.
In 1991 he made his debut as a professional comic book artist with 1. maj mysteriet (Mayday Mystery), the first album in the series Dimensionsdetektiven (The Dimensional Detective) - drawn with a sure touch in "new wave" tradition. The starting point for the Dimensional Detective is the "what if?" idea, combined with the existence of parallel dimensions: our present/a world where Hitler has won the Second World War/a Denmark where the Communist Party, not the Social Democrats, has been in power since the 1920’s. This gives Ole Comoll plenty of opportunity to present today’s environment with subtle changes in building and interior design style. And it also gives him the chance to place the deceased Danish Prime Minister Stauning, the Social Democratic leader of the 20’s, 30’s and 40’s, in a mausoleum in the middle of City Hall Square in Copenhagen. The story brings the contemporary Danish detective Clement Skunk-Petersen in contact with many parallel dimensions and doubles and starts him unravelling his own murder - committed by himself!
The author of the intelligent and entertaining series, whose second album, Den anden præsident (The Second President) appeared in 1993, and third album, Det tredje øje, in 2001, is Niels Søndergaard. He shared the 1993 "Ping" award with Ole Comoll Christensen for The Dimensional Detective.
Comoll has also worked on two Cd-roms for
Deadline Multimedia, The Angel and The Poison.