Forlaget desAHJn  
 

Anders Hjorth-Jørgensen: Curriculum vitae

   

Født i Jyderup 7.1.1948. Voksede op her i 1950'erne med adgang til massevis af tegneserier men også under påvirkning af tegneseriefjendtlige lærere og tidens kampagner for den gode og lødige børnebog.

> 1968: Matematisk studentereksamen fra Kalundborg Gymnasium.
> 1971-72: Ansat som vikar ved Holbæk Centralbiblioteks børneafdeling.
> 1972: Uddannet folkebibliotekar ved Danmarks Biblioteksskole, København.
> 1972-73: Beregner ved mortérsektionen, Danske Livregiment, Høvelte Kaserne.
> 1973-89: Børnebibliotekar ansat ved Slagelse Centralbibliotek (1974-84 og 1988-89
   desuden BF-tillidsmand og 1976-89 aktiv i Vestsjællands BF- kredsbestyrelsesarbejde).
> 1973-83: Tegneserielektør på Indbindingscentralens grønne lektørudtalelser.
> 1974-85: Undervisning ved Danmark Biblioteksskole København og Aalborg
   i tegneseriernes historie, udvikling, udtryksmidler og marked.
> 1974-91: Undervisning ved Danmarks Lærerhøjskole i København og regionalt
   samt på amts- og pædagogiske centraler i tegneseriens brug i undervisningen.
> 1983-87: Freelance redaktør af tegneseriefaglitteratur på forlaget Stavnsager med
   ansvar for bl.a. Finn Wraae Poulsen & Jens Laigaard: Personskildring i tegneserier,
   Morten Hesseldahl: Erotik & eventyr, Steffen Kronborg: Eventyrets mange ansigter
   og Jakob Stegelman: Tegnefilmens historie.
> 1987: Konsulent på og koordinator af tegneserieworkshop i forbindelse med
   Københavns Sommerunderholdning.
> 1988-89: Børnebogskonsulent hos forlaget Høst & Søn.
> 1989-91: Freelance oversætter, forfatter og underviser m. orlov fra Slagelse
   Centralbibliotek.
> 1991-97: Pædagogisk/administrativ medarbejder ved Kalundborg Daghøjskole, AOF.
> 1993: Etablerede sammen med sin kone, Eva Søvsø, Tegneseriemuseet i Danmark,
   som han sideløbende drev sammen med fuldtids arbejde på Kalundborg Daghøjskole,
   AOF, og Slagelse Seminariet. Museet lå indtil august 2000 i Gørlev. I perioden 2006-
   2012 havde det til huse i lokaler på Kalundborg Museum, hvorefter samlingen blev
   doneret til Storm P. Museet på Frederiksberg.
>
1993-95: Udpeget af kulturministeren til sammen med Inger Holst og Ivar Gjørup at
   indgå i Seriefondens Tremandsudvalg. Genudpeget 1996-2001, hvor den overordnede
   administration overgik til
Litteraturrådet og Seriefonden blev til Tegneseriepuljen.
> 1994-2001: Tegneseriemedarbejder på Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal.

> Tildelt Venstres Initiativpris 1994 "for med initiativ og virkelyst at have oprettet T
   Tegneseriemuseet i Danmark". Prisen uddeles af Venstre i Gørlev kommune.
> 1995-2001: Medlem af Kalundborgegnens Kulturgruppe, som repræsenterede
   kommunerne Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Kalundborg og Tornved.

> 1996: Tildelt årets
Ping-pris .
> 1997-2009: Underviser i dansk/fortælling og IT, studievejleder samt Basis-
   koordinator ved Slagelse Seminariet, Pædagoguddannelsen. 2004-2009
   co-koordinator på CVU Sjællands internetbaserede uddannelse, Netpæd.
   1998-2004 desuden DM-tillidsmand.
> 1998-2003 : Indvalgt i bestyrelsen for turistsamarbejdet Team Kalundborgegnen.

> 1998: Tildelt Kalundborgegnens kulturpris for at have skabt "det attraktive
   kulturhistoriske tegneseriemuseum", som der stod i begrundelsen.
> 1998: Initiativtager til og koordinator af Gørlev Kulturnat, afviklet første gang
   den 29. august 1998. 1999-2003 formand for foreningen Gørlev Kulturnat.
>
1998: Tildelt Venstres Initiativpris 1998 "for initiativ til og primus motor for
   Gørlev Kulturnat". Prisen uddeles af Venstre i Gørlev kommune.
> 2007: Etablerede sammen med Eva Søvsø firmaet
coach2design-it,
   som ophørte pr. 31.12.2008. 

