Forlaget desAHJn  
 

Line Lerke & Christine Søvsø Hjorth-Jørgensen:
Tekstilredskaber i førromersk og ældre romersk jernalder

Tekstiler fra forhistorien har gennem det sidste århundrede været genstand for omfattende forskning. Det er først inden for de seneste årtier, at også tekstilredskaber er kommet i fokus. På baggrund af denne forskning er især tekstilteknologien i germansk jernalder og vikingetid blevet belyst. Tekstilproduktionen og -håndværket i førromersk og ældre romersk jernalder er dog primært blevet undersøgt ud fra de mange tekstilfund. Tekstilredskaber fra disse perioder optræder ikke i stort antal og har endnu ikke været genstand for et systematisk forskningsarbejde. Det har denne bogs forfattere påbegyndt i et forskningsprojekt med fokus på fund af ten- og vævevægte i amterne Ribe og Vejle.Line Lerke & Christine Søvsø Hjorth-Jørgensen:
Tekstilredskaber i førromersk og ældre romersk jernalder.
94 sider, illustreret. Udkom november 2015.
1. udgave, soft cover. Kr. 100,-.

Fagpressen skrev:

Tenen nr. 2/2015   Dragtjournalen nr. 14/2016

Køb

 
Fjorddalsvej 3, 4400 Kalundborg
tlf. 26 23 32 20, e-mail:
desahjn@mail.dk
 
 

 

 
Udgivelser
 
 
 
 
 
 
 
Design & tekst:
 
© 2014 by Anders Hjorth-Jørgensen