Forlaget desAHJn  
 

Helge Hansens tegneserier

   
   

Helge Hansen
... blev født i 1911. I 1930’rne begyndte han at arbejde
som ugebladsillustrator – bl.a. for Dansk Familieblad.
Det fortsatte han med i de næste årtier, men illustrerede
også i 1950’erne en række af Conan Doyles Sherlock
Holmes
-noveller. Ligeledes illustrerede han i en årrække
Knud Meisters og Carlo Andersens populære Jan-bøger.
I førnævnte ugeblad startede hans "adventure"-tegneserie Styrmand Rask i nr. 25/1942 som afløser for Alex Raymonds Flash Gordon, der ikke længere kunne skaffes fra USA p.gr.a.
den tyske besættelse af Danmark.

Styrmand Rask
havde manuskript af Paul Zilsø – et pseudonym for journalist, forfatter og redaktionssekretær Paul Oskar Frederik Carl Moth-Lund (1900-1961), som også skrev ugebladsnoveller og romaner under pseudonymerne Paul Hilsø, Paul Emil og William Binn.
Styrmand Rask
er en naiv, romantisk spændingshistorie fra det mørke Afrika. Set med nutidens øjne er den både køns- og racediskriminerende. Alligevel var og er det en fornøjelse at læse denne tegneserie. Paul Zilsøs trivielle men konstant underholdende og spændende historie, hvor "cliff-hangere" følger som perler på en snor, tilføres den nødvendige kvalitet af tegneren Helge Hansen.
Denne var tydeligt inspireret af Alex Raymond. Penselens skiften mellem brede og lette strøg i person- og miljøskildringen underbygger karakterer og stemninger. I stemningsbeskrivelsen opnår han glimrende resultater gennem anvendelsen af dæmpede farver. Og hans helsideslayout – præget af dynamiske billedbeskæringer og synvinkelskift og maleriske scenerier – er medvirkende til, at læseren konstant holdes i spændt forventning om den fortsatte handling.

Styrmand Rask
sluttede i 1958 i Dansk Familieblad nr. 16.
I det danske Uge-Magasinet nr. 11/1951 udgivet af A/S Danske Hjem startede tegneserien Ann – Jungletemplets gåde. Her forblev den indtil sidste nummer af bladet.
Allerede ni år før
havde et svensk publikum imidlertid fået glæde af denne serie i Allas Veckotidning fra nr. 45/1942 oven i købet i farver i modsætning til det danskerne oplevede i Uge-Magasinet, hvor den i første omgang blev trykt med gråtonede staferinger.
Den fængslende historie, som de første år udspillede sig i eksotiske, mystiske og uhyggelige omgivelser i Asien, var skrevet af Arne Hall Jensen.
Den blev flot formidlet af tegneren Helge Hansen i stemningsfulde tegninger i en streg, som ikke var ganske upåvirket af den mesterlige amerikanske tegneserieskaber Milton Caniffs ekspressionistiske anvendelse af lys og skygge. Det resulterede i en række gode, karakterfaste fysiognomier på helte- og skurkesiden og stribevis af uheldssvangre stemningsbeskrivelser.
Titelpersonen,
blondinen Ann – datter af tømmerkongen og millionæren Stanley Farris – er katalysatoren, der indtil seriens dramatiske afslutning i 1962 sørger for at handlingen holdes i gang. Gang på gang bringes hun uforskyldt i faretruende situationer – oftest sat i værk af hendes værste mareridt, fyrst Marid.
Sagnet fortæller, at hans magt vil kulminere, når det lykkes ham at indemure en smuk, blond kvinde levende i et gravkammer, der befinder sig i tempel dybt inde i en indisk jungle. Templet har syv vinduer, hvoraf fem allerede er tilmurede. Bag hver af dem findes et gravkammer, hvor fjender af Marid er levende begravet.
Men heldigvis har Ann allerede fra seriens start følgeskab af den handlekraftige Glenn, som gentagne gange forhindrer Marid i at nå sit mål!
Ann – Jungletemplets gåde
fortsatte i 1956 i påtrykt røde
og senere gråtonede staferinger  i Ude og Hjemme indtil det endelige opgør mellem Glenn og Marid i
nr. 13/1962.
[AHJ: De danske læsere fik ikke adgang til hele Arne Halls og Helge Hansens beretning om Ann og hendes venners opevelser. Det lader til, at det svenske publikum fik en lidt længere historie. Hvordan, det gik til, og hvad danskerne måtte undvære, er denne artikels forfatter ved at undersøge.
]
I 1958 startede Helge Hansens Jorden rundt i 80 dage som tegneserieføljeton i ugebladet Landet. Den var tilrettelagt som 80 afsnit bygget over Jules Vernes roman. Kun de 52 blev imidlertid publiceret, inden bladet gik ind samme år.
Helge Hansens sidste tegneserie, westernberetningen Præriedoktoren, blev bragt som halvside i Ude og Hjemme fra nr. 14/1962 til nr. 20/1963. Til den leverede Arne Hall Jensen også manuskript.
I 1963 købte forlaget Aller imidlertid A/S Danske Hjem, hvilket betød en ny redaktionel linje for Ude og Hjemme og med den, en ny linje for bladets tegnserier. Forlagets Skipper Skræk stoppede efter 25 år som selvstændigt ugentligt tegneseriehæfte, og flere af serierne herfra rykkede ind i Ude og Hjemme og "skubbede" bladets tidligere tegneserier ud.
Derefter koncentrerede Helge Hansen sig om ugebladsillustrationer og bogforsider samt faktategneserien Kalejdoskop, som han til tekst af Kai Schou tegnede til pressebureauet P.I.B. Blandt disse en fortælling om de olympiske lege, som i 2012 blev genudgivet i bogform af Forlaget Fahrenheit med tekst af Paw Mathiasen under titlen De Olympiske lege i det gamle Grækenland.
Helge Hansen lagde pennen på hylden i begyndelsen af 1980’erne. Han døde i starten af 1990’erne efter flere års sygdom.

   

Forlaget Fabel 
startede 2014 en
udgivelse af
Styrmand Rask
planlagt til
otte bind.

   
   
Allas Veckotidning
nr. 34, 1944
Allas Veckotidning
nr. 32, 1947
Allas Veckotidning 1955
ikke publiceret i Danmark!
   
   
Jorden rundt i 80 dage
   
   

Tegninger til Kalejdoskop.
   
   
Fra de olympiske lege
i det gamle Grækenland

    

 
 

 

 
Ann
 
Design & tekst:
 
© 2016 by Anders Hjorth-Jørgensen