Forlaget desAHJn  
 

Helge Hansens tegneserier

   
   

Helge Hansen
... blev født i 1911. I 1930’rne begyndte han at arbejde
som ugebladsillustrator – bl.a. for Dansk Familieblad.
Det fortsatte han med i de næste årtier, men illustrerede
også i 1950’erne en række af Adrian Conan Doyles Sherlock
Holmes
-noveller. Ligeledes illustrerede han i en årrække
Knud Meisters og Carlo Andersens populære Jan-bøger.
I førnævnte ugeblad startede hans "adventure"-tegneserie Styrmand Rask i nr. 25/1942 som afløser for Alex Raymonds Flash Gordon, der ikke længere kunne skaffes fra USA p.gr.a.
den tyske besættelse af Danmark.

Styrmand Rask
havde manuskript af Paul Zilsø – et pseudonym for journalist, forfatter og redaktionssekretær Paul Oskar Frederik Carl Moth-Lund (1900-1961), som også skrev ugebladsnoveller og romaner under pseudonymerne Paul Hilsø, Paul Emil og William Binn.
Styrmand Rask
er en naiv, romantisk spændingshistorie fra det mørke Afrika. Set med nutidens øjne er den både køns- og racediskriminerende. Alligevel var og er det en fornøjelse at læse denne tegneserie. Paul Zilsøs trivielle men konstant underholdende og spændende historie, hvor "cliff-hangere" følger som perler på en snor, tilføres den nødvendige kvalitet af tegneren Helge Hansen.
Denne var tydeligt inspireret af Alex Raymond. Penselens skiften mellem brede og lette strøg i person- og miljøskildringen underbygger karakterer og stemninger. I stemningsbeskrivelsen opnår han glimrende resultater gennem anvendelsen af dæmpede farver. Og hans helsideslayout – præget af dynamiske billedbeskæringer og synvinkelskift og maleriske scenerier – er medvirkende til, at læseren konstant holdes i spændt forventning om den fortsatte handling.

Styrmand Rask
sluttede i 1958 i Dansk Familieblad nr. 16.
I det danske Uge-Magasinet nr. 11/1951 udgivet af A/S Danske Hjem startede tegneserien Ann – Jungletemplets gåde. Her forblev den indtil sidste nummer af bladet.
Allerede ni år før
havde et svensk publikum imidlertid fået glæde af denne serie i Allas Veckotidning fra nr. 45/1942 oven i købet i farver i modsætning til det danskerne oplevede i Uge-Magasinet, hvor den i første omgang blev trykt med gråtonede staferinger.
Den fængslende historie, som de første år udspillede sig i eksotiske, mystiske og uhyggelige omgivelser i Asien, var skrevet af Arne Hall Jensen.
Den blev flot formidlet af tegneren Helge Hansen i stemningsfulde tegninger i en streg, som ikke var ganske upåvirket af den mesterlige amerikanske tegneserieskaber Milton Caniffs ekspressionistiske anvendelse af lys og skygge. Det resulterede i en række gode, karakterfaste fysiognomier på helte- og skurkesiden og stribevis af uheldssvangre stemningsbeskrivelser.
Titelpersonen,
blondinen Ann – datter af tømmerkongen og millionæren Stanley Farris – er katalysatoren, der indtil seriens dramatiske afslutning i 1962 sørger for at handlingen holdes i gang. Gang på gang bringes hun uforskyldt i faretruende situationer – oftest sat i værk af hendes værste mareridt, fyrst Marid.
Sagnet fortæller, at hans magt vil kulminere, når det lykkes ham at indemure en smuk, blond kvinde levende i et gravkammer, der befinder sig i tempel dybt inde i en indisk jungle. Templet har syv vinduer, hvoraf fem allerede er tilmurede. Bag hver af dem findes et gravkammer, hvor fjender af Marid er levende begravet.
Men heldigvis har Ann allerede fra seriens start følgeskab af den handlekraftige Glenn, som gentagne gange forhindrer Marid i at nå sit mål!
Ann – Jungletemplets gåde
fortsatte i 1956 i påtrykt røde
og senere gråtonede staferinger  i Ude og Hjemme indtil det endelige opgør mellem Glenn og Marid i
nr. 13/1962.

