Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

DANISH
COMICS ARTIST

HENNING GANTRIIS

Henning Gantriis blev født i 1918 i Lemvig. Efter overstået  lærereksamen blev han beskæftiget som tegnelærer. Han forsøgte samtidig at afsætte tegninger til aviser og ugeblade, men det  blev kun til et par stykker hist og her, bl.a. til Mandens blad og Højt Humør. Da Hudibras, redigeret af Cosper, startede i 1943,  begyndte Gantriis også at levere cartoons og tegneserieforløb til dette.
7.3.1953 startede Gantriis' Livets gang i Lindenlund i Politiken's søndagstillæg Magasinet, som blev redigeret af Arne Ungermann og  Jørgen Rode.
Intil 1971 blev serien bragt som ugentlig dobbeltstip, men fra januar 1971 fortsatte den som hverdagsstrip i avisen. Lidenlund er en lille dansk provinsby, hvor den danske hverdag kan opleves på godt og ondt - med Lemvig som forbillede.
Her trives dobbeltmoralen, snævertsynet, nyfigenheden, de mislykkede idealer og nepotismen i bedste velgående i et minisamfund, hvor sladrekællinger m/k er de største konkurrenter til den lokale, hårdt prøvede avis.
Livets gang i Lidenlund har i sine bedste perioder formået at levere hudflettende satirer over dansk mentalitet både på det politiske og på det menneskelige plan. Men sådan, at man ikke undgår at holde af seriens personer - lige meget hvor mange gemenheder, de udsætter omgivelserne for. Men det er vel også de færreste, som hader deres eget spejlbillede.
Gantriis formåede i 36 år til stadighed at uddybe karakteregenskaberne hos de let genkendelige typer, som jævnligt optræder i serien. Godt nok drejer det sig umiddelbart om  fastlåste typer, men i Gantriis' opmærksomme streg har de fra starten haft et individuelt liv, som bringer dem ud over det stereotype og gør dem til rigtige, levende mennesker.
Igennem en længere årrække leverede Gantriis desuden illustrationer til ugebladet Hjemmet's spalte Sådan er livet.
Henning Gantriis døde 18.12.1989. Kort efter blev der åbnet en  Gantriis-mindestue på Lemvig museum. 

Lit.: Michael Alring: Interview med Henning Gantriis ( i: Kulørte Sider nr 24/1978).