Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

DANISH
COMICS ARTIST

INGVAR

Axel Ingvar Johansen, født 1908, var egentlig bankuddannet. En  stor del af sin fynske barndom tilbragte han med at tegne, og på trods af bankuddannelsen arbejdede han ihærdigt på at blive bladtegner i Odense. Men ingen af hans tegninger fandt nåde for de fynske redaktørers kritiske blikke.
Men Ingvar troede på sig selv, og da en stak af hans prøvetegninger endnu en gang lå til returnering på Politiken's redaktion, fik chefredaktøren, Valdemar Koppel, øje på dem. Han spurgte sig for om tegneren og sendte derefter bud efter Ingvar  med tilbud om ansættelse.
Ingvars første tegninger i Politiken finder man i 1928. Det drejer sig om små vignetter, kommentarer til diverse aktuelle begivenheder bragt ned på Ingvars jordnære, humoristiske plan.
Helt frem til sin død i 1950 beskæftigede Ingvar sig med at udføre disse små vignetter - først til Politiken og senere til Berlingske Tidende.
I 1930 gav Valdemar Koppel imidlertid Ingvar ideen til en tegneserie. Flere af hans vignetter havde allerede i 1929 form som tegneserier, men I Magasin Madsen, som dukkede op som hverdagsstrip i Politiken den 28. marts 1930, blev Ingvars første serie. Den eksisterede i 19 år.
Magasin Madsen, som den snart blev døbt, fortalte indtil sidste strip den 21. juni 1949 avisens læsere om de små, pudsige hændelser, som de ansatte i konfektionsmagasinet - fra direktøren og hans familie til piccoloen - dagligt kom ud for.
Den 24. december 1933 fulgte Ingvars første søndagsserie - oven i  købet i farver. I Magasinet under overskriften Ingvars børneside fandt man en hel side med Prins Pilfinger. Også den eksisterede indtil juni 1949 - en del af tiden dog "kun" som halvside og hveranden søndag. Den præsenterede modsat Magasin Madsen sin tegner fra den mere anarkistiske side. For prinsen stod næppe tilbage for sine amerikanske forbilleder, Knold og Tot.
Ingvars sidste serie til Politiken startede den 10. februar 1935. Det drejer sig om hverdagsstrip'en Tjavs - en terriers dagbog, tegneserien om den lille terrier med de såre dagligdags problemer - igen set gennem humoristens briller.
Udover disse frembragte Ingvar en række småserier til Politiken i starten af 30'erne, bl.a. Ole Uglespil til Magasinet i 1930 og I radioens århundrede til Politikens Radio i 1931.
I juni 1949 skiftede Ingvar job. Han gik kort og godt over til konkurrenten Berlingske Tidende, hvortil han fra den 3. juli  indtil den 25. april 1950 frembragte sin sidste større tegneserie, hverdagsserien Stumpe, samtidig med at han kørte videre med Tjavs. Fra nytår 1950 var han alvorligt syg, men fik alligevel kræfter til oven i det andet arbejde i et par måneder at levere Den lille havfrøken til Søndags BT. Først fem dage før sin død måtte han opgive at tegne videre. På trods af kraftige smerter var hans serier stadig lige muntre. Som der stod i nekrologen i Berlingske Tidende 1. maj 1950: "Flid og fantasi, begge dele med ukompliceret ensidighed var hans overvejende egenskaber og hans succes-fundament. Han tegnede, indtil blyanten faldt ham ud af hånden. Og lægerne vidste, at så havde Axel Ingvar kun få timer tilbage".
Ingvar hørte til de livsfjerne kunstnere. Når han blot kunne more sine medmennesker, var han bedst tilpas. Politik var ikke hans stærke side, men indenfor sit begrænsede felt var han frodig og fantasifuld og altid opfindsom og arbejdsom. Og avislæserne elskede ham for det. Så meget at man i 1931 og indtil 1953 - tre år efter hans død - kunne udgive Magasin Madsen (1931-48), Prins Pilfinger (1935-53) og Stumpe (1949-51) som julepublikationer.
I starten af 30'erne anvendte Ingvar ikke talebobler. Teksten stod under billederne, men tekst og billede supplerede fint hinanden. Senere brugte han bobler, når der var behov for tekst, men ofte klarede han sig helt uden. Hans enkle, men udtryksfulde streg var fortællende i sig selv. Da han på et tidspunkt havde været i Paris blev han af sine venner ved tilbagekomsten til København spurgt, om han havde været på Louvre? "Uha nej", svarede Ingvar på det klingende fynsk, som han aldrig lagde af sig", "Jeg vil da ikke ha' min streg ødelagt!"