> 2009: Lod sig pensionere.
> 2010: Tildelt komiks.dk's ærespris for, "at vi herhjemme har bevaret og vedligeholdt
   det historiske gods, der er fundamentet for den danske tegneseriekultur".
> 2010: Etablerede Forlaget desAHJn.
> 2013: Modtog Willy-centrets retrospektive pris for Willy-udstillinger 1997 og 2008.

    

 

 

 

 

 

 

 


Ping-prisem 1996 overrakt
af Folketingets formand Erling Olsen.


Komiks.dk's ærespris 2010.

   

BIBLIOGRAFI:

> 1970: Samlede værker bd. II. Husets forlag. (tegner og medforfatter)
> 1971: Etna 1: Undergrunden er i grunden et underligt sted. Husets forlag.
   (tegner og medforfatter).
>
1973: Film & tegneserier. Eget forlag.
> 1974: Signalemet af et massemedie. Spar Knægt. (medredaktør og bidragyder).
> 1975: Hvem hvad hvor 1976. Politiken. (bidragyder med artikel om tegneserier).
> 1976: Tegneseriernes hvem-hvad-hvor. Politiken. (sammen med Inge & Karsten Just).
> 1977: Walt Kelly. Runepress. (sammen med Walther Bach Knudsen).
> 1981: Will Eisner: Byens skygger. Carlsen. (dansk oversættelse af introduktion).
> 1982: Horst Schröder: De første tegneserier. Carlsen.
   (oversættelse og dansk bearbejdning).
> 1982: Horst Schröder: Fremtiden i tegneserier. Carlsen.
  (oversættelse og dansk bearbejdning).
> 1983: Tegneseriernes historie. Stavnsager.
> 1984: Giraud/Moebius - og Blueberrys lange march. Stavnsager.
> 1985: De danske tegneseriers historie. Stavnsager.
> 1986: Will Eisner: Tegneserien & den grafiske fortælleteknik. Stavnsager.
   (oversættelse og dansk bearbejdning).
> 1986: Det ville glæde os at se... . Stavnsager.
> 1986: Encyclopédie des Bandes Dessinées. Albin Michel. (artiklen Danemark)
> 1993: Danske Billeder. DR/Drive. (videodisc'ens billedserie om danske tegneserier).
>
1994: De danske tegneseriers historie. Supplement 1. Tegneseriemuseet i Danmark.
> 1994: Scott McCloud: Tegneserier. Fornøjelse. Fremstilling. Forståelse. Gyldendal.
   (oversættelse til dansk)
>
1995: Knud V. Larsen, Dr. Merling & Monstrumet Mesmer.
   Tegneseriemuseet i Danmark.
> 1996: Carlsens store tegneserieleksikon. Carlsen.
>
1996: Frederik Bramming - nisser og andet godtfolk. Tegneseriemuseet i Danmark.
> 1997: Danish Comics Today. Danske tegneserieskabere.
>
1999: Tegneseriemuseet i Danmark. Website 1999. CD-rom. Tegneseriemuseet i Danmark.
> 1999: Tegneseriemisbrug
på websiden www.netstof.dk.
   (inspiration til anvendelse af tegneserier ved emnearbejde om misbrug).
> 2000: Illustrerede Klassikeres hvem-hvad-hvornår? CD-rom.
   Tegneseriemuseet i Danmark.
> 2003:
Frederik Bramming - nisser her, der og alle vegne. CD-rom.
   Tegneseriemuseet i Danmark.
>
2004: Center for It & Læring - en præsentation af initiativer, projekter og
   kompetencer 2004
. CD-rom. CVU Sjælland/CIL, 2004. (Design, tilrettelæggelse
   og bidrag)
>
2005-2008: Poeten og Lillemor. Samlede værker. Bd.1-10. Bogfabrikken.
   (Bidragyder med biografiske og historiske artikler).
>
2006: Tegneserierne i Vognmagergade. Egmont Serieforlaget, 2006.
> 2006-08: Illustrerede Klassikere. Bd.1-12. Egmont Serieforlaget.
   (Redaktør og bidragyder med redaktionelt stof).
> 2009: Splint & Co. 1938-1946. Egmont Serieforlaget. (redaktionelle artikler
   skrevet til den norske udgave og desuden bragt i den svenske).
> 2010-12: Dr. Albert Merlings Samlede bedrifter. Bd. 1-3. Forlaget Forlæns.
   (Redaktion og redaktionelle artikler).
> 2010: Jyderup-fotos - dengang og nu. Forlaget desAHJn.
   (2. forøgede udgave 2016).
> 2011: Stationsbyen Jyderup - et signalement med tilbageblik til tiden før.
¨  Forlaget desAHJn.
> 2012: Herfra min verden går. Forlaget desAHJn.
> 2012: Ved juletid i Jyderup. Forlaget desAHJn.
> 2013: Opdraget til terror - erindringer fra de kulørte siders brogede verden.
   Forlaget desAHJn.
> 2014: Nisser her, der og alle vegne - bogen om Frederik Bramming. Forlaget desAHJn.
> 2014 -  : Jyderup-bogen. Forlaget desAHJn. (Redaktør og medforfatter).
   Forlaget desAHJn.
> 2015 -  : Fra Tegneseriearkivet 1- . (Redaktion og redaktionelle artikler).
   Forlaget desAHJn.
> Lars Jakobsen: Eventyret om de danske tegnserier. Forlaget Fabel. (bidragyder).
> 2017: Kristian Nielsen ULVIG. Forlaget desAHJn.

