TEGNESERIEMUSEET I DANMARK ...

 

.. blev indviet 26. juni 1993 med lokaler i Gørlev på Vestsjælland.
Her havde det sidste åbningsdag 26. august 2000, men fortsatte
som arkiv og webside. Fra 2006 havde museet udstillingslokale
og arkiv på Kalundborg Museum.

Der var engang et tegneseriemuseum,
som havde en webside.
Hvad der er tilbage af den
kan ses HER!

Pr. 1. december 2012 blev museets samlinger overgivet i Storm P. museets varetægt,
hvor de indgik som Anders Hjorth-Jørgensens Samling. Overdragelsesaftalen kan ses HER.
Dermed ophørte Tegneseriemuseet i Danmark
formelt med at eksistere.

Storm P.  museet, som har adresse Frederiksberg Runddel, 2000 Frederiksberg,
skulle derfor for fremtiden være stedet, hvor danske tegneserier fra Storm P. til dagens
tegneserieskabere huserer.
Sådan blev det desværre ikke, selvom der i aftalen står:

"SPM tilsikrer, at Anders Hjorth-Jørgensens Samling (tillige benævnt TMD) som overdraget til SPM, vedligeholdes og bevares på tilsvarende måde, som SPM’ øvrige eksisterende og fremtidige samlinger."

Det så lyst ud for de tidligere tegneseriemuseumssamlinger. For at markere overtagelsen, fik samlingen sin
egen væg ved trappen til museets 1. sal. Og i foråret 2014 blev hele samlingen placeret i Storm P. Museets
lejede administrationslokaler i Haveselskabets ejendom. Hvordan kan ses HER!
I 2015 gik John Fog Hansen i gang med at supplere min samling med eksemplarer fra
sin store samling af tegneseriepublikationer og tegneserier fra aviser og ugeblade.

Lejemålet blev imidlertid opsagt i 2016 og samlingen derefter placeret i kælderen under Møstings Hus
bag Frederiksberg Rådhus. Her står den nu, men Frederiksbergmuseernes bestyrelse har på møde
den 29. august 2018 (!) besluttet at udskille størsteparten af tegneseriesamlingen. Heraf fremgår det tydeligt,
at man ikke ønsker at overholde den aftale, museets direktør med den daværende bestyrelses velsignelse
forpligtede sig til ved overtagelsen af samlingerne.
I skrivelse modtaget den 20. januar 2020 - altså 17 måneder efter bestyrelsens beslutning - fra Frederiksmuseernes direktør Astrid la Cour til undertegnede står bl.a.:

"... museet vil ikke fremover indsamle til tegneseriebiblioteket.
.....
Der var som bekendt en meget begrænset mængde af originalmateriale i samlingen fra Tegneseriemuseet i Danmark. Det meste af relativt perifer betydning. Efter at Storm P. Museet modtog tegneseriebiblioteket tilgik der en større mængde vigtigt originalmateriale. Først og fremmest den store samling af Jørgen Mogensens
 Poeten og Lillemor, samt Tage Andersens Willy på eventyr.
.......

Museet står nu i et vadested mht. tegneseriebiblioteket. Vi arbejder som sagt på at overdrage det til en anden institution, og kun beholde udvalgte, meget begrænsede, dele af det. Herunder de samlede indbundne udgaver af 
Skipper skræk, som ligeledes er tilgået museet efter modtagelse af tegneseriebiblioteket. Det meste af biblioteket vil blive udskilt af Frederiksbergmuseernes arkiv. Det er den klare intension at holde materialet samlet. Skulle dette imidlertid vise sig umuligt, vil museet afsøge mulighederne for at overdrage biblioteket til flere forskellige modtagere.
.....
Set i retrospektiv burde der ikke være sagt ja til at modtage dit fine tegneseriebibliotek."

Det skal her bemærkes at originalmaterialet af "perifer" betydning, bl.a. er en stor samling af Jan Lööf og WOWs Felix, samtlige strips fra Knud V. Larsens Dr. Merling, samtlige halvsider fra ægteparret Askbys Lillegut, en stor samling af P.I.B.s Adamson og samme bureaus klassikerillustrationer af bl.a. Jaime Valvé og flere anerkendte danske illustratorer.

Samtidig med overdragelsen ophørte www.tegneseriemuseet.dk sin eksistens, men indholdet,
som var opbygget siden 30. april 1998, er for en lille dels vedkommende dukket op på
Storm P. museets webside: http://www.stormp.dk/Storm-P/humor.html

Domænenavnet tegneseriemuseet.dk blev efterfølgende købt af en for mig ubekendt Søren Jakobsen,
som har brugt det til under navnet Tegneseriemuseet at indrette et totalt ubrugeligt og indholdsløst websted,
der hverken er udbygget eller opdateret siden 2013.

Tegneseriemuseet i Danmarks webside har siden været arkiveret på mine harddisks. Den indeholder imidlertid en del artikler, som stadig har relevans, og som ikke er dukket op på Storm P. Museets webside. Derfor har jeg nu i lyset af Storm P. bestyrelsens beslutning igen gjort den - samt Illustrerede Klassikere-arkivet - tilgængelige via min forlagswebside.

Den kan tilgås HERFRA!

Anders Hjorth-Jørgensen
Kalundborg den 21. januar 2020

  

 

Website last updated 23-01-2020

 

Website created and maintained by Anders Hjorth-Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x