Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

 

Gørlev den 8. august 2000

PRESSEMEDDELELSE!

TEGNESERIEMUSEET
I GØRLEV ER SNART HISTORIE!!!

Igennem de 7 år, Tegneseriemuseet i Danmark har eksisteret, er jeg tit i Gørlev og tilstødende kommuner blevet mødt af bemærkningen: "Det er også for dårligt, vi ikke har besøgt Tegneseriemuseet!"
Nu er der jo ingen, der siger, man absolut skal besøge et museum, fordi det ligger i nærheden af bopælen, men jeg har besvaret ovenstående med: "Det kan nås endnu! Museet ligger der også til næste år!"
Det har jeg nu sagt for sidste gang, for det er ikke længere tilfældet. Søndag den 6. august i år havde Tegneseriemuseet sin sidste officielle åbningsdag efter en særdeles velbesøgt sæson. Allersidste chance for at besøge og opleve museet i sin nuværende skikkelse bliver derefter lørdag den 26. august, hvor museet under Gørlev Kulturnat holdes åbent kl. 19.00-23.00 for gæster med gyldigt adgangstegn - dvs. kulturnatbadge.
Derefter går museet i hi på ubestemt tid på adressen Fjorddalsvej 3 i Kalundborg.
Det betyder ikke, at Tegneseriemuseet i Danmark nedlægges. Det vil fortsat eksistere som arkivsamling, som informationscenter, som såkaldt cybermuseum på adressen http://www.kulturnetvestsj.dk/tegneseriemuseet.dk
(red.: ophørt 30.11.2000) og som udgiver af forskningsmateriale til belysning af tegneseriernes historie og udtryk.
Planen er også at arrangere en større temaudstilling med udgangspunkt i museets samlinger en gang om året med start på Gørlev Bibliotek i turistsæsonen - dvs. fra 1. til 31. juli - og derefter som tilbud til andre biblioteker i overkommelig afstand fra adressen i Kalundborg.
På længere sigt er det håbet at museet kan tilknyttes en institution, som kan være med til at sikre de omfattende samlingers videre beståen. De 8 sæsoner, hvor museet har været tilgængeligt for publikum i Gørlev, har på mange måder vist, at der er behov og interesse for et museum med denne specielle indfaldsvinkel til vores kulturelle arv.
Familier, tegneseriesamlere, skoleelever, studerende på alle niveauer - lidt mere end 10.000 personer i alle aldre og af flere nationaliteter - har besøgt museet, mens andre kulturhistoriske museer, biblioteker, forlag m.v. har henvendt sig telefonisk med spørgsmål eller bedt om assistance i form af udstillingsbidrag, artikler eller foredrag. Samtidig har museets faste og skiftende udstillinger på Kirkevangen i Gørlev skullet tilrettelægges, ændres og vedligeholdes.
Tegneseriemuseet rummer kort og godt fuldtidsarbejde til en og måske flere personer. Derfor bør det på længere sigt tilknyttes en institution, som kan stille både økonomi og arbejdskraft til rådighed.
Museet har siden åbningen den 26. juni 1993 mødt megen velvilje fra lokalområdet. Den velvilje vil jeg her benytte lejligheden til at takke for. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for de mange donationer til museet, som har suppleret samlingerne på væsentlige områder, og som er med til at gøre denne del af vores kulturarv mere synlig. Hvor de ender, er endnu uvist, men et er sikkert: der vil i de kommende år blive arbejdet på, at Tegneseriemuseet samlinger på et tidspunkt overgår udelt til en offentlig institution.

Med venlig hilsen

Anders Hjorth-Jørgensen