1998 -  : Design og tilrettelæggelse af flere websites:
Tegneseriemuseet i Danmark
(ophørt)
Kalundborgegnens Kulturgruppe
(ophørt)
Kalundborgegnens Filmfestival 2000 (ophørt)
Gørlev Kulturnat
(ophørt)
Slagelse Pædagogseminarium
((Ophørt)

coach2design-it
Sdr. Nyrup Grundejerforening
Energiterapeuterne
Familieterapeut Slagelse
Svebølle Samlerklub

Desuden forord og historiske artikler til flere album og hæfteudgivelser, bl.a. Splint & Co.,
Vakse Viggo
, Dæmonen, Spirit, Blake & Mortimer, Modesty Blaise, Basserne, Agent X9 og
Tim & Thomas.
Spredte artikelbidrag til bl.a. Børn & Bøger, Efterskolen, Bum, Billedstorm,
Danish Literary Magazine
, Bild & Bubbla, Sarjainfo og Folkevirke. Dansk oversættelse af
enkelte Swamp Thing- og Spirit-episoder.

Artikler til følgende periodika:
1972-83: Serie Nyt/ Nemo/Kulørte Sider.
1981-83: Kystbane Komix.
1983: Komix.
1986-88: Kulørte Sider.
1987: Gysertimen.
1989-95: Serieskaberen /Seriejournalen.
1998- : Strip.

1977-87: Leverandør af tegneserier og illustrationer til Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotek 70, Nyt fra Slagelse Centralbibliotek og Slagelse kommunes personaleblad Trelleborg, bl.a. som tegner af tegneserierne Orlando, BF'erne og Splitter kommunalt.

UDSTILLINGER
(tilrettelæggeæse og tekst)

> 1979: Syv danske tegneseriekunstnere. (vandreudstilling til bibliotekerne).
> 1982: Dansk tegneseriekunst i 1980'erne. (vandreudstilling til biblioteker og kunstmuseer).
> 1982: Sådan laver man tegneserier. (vandreudstilling for Bikuben)
> 1985: B.D. - en udstilling om den fransk/belgiske tegneserieskole. (bidragyder)
> 1987: Will Eisner.
   (udstilling på Slagelse Centralbibliotek med Will Eisner selv som hædersgæst).
> 1989: Batman i tegneserier og på film.
   (vandreudstilling til de vestsjællandske biblioteker).
> 1991: Lige et øjeblik...
   (vandreudstilling til bibliotekerne om 4 danske vittighedstegnere).
> 1992: De danske tegneseriers hvornår skete det?
   (udstilling til Tegneseriemekka, Ballerup -
   derefter vandreudstilling på danske folkebiblioteker)
> 1992: Den danske tegneserietradition fra Storm P. 1913 til Valhalla i 90'erne.
 