Læsere af det svenske ugeblad Allas Veckotidning havde allerede glæde af Ann - Djungeltemplets gåta som helside i farver fra oktober 1942. Her blev serien frem til 1945 oftest trykt i farver. Ugebladets indhold var trykt med farvestaferinger på en tynd, glittet papirkvalitet, mens det kraftigere omslag var farvetrykt. Her optrådte Ann enten på bagsiden, på bagsidens inderside eller på forsidens inderside. Af og til frem til 1945 måtte serien vige pladsen for annoncer og rykke ind i bladet, hvor den blev trykt med farvestaferinger. Det blev så mere og mere regelen indtil 1950, hvor serien fast fik plads inde i bladet. Men indtil da blev adskillige helsider trykt i farver.
I den danske publicering efterlader Glenn skurken Marcel i ørkenbyen uden at søge hævn. I Arne Hall Jensens og Helge Hansens oprindelige tegneserie gik det ganske anderledes, for de svenske læsere fik syv år med Ann, Glenn og Marid, som aldrig blev publiceret i Danmark. Og Marcel fik sin velfortjente straf, inden Glenn overgav ham til politiet.
Episoden, hvor Marcel forsøger at få hævn over sin gamle kollega fra Fremmedlegionen, Glenn, havde i Allas Veckotidning titlen Ann – I farans våld. Den sluttede i nr.50/1953, men læserne af Ude og Hjemme måtte undvære de sidste 14 halvsider.
Ligeledes måtte de undvære Ann – Slottets gåta, som i midten af 1955 blev afløst af Ann – Jakten på den okände. Den titel beholdt serien indtil det endelige opgør mellem Glenn og Marid i Allas Veckotidning nr.6/1960.
Danske læsere af Ude og Hjemme måtte vente med at stige på sidstnævnte halvside indtil de sidste 8-9 stykker før opgøret. Så de fik også mulighed for at opleve dette, men hvorfor måtte de undvære de mellemliggende 325 episoder? Fordi Ude og Hjemme blev købt af Allers Forlag!
Overtagelsen skete i 1963, men inden da måtte Arne Hall Jensen og Helge Hansen sørge for en tilfredsstillende afslutning af serien. Det må man sige lykkedes, for der var næppe nogen dengang i 1962, som bemærkede, at der manglede noget – ud over, at der skete et stilskift imellem sekvenserne i nr.4 og nr.5/1962.


I 1958 startede Helge Hansens Jorden rundt i 80 dage som tegneserieføljeton i ugebladet Landet. Den var tilrettelagt som 80 afsnit bygget over Jules Vernes roman. Kun de 52 blev imidlertid publiceret, inden bladet gik ind samme år.
Helge Hansens sidste tegneserie, westernberetningen Præriedoktoren, blev bragt som halvside i Ude og Hjemme fra nr. 14/1962 til nr. 20/1963. Til den leverede Arne Hall Jensen også manuskript.
I 1963 købte forlaget Aller imidlertid A/S Danske Hjem, hvilket betød en ny redaktionel linje for Ude og Hjemme og med den, en ny linje for bladets tegnserier. Forlagets Skipper Skræk stoppede efter 25 år som selvstændigt ugentligt tegneseriehæfte, og flere af serierne herfra rykkede ind i Ude og Hjemme og "skubbede" bladets tidligere tegneserier ud. Det betød, at Præriedoktoren stoppede noget brat. Men den var sideløbende blevet publiceret i svenske Allas Veckotidning, og her forsatte den yderligere tre år. Om det fortælles i Anders Hjorth-Jørgensens Helge Hansens-biografi Helge Hansens TEGNERIER.

Derefter koncentrerede Helge Hansen sig om ugebladsillustrationer og bogforsider samt faktategneserien Kalejdoskop, som han til tekst af Kai Schou tegnede til pressebureauet P.I.B. Blandt disse en fortælling om de olympiske lege, som i 2012 blev genudgivet i bogform af Forlaget Fahrenheit med tekst af Paw Mathiasen under titlen De Olympiske lege i det gamle Grækenland.
Helge Hansen lagde pennen på hylden i begyndelsen af 1980’erne. Han døde i 1990 efter flere års sygdom.

I marts 1921
udgav forlaget
Helge Hansens
TEGNERIER
med
en fyldig biografi
om den noget
oversete tegner.

Forlaget Fabel 
startede 2014 en
udgivelse af
Styrmand Rask
planlagt til
otte bind.

   
   
Allas Veckotidning
nr. 34, 1944
Allas Veckotidning
nr. 32, 1947
Allas Veckotidning 1955
ikke publiceret i Danmark!
   
   
Jorden rundt i 80 dage
   
   

Tegninger til Kalejdoskop.
   
   
Fra de olympiske lege
i det gamle Grækenland

    

 
 

 

 
Ann
 
Design & tekst:
 
© 2021 by Anders Hjorth-Jørgensen