Tegneseriemuseet i Danmark
præsenterer

The Comics Museum in Denmark
presents

wpe14E.jpg (9680 bytes)

wpe154.jpg (3690 bytes)

wpe133.jpg (2995 bytes)

wpe14D.jpg (3070 bytes)

view Classics Illustrated Special Issues covers

HOME

INDEX

RESEARCH

HVEM-ER-HVEM?

1950'ERNE DK

HISTORIE

POSTGILBERTON

MUSEUM DK

Indledning

 

I slutningen af 1970'erne udkom en række album med tegneseriebearbejdelser af de gamle romanklassikere i Danmark. Som tegneserier betragtet var en del af disse i besiddelse af en ikke ringe kvalitet, mens andre kvalitetsmæssigt skrabede bunden. Jeg var på det tidspunkt medarbejder på det daværende tegneserietidsskrift Kulørte Sider og aftalte med redaktøren at skrive en artikel om disse tegneserier.
Som barn af 1950'erne var det naturligt at tage udgangspunkt i min barndoms yndlingslæsning, Illustrerede Klassikere. Min umiddelbare holdning i 1979 var, at de hørte hjemme i den nedre ende af tegneseriernes kvalitetskurve. Den holdning ændrede sig efterhånden, som jeg dykkede ned i genren og genopdagede de kvaliteter, som havde fascineret mig i 1950'erne. Kvaliteter repræsenteret af bl.a. tegnerne Alex A. Blum, Lou Cameron, George Evans, Robert H. Webb/David Heames og i en vis grad Henry C. Kiefer.
Denne CD-rom er et resultat af den forskning i og kortlægning af genren, som siden da har optaget mig i perioder, og som er intensiveret frem mod årtusindskiftet.
Forlaget Gilbertons Classic Comics, Classics Illustrated og øvrige udgivelser samt deres danske aflæggere, bl.a. Illustrerede Klassikere, har også i den forbindelse været omdrejningspunktet, men andre tegneserieforlags interesse for de gamle klassikere har ligeledes været genstand for forskningsarbejdet.
Jeg er udmærket klar over, at dette arbejde langt fra er færdigt. Formålet med udgivelsen er er da også at synliggøre den forskning, som er foretaget, så andre med interesse for emnet kan få glæde af og bygge videre på den.

Genstand for forskningen har været tegneserier, som enten genfortæller de gamle klassikere, eller som fortolker disse i forfatterens ånd. Derfor er satiriske forvanskninger som Rune T. Kiddes Litterærlige Klassikere og Den Lilla Møghætte og Pulven - deres umiskendelige humoristiske kvaliteter til trods - udeladt.
Det samme er titlerne Bel-Ami, Germinal, Menneskedyret og De tre musketerer Fannys Klassiker Bibliotek, for godt nok bygger de på Maupassant, Zola og Dumas' klassiske værker men i et pornografisk tilsnit, som bagsideteksternes påstand om det modsatte næppe kan siges at være i forfatterens og den klassiske romans ånd.

Som primært forskningsmateriale er anvendt Tegneseriemuseets samling af udgivelser indenfor emnet. Som sekundært forsknings- materiale er anvendt litteratur og websites, som fremgår af research-siden.
En stor tak skal rettes til redaktør Paul Schiøtt for værdifuld information om forlaget Williams og til ny afdøde redaktør Tony Lützer, som i 1979 stillede det store materiale om Pendulums klassikerudgivelser til rådighed. Ligeledes takkes Knud V. Larsen for en række donationer til museet af amerikansk og norsk materiale, som har givet væsentlig primærviden til projektet, samt Henrik Wilfred Christensen for supplerende oplysninger om Jules Verne omsat til tegneserier.

Kommentarer, tilføjelser og rettelser til denne CD-rom og til de øvrige titler i serien Fra Tegneseriemuseets Arkiver modtages gerne enten på e-mail eller pr. brev. Formålet med serien er at kortlægge så mange sider af tegneseriehistorien så godt og så grundigt som muligt - at indsamle viden, som via denne serie kan bevares og videregives til eftertiden. Udgivelser i serien synliggør den viden, som rummes i museet på udgivelsestidspunktet. Den enkelte titel gør altså ikke krav på at dække emnet fuldt og helt - og ihvertfald ikke mere, end Tegneseriemuseet er i stand til at dolumentere. Derfor er enhver information til videre belysning af emnet velkommen.

Anders Hjorth-Jørgensen, december 2000
Tegneseriemuseet i Danmark
Fjorddalsvej 3, 4400 Kalundborg
tegnemus@post11.tele.dk

 

 

wpe27F.jpg (39355 bytes)

 

 

wpe27F.jpg (28989 bytes)

wpe284.jpg (16530 bytes)

wpe287.jpg (15643 bytes) wpe286.jpg (15986 bytes)

wpe280.jpg (20236 bytes)

wpe283.jpg (20161 bytes)