 (til Comic Salon, Erlangen, juni 1992//juli 1992: Det Kulørte Bibliotek,
   København//maj 1994:
   Gørlev bibliotek//oktober 1994: Nordens Hus i Reykjavik)
> 1992: Tegneserier? (bestilt af Interpresse til bogmessen i Forum 17.-20. september
   - derefter vandreudstilling på danske folkebiblioteker)
> 1994: Fra de nordiske tegneseriers historie. (udstilling til Tegneseriemekka, Ballerup
   - derefter vandreudstilling på danske folkebiblioteker)
>
1995: I anledning af ... tegneseriens 100 år.
   (vandreudstilling til danske folkebiblioteker).
   Omarbejdet 2005 til Fra tegneseriernes barndom (udstillet på Gørlev Bibliotek juli 2006,
   på Årslev Bibliotek marts 2005 og på Ejby Bibliotek maj 2005)
>
1997: Den danske tegneserietradition. Et århundredes danske tegneserier.
   (planlagt og    tilrettelagt for Copenhagen Comics 1996, men realiseret for og udstillet
   på Det Kulørte Bibliotek året efter. Udstillet på Gørlev Bibliotek juli 2002)
> 1997: Frederik Brammings nisser (vandreudstilling til danske folkebiblioteker)
   Omarbejdet til udstillingen Frederik Bramming - nisser her, der og alle vegne,
   som bl.a. blev vist på Frederikskavn Bibliotek december 2011.
>
1998:
Tilsætning i tekst og billeder (udstilling til Gørlev bibliotek juli 1998
   om samlebillederne
   i Richs og Danmarks kaffetilsætningspakker. Vist på Slagelse Museum sommeren 1999.
   Derefter vandreudstilling til danske folkebiblioteker)
> 2000: Classic Comics - Classics Illustrated - Illustrerede klassikere.
   (udstilling til Gørlev Bibliotek juli 2000 om 1950ernes og -60ernes berømte
   tegneseriehæfter og deres baggrund. Derefter vandreudstilling til danske
   folkebiblioteker)
> 2001:
Danske tegneserieudgivelser i 1950'erne.
   (udstilling til Gørlev bibliotek juli 2001 om 1950ernes  danske
tegneseriehæfter)
>
2001: Dansk tegneseriejul.
   (udstilling til Kalundborg og Omegns Museum. Derefter tilbudt som vandreudstilling).
> 2002:
J.R.R.Tolkien.
   (udstilling til Gørlev Bibliotek. Derefter tilbudt som vandreudstilling).
> 2002:
Rasmus Klump i 50 år og nu på mærkerne.
   (udstilling til Kalundborg Bibliotek. Derefter tilbudt som vandreudstilling)
> 2003: Marvels superhelte DK. (udstilling til Gørlev Bibliotek juli 2003 om
   Marvel-udgivelsernes
   historie i Danmark. Derefter tilbudt som vandreudstilling).
> 2004: Larsen & Merling. (Udstilling til Gørlev Bibliotek juli 2004 om Knud V. Larsen
   og hans tegneserie "Dr. Merling". Også udstillet på Komics 2004 og Komiks.dk 2010).
>
2005: Danske kravlenisser og deres tegnere.
  
(Udstilling på Kalundborg og Omegns Museum december 2005, på Ejby Bibliotek
   december 2006 og Hjørring Museum 2010).
> 2006: Fra en samlers arkiv.
   (Udstilling på Gørlev Bibliotek juli 2006 om samlebilleder, udklipsark og modelteater)
> 2006: Danske juletegnerier.
   (Udstilling på Kalundborg og Omegns Museum december 2006 om danske tegnere
   og deres bidrag til bl.a. julekalendere, julekort og satiriske årshæfter).
> 2007: Den danske julekalender.
   (Udstilling på Kalundborg Museum. Derefter på Hjørring Museum 2009),¨.
> 2006-12: Skiftende udstillinger i Tegneseriemuseets lokale på Kalundborg Museum,
   bl.a. Willy på Eventyr, Lillegut og Dengang i 1950'erne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

Om forlaget
 
 
Design & tekst:
 
© 2017 by Anders Hjorth-Jørgensen